Studentka navrhla okolí přehrady ve Vlachovicích, odborníci ji chválí

  9:24
Diplomovou práci absolventky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Veroniky Chalupové ocenila Česká komora architektů (ČKA) i Povodí Moravy (PMO). Zabývala se v ní otázkou, jak bude vypadat krajina kolem plánované přehrady Vlachovice.

Absolventka Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Veronika Chalupová zpracovala diplomovou práci na téma Vlachovická přehrada. | foto: Veronika Chalupová

Její představa zahrnuje třeba nový mlýn sloužící jako informační centrum, pobřežní molo, u kterého posedávají rodiny a vozí se na lodičkách, zatímco si rybáři užívají klidu ve vymezených zónách a děti pod hrází obdivují nové říční ostrovy, které lákají ptáky a další živočichy.

Nákladný projekt Vlachovické přehrady v hodnotě přesahující 5,5 miliardy korun připravuje Povodí Moravy. Absolventská práce by se mohla stát inspirací a nakonec také skutečností.

„Je to precedentní přístup a důsledná poctivá práce ve vazbě na krajinu a obyvatele vedená směrem ke zlepšení možného dopadu tohoto vodního díla. V návrhu se elegantně propojuje citlivost s odborností,“ zhodnotila například architektka a členka odborné komise ČKA Alena Mičeková.

Materiál nazvaný Možnosti krajinářského řešení velkého vodního díla Vlachovice zařadili odborníci z ČKA v 21. ročníku přehlídky diplomových prací na třetí místo z celkem 131 zaslaných prací.

Mladá krajinářka ze Sudoměřic se Vlachovické přehradě věnovala celý rok. „Při předchozí bakalářské práci jsem se zabývala obnovou historického rybníka. Vždycky mě lákalo velké krajinné měřítko a problematika vody v krajině, což Vlachovická přehrada splňovala. I když je pravda, že je to poměrně kontroverzní téma a názory na taková velká vodní díla se různí,“ vysvětlila výběr tématu Chalupová.

Přehrada, která pojme víc než 29 milionů kubíků vody, zabere plochu kolem 213 hektarů a zasáhne několik obcí na Valašsku. Přípravy jsou teprve v začátku, zahájení stavby je zatím naplánované na rok 2026 a dokončení o čtyři roky později. Stavba se dotkne několika obcí kolem Vlachovy Lhoty a je zřejmé, že bude velkým zásahem do krajiny.

Studentka se ve své práci zabývala nejen technickou stránkou stavby, ale i jejím vlivem na krajinu, možnými opatřeními, které dopad zmírní, také využitím pro rekreaci, hospodařením v lesích i vodním režimem. Informace čerpala i od Povodí Moravy.

„Při mém návrhu rekreačního využití jsem se nedržela připomínek Povodí. Kolem přehrady má být zřízeno ochranné pásmo z důvodu ochrany vodního zdroje a lidé by tak nemohli přímo ke břehu. Po konzultaci s odborníkem jsem zjistila, že je možné na některých místech povolit výjimku. Myslím si, že povolení vhodného druhu rekreace je zásadní pro to, aby obyvatelé obcí tuto velkou stavbu lépe přijali,“ domnívá se Chalupová.

Povodí upozorňuje, že diplomová práce má vysokou úroveň zpracování a může se stát inspirací. Na druhou stranu, přípravy jsou na začátku.

„S Veronikou Chalupovou se shodujeme na moderním komplexním přístupu k vodnímu dílu. Jeho součástí je regenerace krajiny a její adaptace na klimatickou změnu. Z hlediska principů se její návrh shoduje s opatřeními ke zlepšení hospodaření s vodou v povodí Vláry, Sviborky a Smolinky, v rámci kterých navrhujeme revitalizace, budování tůní, opatření v lesích nebo výstavbu malých vodních nádrží,“ upřesnil mluvčí PMO Petr Chmelař.

Některé prvky, které zmiňuje i absolventka ve své diplomové práci, jsou dokonce součástí navrhovaných opatření. „Také upozorníme zpracovatele dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí na tuto diplomovou práci, aby ji mohl prostudovat a využít,“ doplnil mluvčí.

Autor: