Šest měst kraje je mezi ohroženými, stát jim nabídne peníze na rozvoj

  7:24
Vláda schválila akční plán pomoci ohroženým regionům v letech 2021 a 2022. Ve Zlínském kraji se týká šesti měst - Bystřice pod Hostýnem, Kroměříže, Otrokovic, Holešova, Vsetína a Uherského Brodu.

V Otrokovicích plánují regeneraci panelového sídliště na Trávníkách nebo opravu budovy sociálního zařízení Senior.

„Máme toho v plánu víc. Jde o akce v hodnotě desítek milionů korun a akční plán s nimi souvisí,“ říká starostka Otrokovic Hana Večerková.

Na mysli má vládou schválenou Strategii regionálního rozvoje na podporu sociálně a hospodářsky ohrožených regionů (její prováděcí součástí je akční plán), která zahrnuje 132 měst, do nichž by mělo v následujících dvou letech přijít 65 miliard korun.

„Tato skutečnost může mít pro město pozitivní dopad,“ míní starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Pánek.

Věří, že města z ohrožených regionů budou zvýhodněna a budou pro ně speciálně vypsány dotační tituly.

V Bystřici chystají například rekonstrukci bývalého hotelu Podhoran, dále stavby cyklostezek, opravy cest, rozšíření kamerového systému, demolici budov v Přerovské ulici nebo přechod na nový knihovnický systém.

„Cílem je především podpořit podnikání a zaměstnanost, což je z dnešního pohledu o to aktuálnější, protože z předcházejících zkušeností víme, že ekonomická krize má větší dopady právě na slabá území,“ zmínil Vilém Frček z odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj, které strategii připravilo.

„Dále pak jde o revitalizaci brownfieldů pro podnikatelské i nepodnikatelské využití a odstraňování ekologických zátěží.“

Půjde i o podporu sociálního bydlení, obnovu školské infrastruktury, rozšíření pokrytí vysokorychlostním internetem, zajištění primární zdravotní péče a vybraných sociálních služeb ve venkovských oblastech nebo zefektivnění dopravní obslužnosti.

Problém je odliv vzdělaných lidí

„Akční plán popisuje skutečné problémy, s kterými se v regionu potýkáme. Nejde jen o odliv obyvatel, zhoršenou dopravní dostupnost, ale i o nedostatek lékařů nebo zaměstnanost v high-tech odvětví,“ zmínil starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.

Pokud jde o dopravu, mají ve městě připravené plány na silniční obchvaty dvou místních částí a věří, že by i díky zařazení mezi ohrožené regiony mohli získat dotace.

Materiál ministerstva pojmenovává problémy a chce pomoci s jejich řešeními. Píše se v něm, že se vybraná území potýkají s dlouhodobým odlivem zejména vzdělanějších obyvatel, což je jednou z dalších příčin jejich zaostávání.

„Mezi hlavní problémy patří slabý hospodářský výkon například z důvodů nízké produktivity firem a omezené možnosti dalšího růstu. Řada území dlouhodobě trpí zhoršenou sociální strukturou obyvatel, v řadě oblastí je problém sociálního vyloučení,“ uvádí v materiálu ministerstvo pro místní rozvoj.

Podle analýzy ministerstva vychází Kroměříž, Uherský Brod i Vsetín jako území, která mají potíže s dopravou a mají horší vybavenost službami. „Z tohoto důvodu je žádoucí realizace projektů, jako je výstavba dopravního terminálu nebo rozvoj infrastruktury zdravotních služeb ve Vsetíně,“ přiblížil Frček.

Ve Vsetíně terminál připravují už delší dobu. Pro město to bude znamenat náklady přesahující 100 milionů korun.

Tři miliardy pro Zlínský kraj

„Teď se tvoří projektová dokumentace. Až bude hotová, budeme mít podrobnější odhad nákladů. Byli bychom rádi, kdybychom mohli čerpat dotace na dopravní terminál. Čekáme propad daňových příjmů a dotace budeme potřebovat,“ zmínil vsetínský starosta Jiří Růžička. „Je dobře, že má stát snahu vytvořit systém dotací a pomoci regionům.“

Vsetín by dotace rád využil i na opravu sportoviště na Ohradě či regeneraci sídliště Rybníky.

Ministerstvo vytváří z projektů databázi, ve které je aktuálně 15 tisíc projektů. Bude je využívat při nastavování národních dotačních titulů.

Financování bude zajištěno z velké části evropskými dotacemi z programového období 2014 až 2020. Do Zlínského kraje by měly přitéct zhruba 3 miliardy, které se tady během následujících dvou let proinvestují. Ohrožené regiony budou při posuzování žádostí o dotace zvýhodněny nebo budou vypsány programy speciálně pro ně.

„Stát se snaží být i v této nelehké době předvídatelný a snaží se podpořit aktivity, které jsou v daném území jednak potřeba a jednak odpovídají novodobým trendům,“ uvedl Frček.

Autor: