Před velkou vodou chrání Zlínský kraj hráze za miliardu, staví se další

  9:02
Povodí Moravy začne opravovat břehy řeky Olšavy v Kunovicích. Investice na ochranu proti povodním dosáhly ve Zlínském kraji od kritického roku 1997 už téměř miliardy korun.

Rozvodněná řeka Olšava v Kunovicích v červnu 2010. | foto: SDH Kunovice

Červnové záplavy v roce 2010 byly pro Kunovice i místní dobrovolné hasiče extrémně náročné. První telefon je probudil před druhou hodinou v noci a od té doby se na pět dní prakticky nezastavili.

Vydatné deště zaplnily koryto řeky Moravy, do kterého se vlévá kunovická Olšava, a voda nastoupala natolik, že se vylila z břehů. Zatopila 70 domů a v zahradách měli lidé až metr vody. Vytvořená laguna dosahovala délky jednoho kilometru.

„Na začátku jsme řeku monitorovali, pak už jsme začali stavět hráze z pytlů s pískem. Během velmi krátké doby došlo k přelivu vody, která tekla k nám. Odstraňovali jsme naplaveniny z konstrukcí mostů, a když se podařilo i s pomocí velkokapacitního čerpadla hladinu vody postupně snižovat, tak jsme dočerpávali velké laguny a pomáhali s uklízením sklepů,“ popsal jeden z hasičů Zbyněk Vávra.

Podobnou situaci už by místní lidé zažít neměli. Povodí Moravy v těchto dnech začíná s úpravami, které Kunovice v budoucnu ochrání. „Zajistí ochranu na průtok dvacetileté vody s bezpečnostní rezervou na padesátiletou povodeň,“ slíbil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Fotogalerie

Od ničivých povodní v roce 1997 investovalo ministerstvo zemědělství do protipovodňových opatření ve Zlínském kraji téměř miliardu korun.

„Šlo o dvě desítky staveb. Zvyšovali jsme kapacity koryt vodních toků ve městech i jejich průtočnost a rekonstruovali hráze vodních děl,“ upřesnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Jen rekonstrukce porušených hrází v Záhlinicích, Kvasicích, Uherském Hradišti nebo Nedakonicích si vyžádaly přes 300 milionů korun. Další desítky milionů stály úpravy břehů v Napajedlích a Otrokovicích, navýšení opěrných zdí u přehrady ve Fryštáku nebo opatření na řece Bečvě.

Ochrany se dočkali také obyvatelé Uherského Hradiště a Starého Města, kde voda před 22 lety způsobila největší škody. Do úprav se firmy pustily před sedmi lety. Břehy řeky Moravy zvýšili v délce 4,5 kilometru o 170 tisíc kubíků zeminy tak, že by v těchto městech měly odolat stoleté vodě. Na některých místech stavbaři hráze zvýšili, jinde stavěli nové zdi.

Všechna místa ale ještě chráněná nejsou, investice proto budou pokračovat dál. „V různé fázi rozpracovanosti jsou protipovodňová opatření Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Tlumačova,“ doplnil Chmelař.

V Tlumačově čekají na protipovodňovou hráz v délce čtyř kilometrů od zmiňovaného roku 1997. Od té doby je postihly další dvě záplavy způsobené místními říčkami.

„Je to dlouhá doba, ale nedá se nic dělat. Máme pravomocné územní rozhodnutí, dolaďují se majetkoprávní záležitosti a je hotová dokumentace pro stavební povolení. Je jasné, že to bude ještě nějakou dobu trvat. Nejlepší scénář mluví o termínu realizace v roce 2021,“ naznačil starosta Tlumačova Petr Horka.

Práce potrvají přes dva roky

Aktuálně stavbaři rekonstruují a modernizují přehradu v Koryčanech za 150 milionů korun, která slouží jako ochrana proti povodním, a chystají zmíněné úpravy v Kunovicích. Práce v tomto městě by měly trvat 28 měsíců a vyžádají si 320 milionů korun.

Od velké vody v roce 1997 už zažili obyvatelé Kunovic šest povodní, které ohrožovaly životy a ničily majetek. V chráněném území se nachází celkem 400 staveb a odhadovaná hodnota majetku, kterou budou nová opatření chránit, je téměř 400 milionů korun.

„Pro nás je to velmi významná akce. Olšava v současné době není připravená na bleskovou povodeň ani na vydatné dlouhotrvající deště. Zásadní záplavy nás postihly už dvakrát a víme, že mohou přijít znovu kdykoliv,“ zdůraznil kunovický starosta Pavel Vardan.

Povodí Moravy má naplánované úpravy koryta řeky, navyšování stávajících ochranných prvků i nové protipovodňové hráze a zdi. Součástí bude rovněž stavba nového mostu přes Olšavu, který nahradí současný dosluhující.

Společnost navýší nebo postaví dohromady pět kilometrů zdí a 1,5 kilometru sypaných zemních hrází po obou březích řeky. Bude to v úseku od kunovického koupaliště až po konec města směrem na Kostelany.

Jisté je, že stavba tak rozsáhlého systému způsobí obyvatelům přilehlých ulic komplikace. „Omezení bude různé, postupné a různě intenzivní, ale občané to chápou,“ vysvětlil Vardan.

Autor: