Zájem o obědy pro chudé stále roste. Najedí se tisíce dětí

  8:06
Na obědy chudým dětem do Moravskoslezského kraje míří miliony. Podpora pro školáky, jejichž rodiny na stravné samy nemají, je nejvyšší v republice, zájem o ni roste.

Před pěti lety přes obecně prospěšnou společnost Women for Women do Moravskoslezského kraje mířilo 423 tisíc korun, za něž chodilo na oběd do školní jídelny 199 dětí z 39 škol. 

Tento školní rok prostřednictvím jejího projektu obědvalo dětí šestkrát víc. Nejvíce v republice. „Náš projekt pomáhá nejvíce v Moravskoslezském kraji. Naše práce je velmi individuální, každé dítě se řeší zvlášť a známe jednotlivé rodinné situace a problémy, s nimiž se rodiny potýkají. Je známo, že Moravskoslezský a Ústecký kraj patří mezi kraje nejvíce ohrožené chudobou. To potvrzují i naše čísla z projektu,“ uvedla Jana Skopová ze společnosti Women for Women.

Od loňského září do letošního června do Moravskoslezského kraje na obědy pro děti takto putovalo více než pět z celkových 34 milionů korun, které společnost rozdělovala. 

Za ty se ve školách na severu Moravy a ve Slezsku pravidelně stravovalo 1 217 dětí ze 102 školních zařízení. Zájem roste, tento školní rok takto jedly o dvě stovky dětí více než v tom loňském a šestkrát víc než před pěti lety. Za pět let poslala Women for Women do kraje na obědy dětem celkem 13,7 milionu. V ostatních krajích, s výjimkou Ústeckého, zdarma obědvá polovina a méně dětí než v Moravskoslezském.

Zhruba 20 milionů na tytéž účely pro tento školní rok získal i Moravskoslezský kraj, zaplatit měly hlavní jídlo pro bezmála 3,7 tisíce dětí v 95 zapojených mateřských i základních školách a víceletých gymnáziích. Peníze čerpá už druhým rokem z evropských dotací.

Loni, kdy s bezplatnými obědy pro děti v hmotné nouzi hejtmanství začínalo, mělo k dispozici zhruba 17 milionů pro tři tisíce dětí z 85 přihlášených zařízení. Uplatnění našla zhruba polovina částky.

„Pro školní rok 2018/2019 zatím nemáme informace o počtu zapojených dětí. Čísla z námi zpracované žádosti o podporu se budou od finálních lišit, což nám potvrdil předchozí školní rok. Ve školním roce 2017/2018 se zapojilo 2 126 dětí a celkové náklady byly 8,32 milionu korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Jan Krkoška. Doplnil, že kraj zaznamenává pozvolný nárůst zapojených organizací i počtu dětí a právě se připravuje třetí ročník projektu pro následující školní rok.

Města i školská zařízení kombinují obě možnosti. Například v Opavě díky tomu letos měly pravidelné hlavní jídlo na čtyři stovky ohrožených dětí. „Díky iniciativě a solidaritě můžeme společně umožnit potřebným dětem získat to, co jim chybí a má vliv na jejich zdraví, vzdělávání a sociální začlenění,“ komentovala Andrea Štenclová z opavského odboru školství.

S organizací Women for Women Opava spolupracuje už čtyři roky a obědy má zhruba osm desítek školáků. Peníze zprostředkované krajem čerpalo Zařízení školního stravování Opava dva roky, využívá je i pro děti z mateřinek, celkově pro zhruba tři sta dětí.

Bezplatné obědy pro děti ohrožené chudobou mají mnohde velkou odezvu. „Zaznamenali jsme enormní nárůst zájmu o obědy. Zatímco před začátkem tohoto programu chodila do školní jídelny zhruba třicítka dětí z takto postižených rodin, když nabídka přišla, zvýšil se jejich počet na dvě stovky,“ uvedl loni po skončení pilotního ročníku krajského projektu Andrzej Szyja, ředitel karvinské školy Družby.