Nad Velkým kinem ve Zlíně vznikne při přestavbě ocelová superkonstrukce

  15:52
Ve Zlíně skončila mezinárodní architektonická soutěž na revitalizaci Velkého kina. V rámci netradiční formy soutěže, takzvaného soutěžního dialogu, zvítězil návrh architektonického ateliéru re:architekti.

Vizualizace podoby Velkého kina ve Zlíně po rekonstrukci podle vítězného studia re.architekti. | foto: Město Zlín

Vítězný návrh počítá s tím, že kino bude tvořit elementární kubická hala. „Nad stávajícím kinem vznikne ocelová superkonstrukce, na kterou zavěsíme původní baťovskou konstrukci. Tu je nutné zachovat, protože je památkově hodnotná,“ popsal jednatel společnosti re:architekti Ondřej Synek.

Díky tomu zůstane naprostá většina prvků ocelové konstrukce, která tvoří původní stavbu, zachovaná.

Do středu haly se vloží bez velkého zásahu do nosné konstrukce nové podzemní patro. Výšky podlah se srovnají do roviny a vznikne i druhý, menší sál. Ten velký přitom bude oddělovat dvojicí vysokých dveří, které bude možné otevřít a tím rozdělení prostoru v podstatě zrušit. Vznikne tak jeden volný plynoucí prostor kina.

„Prioritou pro nás bylo celoroční využití a finanční soběstačnost objektu, kde by měli občané města nalézt zázemí pro mnoho akcí. Vítězný návrh všechny tyto aspekty splňuje. Bude však muset ještě doznat úprav, například dle připomínek památkářů či dalších dotčených orgánů,“ sdělil primátor města Zlína Jiří Korec.

„Soutěžní dialog byl pro nás novinkou. Jeho výsledek je za mě velmi pozitivní. Dovedu si představit, že tento model soutěže v podobných případech opět využijeme,“ dodal

Tato forma je složitější a časově náročnější než klasická soutěž. Výhodou ale je, že porota složená z odborníků může v jejím průběhu zasahovat do podoby návrhu.

Již v průběhu podzimu 2019 porota vybrala z přihlášených zájemců šest týmů. Následně byl zahájen samotný dialog, během kterého byla postupně zpřesňována podoba jednotlivých návrhů. Výsledky měly být známy začátkem května letošního roku. Pandemie koronaviru však průběh soutěžního dialogu zpozdila.

Náklady, zahrnující externí administraci i odměny soutěžícím týmům, se blíží k pěti milionům korun. Celkové náklady na rekonstrukci se pohybují okolo 250 milionů korun.

Architektonický ateliér re:architekti vznikl v roce 2011 s vizí práce na urbanistických úlohách. Poměrně rychle si získal reputaci častými oceněními v architektonických soutěžích, což vedlo k tomu, že se začali zaměřovat na veřejné stavby.

Památkově chráněná budova Velkého kina prošla od svého vzniku v roce 1932 řadou přestaveb, během kterých se postupně zmenšila její kapacita z původních více než 2 500 míst na méně než tisíc.

Stavba je unikátní díky svařované ocelové konstrukci, použité v takovém rozsahu vůbec poprvé na území tehdejšího Československa. Velké kino bylo staticky dimenzováno jako stavba provizorní.

Budova utrpěla několik zásahů při bombardování Zlína na sklonku druhé světové války. Během pozdějších přestaveb se zvyšovalo zatížení nosné konstrukce, navíc do ní tehdy udělali i několik neodborných zásahů. V důsledku těchto okolností bylo kino v roce 2016 na základě odborného statického posudku uzavřeno.

Autor: