Soutěž o podobu Florence má tři finální návrhy, lidé je mohou komentovat

  14:22
Raději více budov a hodně uliček, nebo velké monobloky? Kolik bude zeleně a co si počít se Severojižní magistrálou? Urbanistická soutěž na novou podobu Florence má už tři finalisty. Veřejnost má možnost komentovat tři návrhy na změnu podoby pomezí Prahy 1 a 8.

České řešení | foto: Institut plánování a rozvoje Prahy

Soutěž pořádá městská organizace Institut plánování a rozvoje (IPR) společně se s investory ČSAD holding a Masaryk Station Development (developerská společnost, jejímž většinovým akcionářem je Penta Investments, staví u Masarykova nádraží – pozn. red.), kterým patří významná část řešeného území. Město se ale nevzdalo možnosti mluvit do toho, co s největší volnou plochou v blízkosti pražského centra bude.

Urbanisté hledali řešení, jak naložit s poměrně velkým územím, které zahrnuje autobusové nádraží i s navazujícím prostranstvím směřujícím k Masarykovu nádraží, a zamýšleli se i nad osudem Těšnova. 

České řešení. Tuzemští architekti zvolili pro oblast autobusového nádraží a okolí zástavbu větším počtem menších objektů, mezi kterými je místo pro zeleň. Severojižní magistrála má nadále přemostění nad kolejištěm Masarykova nádraží, dál ale klesne na úroveň okolního terénu.

„Lokalita Florence je pro město klíčová - jedná se o významný dopravní uzel a prostor v blízkosti historického centra,“ říká 1. náměstek primátora zodpovědný za územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu / TOP 09). „Jedná se o brownfield, území je nevyužité a zanedbané,“ doplňuje ředitel IPR Ondřej Boháč.

Řešené území má hned několik problematických míst. Především jsou to koleje a tři nádraží: dvě vlaková - hlavní a Masarykovo - a jedno autobusové - Florenc. Dalším úskalím je Severojižní magistrála. S ní si architekti poradili - v některých návrzích je z ní v oblasti Těšnova klasický městský bulvár v úrovni okolního terénu. 

Jedna varianta počítá s tím, že by se z poloviny dálničního mostu pro magistrálu stal zelený koridor s parkovou úpravou. Tato verze by předpokládala velký útlum automobilové dopravy v pražském centru.

Velké zelené plochy jsou ale společné pro všechny soutěžní návrhy. Autobusové nádraží Florenc se schová pravděpodobně do přízemí objektů, které na jeho ploše vzniknou.

Tři finální projekty jsou k vidění do 25. listopadu v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP) a prezentace je dostupná i online na webových stránkách florenc21.eu, přes ně je možné jednotlivé návrhy komentovat.

Cílem urbanistické soutěže je najít komplexní řešení pro dané území. I když soutěžní týmy představily také vizualizace, na kterých je vidět nové objekty, jejich podoba neodpovídá tomu, co na místě vznikne.

Urbanisté se spíše zajímají o způsob rozvržení celého území, které má v případě Florence navíc dlouhou historii. Podobnost jména s italskou Florencií není náhodná. Když v 15. století Karel IV. založil Nové Město, umožnil stavitelům z italské Florencie osídlit právě území dnešní Florence. V minulosti byly na Florenci také městské hradby, které vymezovaly území Nového Města.

Autor: