Areál Vsetínské nemocnice čeká zásadní přeměna, vyjde na dvě miliardy

  12:24
Zlínský kraj aktualizoval plán rozvoje a v několika etapách chce postavit centrální chirurgický pavilon, rekonstruovat budovy a všechny obory propojit. Jde o plány na řadu let, které areál i pohodlí pacientů posunou do 21. století. Pokoje by například měly být maximálně dvoulůžkové.

Budoucí podoba areálu Vsetínské nemocnice. (květen 2022) | foto: Vsetínská nemocnice

Hlavním záměrem upraveného generelu je provázání a logická funkční vazba jednotlivých oborů. „Je to samozřejmě výhled na několik let dopředu, který ukazuje cílový stav,“ uvedla krajská náměstkyně pro zdravotnictví Olga Sehnalová. „Půjde o investici kraje, protože areál je v našem majetku, a také počítáme s dotacemi převážně z evropských fondů,“ dodala.

Areál Vsetínské nemocnice vznikl před 111 lety. V hlavní budově, která sloužila jako interní pavilon ještě před pár lety, bylo tehdy 62 lůžek a v samostatném infekčním pavilonu deset. Řada současných budov byla sice postavena o desítky let později, už jsou ale zastaralé.

I proto kraj aktualizoval investiční plán rozvoje nemocnice, který počítá se zbouráním některých budov, rekonstrukcí jiných a stavbou nových. Materiál zatím představuje modernizaci v hodnotě zhruba dvou miliard korun.

V první fázi vznikne nový blok budov v návaznosti na pavilon interních oborů. Nejdůležitější a nejnákladnější částí, kterou bude hejtmanství připravovat ještě v tomto volebním období, pak bude stavba centrálního chirurgického pavilonu. Vyroste na místě nejstarší budovy, kde před pár lety stávala interna a nyní zde sídlí hemodialýza.

„Stávající budova chirurgie je z roku 1945. Z toho plyne zastaralé uspořádání jednotlivých pracovišť, která nevyhovují současným potřebám a podmínkám poskytování péče,“ popsala ředitelka nemocnice Věra Prousková

„Nevyhovující technický stav je u elektroinstalace, odpadů, rozvodů vody. Porodnici scházejí prostornější porodní boxy, chybí sociální zařízení u pokojů a izolační pokoje, nevyhovující je prostorové uspořádání operačních sálů,“ zmínila.

Chystá se pavilon pro hemodialýzu

Plán rovněž počítá s tím, že v novém pavilonu bude kromě chirurgie i ortopedie, urgentní příjem, gynekologie s moderní porodnicí, novorozenecké a dětské oddělení, operační sály s navazující centrální sterilizací a moderní anesteziologicko-resuscitační oddělení včetně multioborové jednotky intenzivní péče.

„Samozřejmě tam budou také všechny potřebné ambulantní provozy, zásobování a veřejná lékárna,“ přiblížila Prousková.

Pavilon začne vznikat až ve chvíli, kdy bude prázdná a následně zbouraná stará interna. I tomu budou předcházet další nutné kroky, přemístění hemodialýzy z nevyhovující staré budovy do zrekonstruovaného pavilonu K. Stavební práce odstartovaly, budou stát 160 milionů korun a dokončení je naplánované na příští rok.

První práce na modernizaci už začaly

Už nyní je hotová rekonstrukce budovy M, kde byla postavena nová serverovna a kam se na začátku roku přestěhovalo oddělení informačních systémů.

„Letos v srpnu by pak měla začít výstavba nového pracoviště, kde bude sídlit magnetická rezonance, její dokončení předpokládáme v listopadu příštího roku,“ poznamenal krajský radní Zbyněk Fojtíček, který má na starosti oblast investic.

Aktuální generel navazuje na plán z roku 2014. „Liší se od něj tím, že řeší nejdříve ty nejpalčivější provozní problémy zdravotnických pracovišť. To pak umožní demolici staré interny a přípravu území pro další kroky směřující k dostavbě a modernizaci celého areálu nemocnice,“ dodala Prousková.

Autor: