Přípravu dálnic a železnic zrychlí snazší vyvlastňování a rušení přejezdů

  8:48
Díky novému zákonu může stát snáze vyvlastňovat pozemky pro stavbu dálnic a železnic, což by mohlo pomoci s jejich výstavbou ve Zlínském kraji. Týká se to pokračování D49 ke státní hranici i modernizace trati z Otrokovic přes Zlín do Vizovic.

V říjnu začala platit novela zákona, který má urychlit povolování zásadních dopravních staveb, především dálnic a železnic, jež jsou veřejně prospěšnými stavbami.

Ve Zlínském kraji ji lze uplatnit při chystané modernizaci trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic, kde stát potřebuje pozemky od 600 majitelů, jenže někteří je odmítají prodat.

Silničáři zase plánují například pokračování dálnice D49 z Fryštáku ke státní hranici a ještě další projekty, které mají ulehčit cestování auty.

Nový zákon usnadňuje vyvlastňování potřebných ploch, potíže s pozemky například o několik let zbrzdily probíhající dostavbu otrokovického obchvatu. Silničáři se nemohli dohodnout na výkupní ceně s některými majiteli.

„Budeme zákon uplatňovat na všech stavbách, kde to bude potřeba. Chystáme kruhovou křižovatku ve Valašské Polance. Když tam bude někdo, kdo nám nebude chtít prodat pět metrů čtverečních, tak by se dal zákon použít ve veřejném zájmu,“ reagoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Spory o cenu už stavby nezdrží

Novelu bude možné uplatnit i v případě, kdy jsou pozemky součástí komplikovaných dědických řízení.

„Neznamená to, že se majitelů nebudeme na nic ptát. Vyvlastnění je poslední instrument, který používáme. Můžeme teď ale mít na některé majitele pozemků bič,“ zmínil Chudárek.

„Na projekt Modernizace a elektrizace trati Otrokovice–Vizovice lze zákon o urychlení výstavby aplikovat, a to včetně postupů, jež mají umožnit získání potřebných práv k pozemkům a stavbám,“ řekla Radka Pistoriusová z odboru komunikace Správy železnic, která modernizaci tratě chystá.

„Velký užitek pro nás může mít také princip jedna stavba - rovná se jedno povolení, kdy zjednodušení legislativních procesů znamená nejen časové, ale i finanční úspory,“ nastínila Pistoriusová.

Novela zákona zavádí novinku v tom, že vyvlastnění a stavební povolení budou v jednom rozhodnutí, které vydá stavební úřad. A pokud nabude právní moci, stát bude moct stavět, i kdyby některý z majitelů nebyl spokojený s nabídnutou cenou a chtěl by se kvůli ní soudit.

„Pokud jim nebude vyhovovat cena, mohou se soudit, ale nemělo by to mít vliv na stavbu,“ zdůraznil Chudárek.

Stavba by se zastavila jen v případě, že by to nařídil soud. Jde o takzvanou polskou metodu výstavby.

„Již dnes je sice možné vydat stavební povolení bez prokázání majetkových práv k pozemkům, ovšem stavbu je možné zahájit pouze v rozsahu vlastněných pozemků,“ přiblížil iniciátor novely a předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník.

„Polský model tak fakticky může pomoci při urychlení vyvlastňování několika posledních problematických pozemků potřebných pro konkrétní stavbu, a to právě sloučením do jednoho řízení,“ doplnil.

„Schválením tohoto dopravního zákona roku se výrazně posouváme k možnosti urychlit budování dopravní sítě bez zbytečného spekulování o výkupní ceně či všemožného oddalování,“ podotkl ministr dopravy Karel Havlíček.

Jednodušší rušení přejezdů

Úřady dnes nemají pro vyvlastnění žádné lhůty, takže podle ministra nejsou pod dostatečným tlakem a nemají motivaci rozhodovat bezodkladně. To se změní.

Úřady budou mít 60 dní od zahájení vyvlastňovacího procesu na stanovení ústního jednání s majiteli pozemků. Po něm bude následovat třicetidenní lhůta pro vydání rozhodnutí o vyvlastnění.

I samotné povolovací řízení bude jednodušší, nově bude stačit jen jedno závazné stanovisko dotčeného státního orgánu, který se dnes vyslovuje ve více povolovacích stupních opakovaně.

Návrh zákona také upravuje problematiku rušení nepotřebných železničních přejezdů.

Právě na tom aktuálně vázne příprava modernizace trati z Otrokovic do Vizovic. Stát hodlá zrušit přejezd ve zlínské části Příluky, ovšem jeden tamní podnikatel to za daných podmínek odmítá a proti rozhodnutí o zrušení se odvolal. Odvolání řeší krajský úřad.

„Budou-li splněny zákonem stanovené podmínky, bude silniční správní úřad nově povinen zrušení železničního přejezdu povolit,“ zmínila Pistoriusová.

Autor: