V Litovli řeší, jak zabránit úhynu labutí. Zabíjí je kontaminované bahno

  9:06
Městský úřad v Litovli se v pondělí na svém jednání zabýval úhynem labutí na rybnících. Může za něj botulismus, labutě se totiž nažerou kontaminovaného bahna. Proti botulismu zabírá vakcína, která se ale přestala vyrábět, a náhrada za ni není.

Pracovníci Záchranné stanice Pateřín, za niž se mimořádné schůzky zúčastnili Alice Šimšová a Ondřej Csik, navrhli, že by se toxikace bahnem dala částečně eliminovat speciálně namíchaným krmivem, ve kterém by byl ječmen, černé uhlí, bílkoviny a minerály.

Problém úhynu má podle Ondřeje Dočkala z CHKO Litovelské Pomoraví dvě úrovně řešení. „Z hlediska akutního řešení je možný postup navržený Záchrannou stanicí Pateřín, tedy aplikace speciálního krmiva s léčebnými příměsemi. Z dlouhodobějšího hlediska by bylo dobré uvažovat s tím, že bakterie produkující botulotoxin se intenzivně množí v sedimentu nádrží zejména při vyšších teplotách, což má přímou vazbu na schopnost vodního prostředí dodávat organismům živiny,“ upozornil Dočkal.

Hasiči zachraňovali polomrtvé labutě. Pak dlouho sháněli, kdo se ptáků ujme

„Bývalo dobrou praxí v rámci rybničního hospodaření využívat letnění a zimování rybníků na sucho, což bylo výhodné z hlediska provzdušnění a mineralizace sedimentu,“ uvedli účastníci jednání, mezi nimiž byli také Jan Jurečka z Českého rybářského svazu či vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Litovel Pavel Kurfűrst.

„Celé situaci nepřispívá ani fakt, že lidé krmí labutě a kačeny čerstvým pečivem, přestože jsou u rybníků instalovány cedule, které na problém upozorňují,“ sdělili odborníci.

Pracovníci záchranné stanice mají labutím zajišťovat speciální krmení, které budou sypat na vyhrazeném místě u Olomouckého rybníku. „Dále se rybníky budou po dvanácti letech opět vracet do procesu zazimování. Znamená to, že se střídavě vždy přes zimu jeden rybník nenapustí, aby v něm vymrzly i škodlivé bakterie,“ dojednali účastníci schůzky.

Autor: