Zlínská nemocnice chce stavět nový pavilon, vyjde až na tři miliardy

  12:32
Tak zásadní a rozsáhlou modernizaci v řádu miliard korun zdravotníci ani pacienti ve Zlínském kraji dosud nezažili. Pokud všechno půjde podle plánu, vznikne v areálu Baťovy nemocnice centrální pavilon. Se stavbou první etapy, tedy interny s urgentním příjmem, se má začít za rok, případně na jaře 2023.

Budova interny v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (duben 2021). | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Nová budova bude vyroste na místě bývalé prádelny v blízkosti urgentního příjmu. Náklady na obě etapy odhaduje kraj na dvě až tři miliardy korun. Zatím však není jasné, kdo je zaplatí.

„Víme, že internu nebude stavět kraj, ale nemocnice. My jí jen finančně pomůžeme. Ale jaký bude náš podíl a jakým způsobem jí peníze nabídneme, to budeme řešit v polovině příštího roku. Právní odbor nám k tomu připraví rozbor. Legální postupy existují,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Podle něj je modernizace zlínského areálu ekonomicky bezpečnější variantou než stavba nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, kterou plánovalo předchozí vedení.

V rozpočtu na ni nová koalice našla 2,7 miliardy korun. Z nich 2,3 miliardy teď rezervovala na centrální pavilon, zbytek bude sloužit k opravám a investicím v ostatních krajských špitálech. Některým zastupitelům ale chybí dlouhodobá vize.

Tedy jestli modernizace Baťovy nemocnice skončí centrálním pavilonem, či bude pokračovat bouráním některých budov a vznikem nových, jak dlouho to bude trvat a jak to zasáhne do ekonomiky kraje a nemocnice.

Složitější bude i financování nové stavby. Pozemky v areálu vlastní akciová společnost, tudíž na nich může stavět pouze ona. A přestože se její hospodaření za minulého vedení dostalo z vysokého vnitřního dluhu a loni skončila ziskem přesahujícím 200 milionů korun, na zaplacení celého pavilonu nemá. Na svůj podíl si tak zřejmě bude muset půjčit.

Další úvěr může být problém, varuje exhejtman

„Nemocnice má ovšem své úvěry a půjčky a zatížit ji dalším by mohl být problém,“ varoval zastupitel a bývalý hejtman Jiří Čunek.

„Otázka financování nového objektu je nyní ve fázi odborného posuzování, komunikace probíhá ve shodě se Zlínským krajem,“ řekla mluvčí nemocnice Renáta Večerková.

Vedení špitálu už začalo hledat projektanta centrálního pavilonu. Zájemci se mohou do veřejné zakázky hlásit do poloviny října. Podle zadávací dokumentace bude mít dvě etapy: první zahrnuje novou internu včetně části urgentního příjmu, druhá novou budovu chirurgických oborů včetně urgentního chirurgického příjmu.

Vybraná firma musí vytvořit studii obou etap, zpracovat projekt pro územní řízení a stavební povolení pro internu a také dokumentaci pro výběr firmy, která budovu postaví.

Kromě stavby má vítěz vyřešit dopravní propojení západní a východní části areálu během stavby i po ní, napojení na inženýrské sítě, parkování, interiéry či zdravotnické technologie. Studie má být hotová do tří měsíců od podpisu smlouvy, projekt interny do devíti měsíců.

Lékaři chtějí lůžka, přístroje a sály blízko sebe

A jak bude nová interna vypadat? Kromě interního oddělení v ní bude také urgentní příjem, kardiologie a neurologie včetně příslušných ambulancí, standardních lůžek či jednotek intenzivní péče. Pavilon má mít rovněž větší kapacitu i lepší návaznost oddělení. Například generel z roku 2008 u něj plánoval sedmipodlažní budovu.

Součástí zadávací dokumentace jsou také dotazníky. Z nich vyplývá, že lékaři především chtějí, aby lůžka, operační sály, vyšetřovny, zobrazovací přístroje a ambulance byly blízko sebe. Dnes jsou tato pracoviště v některých případech v různých patrech i budovách.

„Musíme mít bezprostřední napojení na urgentní příjem. Oddělení zobrazovacích metod by mělo být takzvaně přes dveře, abychom vyloučili časovou ztrátu při převozech pacientů v rámci logistiky péče o pacienty s iktem,“ upozornil v dotazníku primář neurologického oddělení Jan Bartoník.

Ze zadání je také zřejmé, že na novou internu by měla navazovat druhá stavba pro chirurgické obory a další části urgentního příjmu. Kromě lůžek a ambulancí budou její součástí centrální operační sály nebo oddělení se zobrazovacími přístroji.

Na letošní opravy má kraj 220 milionů

Podle odhadů má zpracování dokumentace stát asi 125 milionů korun. Jen pro srovnání, za projektovou dokumentaci na novou nemocnici ve Zlíně-Malenovicích měl kraj zaplatit 350 milionů.

„Nemocnice dnes nemá peníze na to, aby takový projekt zaplatila. Chtěl bych vidět dokument, na základě kterého mohla vyhlásit veřejnou zakázku. Protože když to udělala, musí na její zaplacení mít peníze,“ sdělil zastupitel a člen dozorčí rady nemocnice Milan Plesar.

„Nemocnice má svůj rozpočet a předpokládáme, že projekt si bude platit ze svého. Zároveň si myslím, že to bude daleko méně než 120 milionů korun,“ reagoval Holiš.

Kraj má letos připravených na opravy v Baťově nemocnici 220 milionů korun. Chystá se zbourání bývalé prádelny, na jejímž místě bude stát nová interna, stavba nového skladu, zateplení fasády a výměna oken v budově ředitelství, kde sídlí krajská hygienická stanice. Připravuje se i oprava dialyzačního oddělení.

Autor: