Nebezpečná křižovatka u Stříteže se má změnit, brání tomu spor o vodu

  16:54
Silničáři se stále nemohou dohodnout s provozovatelem zdroje pitné vody ve Stříteži nad Bečvou na opravě tamní nebezpečné křižovatky, protože by nově zasahovala do ochranného pásma. Rozhodnout má posudek úřadu.

Křižovatka u Stříteže nad Bečvou. | foto: ŘSD

Podzemní zdroj vody ve Stříteži nad Bečvou z velké části napájí její obyvatele. Nedaleko leží křižovatka, na níž se z jednoho z hlavních tahů na Slovensko odbočuje do obce. Stává se na ní množství nehod, včetně smrtelných.

Proto chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) křižovatku opravit. Ovšem tak, že ji posune a zasáhne do 200 metrů širokého ochranného pásma obecního vodního zdroje, které by se tudíž muselo o 40 metrů zúžit.

S tím však provozovatel zdroje Ladislav Trčka nesouhlasí, protože by to podle něho mohlo vodu ohrozit. Opírá se přitom o posudek, který předložil vodohospodářskému úřadu, jenž o zúžení ochranného pásma rozhoduje.

„Zúžení je absurdní, tento návrh je nezodpovědný, řeč je tady o hromadném zásobování obyvatel pitnou vodou,“ citoval z posudku Trčka. Více spor, který se táhne už několik let, nechtěl komentovat. 

Řízení o zúžení ochranného pásma, o které zažádala obec, bylo letos v lednu na 180 dní přerušeno právě kvůli možnosti podání oponentního posudku. Silničáři mají svůj posudek, který podle nich úpravu křižovatky připouští.

„Budu rád, když po roce budeme mít jeho oponentní posudek, necháme ho posoudit někým nezávislým a uvidíme,“ reagoval šéf zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek. Podle něho úpravy křižovatky pitnou vodu ohrozit nemohou.

„Odtokové poměry v místě zlepšíme. Když se teď stane na křižovatce nehoda a dojde k úniku ropných látek, může to vodní zdroje zasáhnout daleko více, než když ji předěláme,“ doplnil.

Obec chce novou křižovatku i čistou vodu

Silničáři říkají, že křižovatku nemůžou naprojektovat jinde než v ochranném pásmu i s ohledem na přilehlou železnici a přejezd přes koleje. Chtějí tady přidat odbočovací pruhy i semafory, které mají provoz zpřehlednit. Mělo by tady pak ubýt nehod.

Plánované úpravy křižovatky u Stříteže nad Bečvou.

Plánované úpravy křižovatky u Stříteže nad Bečvou.

„Stavba byla posouzená se všemi limity v rámci zjišťovacího řízení. Má platné územní rozhodnutí, které je výsledkem jednání mezi vlastníky technické a dopravní infrastruktury,“ zmínil Chudárek.

Vlastníkem vodního zdroje, o který se stará Trčka, je obec. „Stojíme o čistou vodu i novou křižovatku,“ vyjádřil se stručně starosta Stříteže nad Bečvou Tomáš Pliska s tím, že složitou situaci více komentovat nebude.

Podle Chudárka měli silničáři příslib od zastupitelstva ve Stříteži nad Bečvou, že obec o zúžení ochranného pásma zažádá. Proto pokračovali v přípravě, i když do pásma s projektem zasahují.

O zúžení ochranného pásma, bez něhož silničáři nemohou začít, rozhoduje odbor životního prostředí valašskomeziříčské radnice. A řízení se protahuje. Trčka si nechal prodloužit termín pro doložení oponentního hydrologického posudku o 180 dní, když první stejně dlouhou lhůtu nevyužil.

O prodloužení zažádal 6. ledna a úřad mu hned druhý den vyhověl. Silničáři proto podali na úřednici stížnost. „To se nestane ani nám, i kdyby šlo o stavbu mezinárodního významu. Vždyť za den se podnět ani nedostane z podatelny k úředníkovi,“ diví se Chudárek.

Peníze už za dva roky být nemusí

Podle radnice úřednice akceptovala návrh na prodloužení lhůty, aby řízení urychlila.

„Podaná stížnost na nesprávný úřední postup byla důsledně prošetřena, se závěrečným konstatováním, že vedené vodoprávní řízení je vedeno nestranně,“ reagovala Veronika Davidová z valašskomeziříčské radnice.

Potvrdila, že vodohospodářský úřad radnice dostal oponentní posudek. Tím to však nekončí. „Vodoprávní úřad zadá zpracování rozhodujícího hydrogeologického posouzení, na jehož základě bude následně ve výše uvedené záležitosti rozhodnuto,“ upozornila Davidová.

Podle Chudárka nelze s ohledem na průtahy říci, kdy by se mohla začít křižovatka upravovat. Mělo to být letos, kdy na to byly peníze. „Nevím, jestli na to budeme mít vyčleněné peníze třeba za dva roky,“ dodal Chudárek.

Autor: