Bagrista v Uherském Brodě náhodou odkryl germánskou pec ze 3. století

  16:36
Velká náhoda pomohla archeologům Slováckého muzea k zatím nejhodnotnějšímu z nálezů, jež objevují při odkrývání zbytků pravěkého sídliště v parku Škrlovec v Uherském Brodě. Vzácnost mimoděk našel muž, který tu pracoval s těžkou technikou.

Archeologové prozkoumávají dosud nepříliš probádanou oblast v jižní části Uherského Brodu. | foto: archiv Slováckého muzea

„Při nedávném bagrování na parcele, která leží jen těsně za hranou prostoru vytyčeného k průzkumu, dělník odkryl rypadlem vrchní část vypalovací komory germánské pece,“ popsal archeolog Zdeněk Kuchař nález z mladší doby římské, tedy ze 3. století.

„Pokud by se místo pro vedení elektřiny mělo kopat jinde, nikdy bychom se tohoto objevu nedočkali,“ přiznal.

Nález dvoukomorové pece je mimořádnou událostí, protože jde teprve o třetí pec svého druhu objevenou na Slovácku za posledních sto let.

Archeologové prozkoumávají zatím příliš neprobádanou část v jižní části Uherského Brodu kvůli chystané výstavbě šesti nových bytových domů.

Práce ale museli v minulých dnech zastavit kvůli další neočekávané události. Na dvou ze šesti lokalit, jež musí prozkoumat, je tolik navezené hlíny, že se pod zem nedostanou. Na místo se tak vrátí nejspíš až na konci roku.

Archeologové prozkoumají dosud nepříliš probádanou oblast v jižní části Uherského Brodu. Na snímku germánská hrnčířská pec.

Objevená dvoukomorová pec sloužila k vypalování na kruhu vytáčené a jemně zdobené keramiky z plaveného keramického těsta s vysokým obsahem grafitu.

„Styl výzdoby a tvary nádob vyzvednuté z vypalovací komory jsou svébytným projevem místního germánského obyvatelstva. Výroba poslední várky této keramiky se však hrnčíři ze zatím nevysvětlených příčin nepodařila a celá poslední vsázka produkce i pec zůstaly opuštěny,“ uvedl Kuchař.

„Obě části pece od sebe dělil děrovaný rošt stabilizovaný masivním podpěrákem. Ve spodní komoře se topilo a nahoře nad roštem se vzniklým žárem vypalovaly keramické nádoby,“ upřesnil archeolog. Pec z Uherského Brodu se dochovala kompletní právě díky metodě, jíž vznikla.

„Nebyla totiž vystavěna na úrovni terénu, naopak ji vytesali do tvrdého sprašového podloží, které uchovalo celou konstrukci až do dnešních dnů,“ vysvětlil Kuchař.

Archeologům se již podařilo odkrýt i kompletní obytný okrsek germánské osady s pěti původně dřevohliněnými chatami, jedno slovanské sídlo z období Velkomoravské říše a spoustu menších předmětů. A dosavadní velký počet objevů je předzvěstí i dalších nálezů.