iDNES.cz

Vodu pomáhají v krajině zadržet nové nádrže, tůně i úpravy koryt

  4:54
Řada míst, kde se nyní daří zadržet více vody, už vznikla v posledních letech v lesích Olomouckého kraje i na dalších místech. A to díky snaze Lesů České republiky či třeba spolku Silezika. Citlivá obnova krajiny zlepšuje ochranu před suchem i povodněmi.

Spolek Silezika mimo jiné pomohl zrevitalizovat plochu ve Staré Červené Vodě na Jesenicku, kde na zhruba 500 metrech nad rybníkem nahradila podzemní potrubí pro odvedení vody nová kaskáda pěti větších jezírek doplněná drobnými jamkami. | foto: Jan Štindl

Lesy ČR mají pro projekty ke zlepšení zadržování vody v přírodě program nazvaný Vracíme vodu lesu, který běží už dva roky.

„V Olomouckém kraji už se podařilo uskutečnit desítky staveb. Většinou jde o nové nebo obnovené lesní nádrže, tůně či mokřady,“ sdělila mluvčí Eva Jouklová.

Lesy jsou přirozenou zásobárnou vody, která též zabraňuje rychlému odtoku srážek. Kryjí rovněž půdu před spalujícími slunečními paprsky a vytvářejí příznivé klima pro život rostlin i živočichů.

Státní podnik také revitalizuje koryta toků, což podle jeho mluvčí pomáhá proti velké vodě i suchu. V řadě případů přitom nejsou potřeba drahé stavby.

„Hovoříme o nákladech od tisíců korun. Někdy jde nicméně i o investice v řádu milionů,“ nastínila.

Letos plánují Lesy ČR zahájit patnáct staveb

Jednou z největších staveb v rámci programu je na střední Moravě nádrž u potoka Podbrádek u Žádlovic na Šumpersku. Pojme na sedm tisíc kubíků vody, součástí byla i úprava koryta a vyhloubení tůní.

„Koryto nyní přirozeně meandruje krajinou a při zvýšených průtocích se voda může rozlít do okolní nivy a desítky nových tůní,“ shrnula Jouklová. Povodeň tak nebude ohrožovat obydlené části obce.

Kromě toho také Lesy ČR například v Jeseníku zrekonstruovaly nádrž Malý Tovaryš, u nedalekého Javorníku pak vznikla nádrž, jež zadrží zhruba 2 300 kubíků vody. Na říčce Losinka se zase uskutečnily úpravy toku, které zpomalí vodu a také zabrání sesuvům půdy či erozi.

Podnik rovněž buduje přehrážku z lomového kamene s trvalou tůní u Lipinského potoka u Šternberku, která město ochrání před splaveninami. A u Náměště na Hané vznikají tůně a mokřady.

„V tomto roce plánujeme v kraji zahájit patnáct staveb. Půjde například o vodní nádrž a revitalizaci několika toků, výstavbu protipovodňových opatření a další projekty včetně plánované údržby. Zároveň projekčně chystáme další akce,“ předestřela Jouklová.

Vodě z umělého koryta opět umožní rozlití

Velký projekt na zadržení vody v krajině nyní připravuje ve spolupráci s Lesy ČR a Povodím Moravy Loučná nad Desnou na Šumpersku, která potřebuje lépe ochránit před velkou vodou v oblasti Hučivé Desné a Poniklého potoka.

„Neplánujeme jen protipovodňovou ochranu, ale také přírodě blízká opatření na zadržení vody v krajině,“ řekla starostka Loučné Petra Harazímová.

Půjde o několik etap, během nichž vzniknou tůňky či jezírka, také dojde ke zdrsnění lesních cest.

„Hučivá Desná byla převedena do umělého koryta, takže se počítá i s rozlitím vody do původního koryta v lesích, což spolu s dalšími opatřeními významně pomůže obci proti záplavám,“ vysvětlila Harazímová. Vše ale potrvá řadu let.

Nové tůně mohou zadržet i extrémní srážky

Zadržování vody v krajině se věnují i spolky jako Silezika, jež se zaměřuje na Jesenicko. Za sebou má řadu jezírek, tůní a mokřadů, loni postavila třeba tůně u Farského lesa ve Vidnavě, což byla zatím největší akce spolku v tomto oboru.

„Projekt spočíval ve vytvoření soustavy větších tůní a drobných příčných objektů. Voda se tam po intenzivnějších či trvalejších deštích sbírá z plochy 60 hektarů,“ popsal šéf Sileziky Juraj Grňo.

Kapacita nových tůní je dimenzována tak, aby zvládly zadržet přibližně 10 tisíc kubíků vody.

„Pokud budou tůně převážně prázdné a naprší extrémní srážky, z území by nemělo nic odtéct,“ doplnil Grňo s tím, že projekt přináší i zajímavou ukázku doplňování podzemních vod.

„Kromě podpory biodiverzity a zlepšení hydrologických charakteristik území jde o příklad skutečně komplexního přístupu ke zvyšování retence,“ podotkl Grňo.

zpět na článek