Vlachovická přehrada přidá do valašské krajiny cyklostezku či rybníky

  8:52
Vodárenská nádrž Vlachovice, jež má devíti obcím ze Zlínska vyřešit zásobování pitnou vodou, dostává reálné obrysy. Vodní dílo zahrnuté vládou na seznam strategických staveb je v porovnání s podobnými stavbami výjimečné.

Vizualizace plánované podoby Vlachovické přehrady. | foto: Povodí Moravy

S objemem 29 milionů metrů krychlových vody překoná téměř o čtvrtinu Brněnskou přehradu a rekordní je rovněž pořizovací cena 5,5 miliardy korun. Zatím platí, že práce začnou na podzim roku 2027 a skončí o pět let později.

Plány na vznik nové přehrady se od svého počátku v roce 2015 několikrát měnily, v minulých týdnech ale nabraly po delší době spád.

„K dispozici už máme detailní informace nejen o samotné lokalitě, umístění hráze a zátopě, ale také o dopravním řešení stavby a nárocích na materiál,“ uvedl ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák s tím, že všechno spěje k vyhotovení projektu.

Neváznou ani výkupy pozemků, jež se týkají přibližně pěti stovek lidí. Dosud se už podařilo uzavřít dohody za 320 milionů korun. Celkově stát zaplatí 700 milionů korun a na dokončení jednání se soukromými vlastníky půdy, domů a cest, jež voda zaplaví, zbývají ještě dva roky.

Plánovaná podoba Vlachovické přehrady.

V obcích přijímají zprávu s úlevou a nadějí do budoucna.

„Vody je a bude málo. Kdo ví, co bude třeba za deset či patnáct let. Potíže začínají být citelné, podzemních vod rychle ubývá. Současná vodní nádrž Karolinka všechno zásobování na tak velké ploše sama neutáhne,“ popsal starosta Vlachovy Lhoty Miroslav Častulík.

Nová nádrž se dotýká i Drnovic, Haluzic, Loučky, Újezdu, Valašských Klobouk, Vlachovic, Vysokého Pole a Tichova.

Kromě hlavní přehrady vznikne i několik menších vodních ploch, které si nárokovaly některé obce. Důvodem byl fakt, že vlachovické dílo bude coby nová zásobárna pitné vody patřit do ochranného pásma, v němž se nesmí plavat nebo rybařit. Dva nové rybníky vzniknou třeba poblíž Újezdu, kde chtějí podél chráněné nádrže vybudovat cyklostezku. S výstavbou nové trasy pro cyklisty už začali ve Vysokém Poli. Nad budoucí přehradou tam chtějí postavit i rozhlednu.

Vlachovická zásobárna vody pomůže rovněž vyřešit jeden ze zásadních problémů zmíněných obcí. Tím je kromě stále nedostatečného počtu přípojek na vodovod i špatná nebo chybějící kanalizace. Řešením je vznik centrální čističky odpadních vod v Újezdu.

Zásoba vody pro celý kraj

Studie předpokládá, že by sloužila pěti z devíti dotčených obcí. Zatím však není jasné, kdo na ni dá peníze. „Obce si tak velkou stavbu nebudou moci dovolit zaplatit ze svého,“ upozornil místostarosta Újezdu Vlastislav Šafařík.

S plány Povodí Moravy už se seznámila i ministerstva a Zlínský kraj. „Nechceme nic blokovat, ale na hodnocení si ještě vezmeme čas,“ sdělila krajská radní pro životní prostředí Hana Ančincová. Podle ní bude nezbytné získat ještě posudek EIA, tedy vyhodnocení celkového vlivu stavby na životní prostředí. Začátkem roku má zástupce investora představit záměr krajským zastupitelům.

Povodí Moravy nemá důvod na nic čekat také proto, že detailní studie vodohospodářského řešení už potvrdila, že vlachovická nádrž bude efektivní i v případě dlouhodobého sucha. „V případě potřeby dokáže zajistit dostatek vody prakticky pro celý Zlínský kraj,“ ujistil Gargulák.

O zásobování vodou se má postarat důmyslný systém propojení vodárenských soustav. „Ze souboru studií rovněž vyplynulo, že navržené řešení hráze bude bezpečné a zvládne převést i takzvanou desetitisíciletou povodeň,“ doplnil šéf Povodí Moravy.

Zajímavostí je také ekologická doprava materiálu. Vozit ho budou místo nákladních vozů vlaky. Investor tak chce předejít spekulacím, že tak náročná stavba bude mít neblahý vliv na životní prostředí.