Louka u pramenů nedaleko závodu Mattoni se stane domovem bylin i motýlů

  14:12
Vrátit do volné přírody co možná nejvíce druhů motýlů, hmyzu i rostlin je cílem společného projektu Českého svazu ochránců přírody a společnosti Mattoni 1873. Jedna z lokalit, která se má stát centrem biodiverzity, leží na 4,5 hektaru luk v majetku výrobce minerálních vod v údolí Pramenského potoka nedaleko Mnichova na Chebsku.

Louka v údolí Pramenského potoka nedaleko Mnichova se má stát domovem motýlů, hmyzu i bylin. Na snímku ochránkyně přírody Pavla Tájková. | foto: Petr Przeczek, MAFRA

„Populace hmyzu se snižuje. Ubylo denních motýlů i dalších druhů,“ uvedla Pavla Tájková z Českého svazu ochránců přírody.

Pozemek mezi obcemi Prameny a Mnichov dosud nebyl obhospodařován, protože je částečně podmáčený. I kvůli tomu se zde rozšířily agresivní druhy trav a dalších rostlin, které potlačují přirozený rozvoj bylin, jež zase potřebuje k životu hmyz, včetně motýlů.

Louka v údolí Pramenského potoka nedaleko Mnichova se má stát domovem motýlů, hmyzu i bylin. Na snímku ochránkyně přírody Pavla Tájková.

I když by se mohlo zdát, že louka se stane domovem řady živočichů nejlépe tak, že si jí člověk nebude všímat, podle Tájkové je to naopak. „Luční společenstva potřebují lidský zásah v době sekání. Ne celé plochy, ale jejích částí tak, aby zbytek byl vždy útočištěm pro hmyzí společenstva,“ vysvětlila.

Společný projekt nese název Motýlí louky Rudiho Mattoniho. Pravnuk Heinricha Mattoniho, který žil v USA a zemřel letos v lednu, byl totiž významným entomologem.

„Zaměřoval se právě na motýly, jejichž výskyt považoval za jeden z indikátorů čistoty životního prostředí,“ vysvětlila Andrea Brožová, mluvčí společnosti Mattoni 1873.

Projekt je podle ní dlouhodobý a netýká se pouze Karlovarského kraje. „Obdobné louky vznikají i v okolí našich podniků v Poděbradech a Byňově,“ dodala s tím, že by biodiverzní louky měly expandovat i do zahraničí.