Radnice chce zvýšit počet obyvatel, za trvalý pobyt nabízí odměnu

  12:58
Jak zastavit padající křivku počtu obyvatel řešila radnice v Uherském Brodě. Přišla s řešením v podobě dotačního programu, jenž za přihlášení k trvalému pobytu umožní každému ze žadatelů získat roční bonus šest tisíc korun po dobu pěti let.

„Průměrná rodina se dvěma dětmi tak získá za pět roků 120 tisíc korun,“ přibližuje předkladatel programu, uherskobrodský radní David Surý.

Pravidla pro získání peněz jsou jednoduchá. Každému zájemci vznikne nárok na peníze vždy půl roku od přihlášení, přičemž nejzazším termínem k podání žádosti je konec kalendářního roku. Do konce toho loňského požádalo o dotaci na třicet lidí, město si pro ně vyčlenilo 180 tisíc korun.

Co se týče možného zneužití, vedení města si tuto možnost vůbec nepřipouští.

„Občané mohou žádat o dotaci až po šesti měsících od prvního přihlášení právě proto, aby nedocházelo ke spekulacím,“ uvedl starosta Ferdinand Kubáník. „Příspěvek se rovněž nebude týkat lidí, kteří se přihlásí na adresu radnice. O roční bonus navíc budou moci usilovat jen lidé, kteří nezmění následně trvalé bydliště po dobu pěti let.“

Zatímco v roce 2000 byl Uherský Brod v počtu obyvatel na svém vrcholu, žilo zde 18 tisíc lidí, dnes jich má v evidenci 16 500. Z jedné z analýz vypracovaných brodskou radnicí vyplývá, že v některých městských lokalitách žije méně obyvatel s trvalým pobytem, než je počet bytů.

Přihlášení občané tak fakticky sponzorují život těch, co ve městě sice dlouhodobě bydlí, ale daně platí jinde. Ke konci roku 2021 jich byly bezmála dva tisíce.

Pokud by se všichni přihlásili v Brodě, město by v počtu obyvatel překonalo o 500 lidí své maximum z roku 2000. „To je ale pouze teorie,“ poznamenal Surý.

Paradoxem je, že Uherský Brod patří k městům, kde je o bydlení trvalý zájem. „V posledních dvou dekádách vznikly nové lokality Babí Louka, Nad Zámkem, Nový Újezdec či Úlehly,“ vypočítal Kubáník. „Jenomže efekt v počtu nových obyvatel to nemělo.“ Město se k tomu začíná potýkat s nárůstem počtu prázdných rodinných domů. Ke konci loňského roku jich bylo už přes 400.

I Zlín chce více obyvatel, půjde na to jinak

Zatímco v ostatních městech Zlínského kraje přijímají brodský plán s ohledem na vlastní finanční možnosti s odstupem a nic podobného zatím neplánují, ve Zlíně nebude inspirací zcela jistě. „Klíčem k tomu, jak zastavit odliv lidí nejen ze Zlína, ale z celého regionu, je změna rozpočtového určení daní,“ je přesvědčen zlínský primátor Jiří Korec.

Tvrdí, že pokud by se Zlín rozrůstal po úpravě státní daňové politiky dynamičtěji, lidé by neměli důvod ke stěhování a za prací by jezdili do Zlína třeba i z devětadvacet kilometrů vzdáleného Uherského Brodu.

Korec naznačil, že také Zlín má zájem navýšit počet obyvatel. „Chceme ale jít jiným směrem než v Uherském Brodě,“ upozornil primátor města se zhruba 75 tisíci obyvateli. Jeho přáním je Zlín, v němž bude žít 100 tisíc lidí. „Docílit toho můžeme změnou územního plánu a následným zvýšením důrazu na rozvoj bydlení a rozšiřování místních firem.“

Pokud jde o statistiky pohybu obyvatel za celý Zlínský kraj, za tři čtvrtletí loňského roku zde ubylo 957 obyvatel. Na konci září žilo v regionu 579 162 lidí. Do kraje se sice v porovnání s loňskem přistěhovalo o 126 lidí více, ale zároveň se počet obyvatel snížil ve všech okresech.

Největší úbytek měl okres Zlín, a to 487. Na Zlínsku dnes žije 191 280 lidí. Nejmenší úbytek zaznamenali statistici na Uherskohradišťsku, kde činil 112 lidí na současných 141 518.