Vsetín chce založit společenství a vyrábět energii pro sebe i pro lidi

  13:12
Města se snaží na drahé energie reagovat tak, že chystají projekty na umístění solárních panelů na střechy svých budov. Zákon jim ale nově umožňuje i zakládání energetických společenství, ve kterých mohou sdílet energii vyrobenou z alternativních zdrojů.

Vsetín chce vyrábět energii pro sebe i obyvatele. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Budou v nich většinou městské společnosti, ale ve Vsetíně do něho hodlají zahrnout také obyvatele města a firmy, pokud o to budou mít zájem.

„Je to limitované ze zákona, strop je tisíc odběrných míst, není to pro každého. Ani kapacity zdrojů nejsou takové, aby byly schopny uspokojit úplně každého,“ nastínil místostarosta Vsetína Jiří Růžička. „Teď zjišťujeme zájem. Pak nastavíme nějaká kritéria pro výběr, pokud by byl vysoký.“

Podle něho výkon solárních elektráren bude stačit na to, aby vytopil městské budovy, případně i sportoviště, zejména zimní stadion a krytý bazén. Přebytek se pak může distribuovat dál. Pokud by se obyvatel města stal členem společenství, bude mít nadále svého dodavatele elektřiny.

„Jenom se jim pak bude měřit, kolik odeberou z komunitní energetiky. A o to se jim poníží odběr od jejich dodavatele,“ poznamenal Růžička. „Cílíme na právnické i fyzické osoby.“

Takže někteří obyvatelé by mohli na energiích ušetřit. Ale pokud by byl výkon solárních panelů slabší například kvůli špatnému počasí, o to více by brali energie od svého dodavatele. Do společenství se mohou kromě spotřebitelů přihlásit i další místní výrobci energií z alternativních zdrojů.

Zelená energie může spojit generace i sousedy, sdílení přebytků začíná v červenci

Stát na vznik energetických společenství poskytuje dotace, maximálně tři miliony korun. Města o ně můžou žádat do konce ledna. Ministerstvo životního prostředí mezi ně chce celkově rozdělit 98 milionů korun. Dotace není určena na nákup solárních panelů, ale na administrativní úkony a další věci spojené se vznikem společenství. „Pokud bychom uspěli, chtěli bychom společenství založit v souladu s harmonogramem výzvy, což by mělo být v průběhu letošního roku,“ naznačil Růžička.

Primárně jde však městům o to, aby ušetřila na energiích při správě a provozu svých budov. „Otázkou snížení nákladů za energie v budovách v majetku města se zabýváme od počátku energetické krize,“ zmínil vsetínský starosta Jiří Čunek. „Momentálně připravujeme stavbu hned několika fotovoltaických elektráren.“

Solární panely se mají objevit na střechách domu kultury, základních škol Ohrada a Sychrov, měly by být v průmyslové zóně na Bobrkách a další v rámci plánované rekonstrukce na budově městského úřadu na Svárově. Fotovoltaickou elektrárnu chtějí ve Vsetíně zřídit i technické služby.

Solární panely chystá Zlín i další města

Také ve Zlíně hodlají mít solární panely na střechách svých budov i energetické společenství. Ovšem s tím rozdílem, že případné přebytky nebude město nabízet lidem či firmám, ale pošle je dopravnímu podniku. Ten má roční spotřebu osm tisíc megawattů, protože na rozdíl od Vsetína provozuje trolejbusovou dopravu.

„Ambicí města je v rámci svých provozů a budov zajistit maximální využití alternativních zdrojů, ale není v jeho silách, aby bylo alternativním výrobcem energií,“ sdělil náměstek primátora Miroslav Chalánek s ohledem na to, že město nemůže dodávat svým obyvatelům levnější energie.

Obce ve Zlínském kraji kupují energie společně, mohou získat lepší cenu

Nicméně aktuálně se solární panely instalují na budově 7. základní školy v Kvítkové ulici, kde by měl být do dvou měsíců zahájený zkušební provoz. Letos mají být také na 16. základní škole v Okružní ulici na Jižních Svazích a Domě pokojného stáří Naděje tamtéž. V budoucnu by mohlo následovat dalších zhruba čtyřicet budov včetně městského divadla, sportovní haly, dalších škol i jejich jídelen. Teplo Zlín už provozuje dvě vlastní fotovoltaické elektrárny.

Trochu jiná situace je v Kroměříži, kde je umisťování solárních panelů na střechy domů složitější, protože jde o památkovou rezervaci. Tudíž to není na mnoha historických budovách možné. Nicméně i tam uvažují o zřízení energetického centra. „Zatím ale nemáme nic schváleného,“ upozornil kroměřížský starosta Tomáš Opatrný.

Město má vytipované i některé budovy, kde fotovoltaika být může, na střeše plaveckého bazénu by se mohla objevit ještě letos.

Také v Uherském Hradišti řeší vznik energetického centra, s nímž počítá právě dokončená energetická koncepce města. „Zatím je předčasné mluvit o jeho uspořádání a dalších věcech. Materiál teprve půjde do orgánů města a v následných krocích dojde na případné konkrétní projekty,“ podotkl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. Město už připravuje projekt na umístění solárních panelů na střechy akvaparku a Základní školy Sportovní.

Autor: