Rodiče odhlašují děti z uměleckých škol, nechtějí další online výuku

  18:16
Rodiče odhlašují děti ze základních uměleckých škol ve Zlínském kraji. Nechtějí, aby se ještě protahoval čas, který jejich potomci musejí trávit u počítače. Způsobuje to problémy školám, které přicházejí o peníze na provoz, ale i žákům. Ti, kteří se odhlásili, totiž budou muset dělat nové přijímací řízení, a hrozí, že se zpátky na školu nedostanou.

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Učitelé základních uměleckých škol se museli, stejně jako ostatní kantoři, přesunout do digitálního prostoru. Vedou online hodiny, natáčejí výuková videa a vymýšlejí samostatné úkoly.

Přesto teď, na začátku druhého pololetí, začali rodiče své děti ze ZUŠ odhlašovat.

„Převažuje argument, že děti tráví příliš mnoho času u počítače,“ přiblížila ředitelka zlínské základní umělecké školy Martina Hniličková. Škola má kapacitu 1 400 žáků, aktuálně jí do plného stavu chybí asi desítka.

Přístup základních a středních škol k distanční výuce se liší, někteří žáci tak mají třeba jen dvě online hodiny denně, další úkoly pak vypracovávají samostatně. Jiní tráví u počítače i osm hodin, přesně podle rozvrhu.

„A potom by měli u počítače zůstat a pokračovat výukou v zušce. Tomu samozřejmě rozumím,“ říká ředitel uherskohradišťské školy, která je
s 1 900 žáky druhou největší v republice, Jiří Pospíchal.

Jenomže školy jsou v současnosti ve stejné pasti jako rodiče talentovaných dětí. Problém s odhlašováním na druhé pololetí může být nešťastný pro obě strany. Odhlášené děti pak nemohou v září nastoupit a prostě pokračovat. Musejí znovu projít přijímacím řízením.

„ZUŠ nejsou volnočasové kroužky, ale školy. Mají svá pravidla a vzdělávací plány, kterými se výuka řídí,“ upozornil výkonný ředitel Asociace základních uměleckých škol Tomáš Kolafa.

Budou chybět peníze na energie i opravu nástrojů

Zájemců u přijímaček může být víc, než škola pojme. A právě ve Zlínském kraji je to pravidlem. Má sice nejvyšší koncentraci ZUŠ na počet obyvatel, ale zároveň je tady i obrovský zájem. Což neplatí jen o velkých městech.

Plná je třeba i Základní umělecká škola v Bystřici pod Hostýnem. Protože město leží na pomezí Zlínského a Olomouckého kraje, stahuje škola také děti z druhé strany hranice. Na žáka, který odešel, se tak nemusí znovu dostat.

Školy zase při odchodu žáků přicházejí o školné, které pro ně představuje peníze na provoz. Platy učitelů hradí stát.

„Škola ale musí zaplatit nájem a energie, což je třeba v našem případě velké břemeno,“ vysvětlil Pospíchal.

Kromě toho školy nakupují a opravují hudební nástroje, barvy a další materiál do výtvarky, v poslední době také techniku pro učitele, aby mohli učit online. Při vystoupeních zajišťují zvukaře a dopravu. Nebo třeba kostýmy pro baletky. Do těch nedávno investovala škola v Hradišti 60 tisíc korun.

Ředitelům chodí podrážděné e-maily

Samotní rodiče uvádějí finanční stránku věci při odhlašování méně často než čas strávený u počítače. A někdo důvody zcela vynechá.

„Napíší jen, že děkují, ale dítě dál chodit nebude. Zároveň jsem ale řešil i několik hodně podrážděných e-mailů,“ popsal Pospíchal.

V porovnání s jinými regiony v zemi je situace ve Zlínském kraji dobrá. Maximální naplněnost ZUŠ dokazuje, že rodiny mají o umělecké vzdělání dětí zájem. Takže se snaží vydržet.

Odliv žáků školy počítají v jednotkách procent. Obvykle jde o nejmladší děti a začátečníky, především ve výtvarných oborech. Největší výdrž mají žáci hudebních oborů.

„Jako vždycky ale platí, že záleží na podpoře rodiny. Máme ve výtvarném oboru děti, se kterými teď doma, podle našich návodů, tvoří všichni,“ doplnila ředitelka ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem Pavla Caletková. Zatím eviduje asi 12 odhlášených dětí.

Možnosti řešení jsou omezené. „V odůvodněných případech mohou rodiče požádat o přerušení studia. Pak dítě nové přijímací řízení absolvovat nemusí,“ pravil Kolafa.

Vrácení školného se rodiče dočkají jen výjimečně

Samotná distanční výuka ale k takovému kroku obvykle nestačí. Nárok na přerušení mohou mít třeba děti se zdravotními obtížemi nebo takové, které doma nemají podmínky pro výuku.

„Pokud je pětičlenná rodina ve dvoupokojovém bytě, je jasné, že cvičit na klavír v přesně danou dobu je problém,“ ví Kolafa.

Může se jednat i o případy, kdy se rodina kvůli koronakrizi dostala do finanční nouze. Posuzují se vždy individuálně a rozhodnutí o přerušení je na řediteli. Pokud rodiče zaplatili školné na celý rok, nemají nárok dostat ho zpět.

„Když škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, úhrada se nevrací,“ potvrdil tiskový odbor ministerstva školství. Zároveň ale připustil, že současnou mimořádnou situaci lze chápat jako takzvaný důvod hodný zvláštního zřetele.

„Obecně může zákonný zástupce požádat ředitele školy o snížení nebo prominutí úplaty. Na vyhovění však není právní nárok,“ zní informace od ministerstva.