Univerzita ve Zlíně roste, lákadlem je hlavně design a krizové řízení

  8:54
Zlínská Univerzita Tomáše Bati eviduje až desetinásobný zájem o některé obory. Na těch umělecky zaměřených, které nabízí fakulta multimediálních komunikací ve Zlíně, už mají středoškoláci za sebou náročné prokazování talentu.

Budova fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (duben 2022) | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

V prvním kole museli předvést domácí práci, jakési portfolio svého zájmu. A když neuspěli, do druhého kola nepostoupili. Kdo přesvědčil, absolvoval pak třídenní řízení, které zahrnuje písemnou, tvůrčí a ústní zkoušku.

„Ve studijním programu multimédia a design máme devět specializovaných ateliérů a každý má kapacitu tak na deset patnáct studentů. Přitom třeba na grafický design dostáváme kolem sto padesáti přihlášek, takže je zřejmé, že musíme vybírat,“ vysvětlil dvoukolové řízení děkan fakulty Josef Kocourek.

Na většinu oborů, které fakulty Univerzity Tomáše Bati (UTB) nabízejí, se zájemci mohli hlásit do konce března. Některé programy byly otevřené ještě do konce dubna, u dalších je možné vyhlášení druhého kola přijímacího řízení. V průběhu dubna se počet zájemců, kteří mohli na šesti fakultách vybírat z řady studijních programů pro bakaláře, zastavil na čísle 6 800.

„Je to prakticky totožné jako loni. Do prvních ročníků bakalářských programů se pak zapsalo 3 700 studentů,“ upřesnila mluvčí UTB Petra Svěráková.

Vůbec nejvíce přihlášek evidovala fakulta managementu a ekonomiky. Zájemci nemusejí projít přijímací zkouškou a ke studiu si škola vybírá budoucí studenty podle výsledku maturitního vysvědčení a průměru ze třetího ročníku střední školy.

Zkouška není nutná ani při studiu na fakultě aplikované informatiky, nezbytná je pouze u programu softwarového inženýrství. Stejně postupuje i fakulta technologická s programem zaměřeným na materiály a technologie.

Druhým rokem výrazně stoupá zájem o krizové obory na fakultě logistiky a krizového řízení, která sídlí v Uherském Hradišti. Nyní je zhruba o dvacet procent vyšší než loni, a to ve všech programech. Škola nabízí vzdělání v oborech ochrana obyvatelstva, management rizik a aplikovaná informatika. Uzávěrka přihlášek byla na konci dubna.

Design a marketing jsou propojené obory

„V posledních letech jsme svědky zcela nečekaných krizových situací, které mají celospolečenský dopad. Proto se v poslední době staly populární i naše obory. Ukazuje se, že jsou aktuální a potřebné,“ poukázala děkanka fakulty Zuzana Tučková.

Velký zájem znovu zaznamenala fakulta multimediálních komunikací v programu marketingová komunikace, kde je počet přihlášek asi desetinásobný oproti kapacitě. Studenti se hlásili do zmíněného programu multimédia a design, se specializací zaměřenou na design obuvi, oděvu, skla, produktový, průmyslový, grafický a digitální design nebo na reklamní fotografii a prostorovou tvorbu. Řada studentů na této fakultě přitom není ze Zlínského kraje, ale z jiných regionů.

„Myslím, že velký zájem o naše programy je dlouhodobý obecně i proto, že jsou to propojené obory,“ upozornil Kocourek. „Je standardní, že design a marketing potřebují vzájemnou spolupráci a komunikaci,“ poznamenal. Úspěšné jsou také obory na fakultě humanitních studií, kde je zájem o sociální pedagogiku i učitelství pro mateřské školy.

Autor: