iDNES.cz

Vědecký festival i workshopy, střední školy spouštějí nábor studentů

  12:32
Střední školy napříč Zlínským krajem vypsaly termíny dnů otevřených dveří. I letos bude jeden společný, vychází na 25. a 26. listopadu. V porovnání s minulým školním rokem vyjde z devátých tříd zhruba o pět stovek žáků víc, celkem jich tedy bude 5 700.

Výuka CNC obrábění na Střední průmyslové škole Vsetín. | foto: Jan Salač

Údaj se týká celého Zlínského kraje a neříká nic o tom, jak je počet školáků rozprostřený v jednotlivých regionech. Přesto rodiče budoucích středoškoláků děsí a v rodinách proto řeší, jakou strategii zvolit při výběru maturitních oborů.

„Loni dělala přijímací zkoušky na střední školu neteř, a přestože měla vždy výborné známky, měla problém dostat se na gymnázium. Letos má být dětí ještě víc,“ shrnula Lenka Zámečníková, matka deváťáka, který se bude na jaře hlásit ke studiu.

Ředitelé škol ale uklidňují, že i když je končících školáků víc, nejde o tak silnou vlnu, aby děti, které k tomu mají předpoklady, nemohly studovat. „Pro rodiče to přirozeně je a bude stres, ale nejde o nijak enormní nárůst,“ mírnil obavy ředitel holešovského Gymnázia Ladislava Jaroše Zdeněk Janalík. „Troufám si tvrdit, že při dobré volbě střední školy to v našem kraji nebude problém,“ dodal.

Právě správná volba je zaklínací formulkou k úspěchu a školy k ní hned nabízejí i akci, která může výrazně pomoci. Dny otevřených dveří za roky konání vyrostly z jedné z náborových akcí na tu, která je nejdůležitější.

Zdaleka už nejde jen o to, aby školáci poznali budovu, do které půjdou k přijímacím zkouškám. Den otevřených dveří ukáže zájemcům víc. Poznají atmosféru školy, která se nedá zachytit na papírový letáček, a také internetová prezentace má své limity.

„U odborných škol je podstatné, že se zájemci mohou podívat do odborných učeben, dílen a laboratoří,“ poradil ředitel Integrované střední školy – COP ve Valašském Meziříčí Petr Pavlůsek. Tak zjistí, jaké má škola zázemí, a zároveň poznají vyučující, se kterými se mohou poradit třeba o budoucím uplatnění v oboru. „Určitě doporučuji projít více škol, aby volba byla srovnáním osobních vjemů a pocitů,“ dodal.

Podstatné je poznat specifika jednotlivých škol. Některé přidávají ke státním přijímačkám z češtiny a matematiky, které jsou stejné pro všechny, i školní část. Typicky třeba na pedagogických školách bývají součástí školních přijímacích zkoušek jazykový projev a hudební nebo výtvarné dovednosti.

Důležitý je pocit, který škola vyvolá

„V našem případě jde o čtení a krátký rozhovor a také rytmické, hudebně-pohybové nebo intonační předpoklady,“ popsala ředitelka kroměřížské Střední pedagogické školy Jana Vítková. Podrobné informace, včetně videí, jsou k dispozici na webu školy. Obchodní akademie v Kroměříži zase přidává uchazečům o obor Informační technologie test ze znalostí IT prostředí.

Dny otevřených dveří mívají ve Zlínském kraji obvykle jeden společný termín, kdy se konají v pátek a v sobotu. Letos vychází na 25. a 26. listopadu. „Termín koordinujeme tak, aby mohli rodiče se svými dětmi navštívit co nejvíce škol v dané lokalitě,“ vysvětlila krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

Další termíny už nabízí každá škola zvlášť a liší se i jejich průběh. Třeba Integrovaná střední škola v Meziříčí ho pojala jako Vědecký festival a naplánovala na 7. prosince. „Připravili jsme program v dílnách, takže si zájemci mohou vyzkoušet některé praktické dovednosti v oborech, které nabízíme. Odnesou si tak nejen informace, ale i prožitek, to je pro ně důležité,“ popsal Pavlůsek.

S podobnou nabídkou pro žáky základních škol přišlo i holešovské gymnázium. Sérii workshopů ale nesměřuje přímo na dny otevřených dveří, konaly se v minulých týdnech.

„Měli jsme tady žáky z okolí. Řešili kvízy jazykové, matematické, dělali chemické pokusy, po celé škole bylo několik různých stanovišť,“ vyjmenoval Janalík. „Začali jsme s tím před koronavirovou pandemií a teď jsme se k nápadu vrátili, odezva byla výborná,“ pochválil.

Zájemci by se měli hodně ptát

Výhodou podobných akcí jsou právě zážitky, které školáci získají. Nejde přitom ani tak o samotné pokusy, spíš o to, že se setkají se středoškolskými učiteli. Poznají jejich přístup a atmosféru při výuce.

Návštěvníci by se při dnech otevřených dveří měli především ptát na všechno, co je zajímá. U odborných škol jsou podstatné i praxe, na které studenti chodí. Školy mají smlouvy s firmami, případně mají vlastní pracoviště. „To jsou velmi důležité informace, které by měly rodiče zajímat,“ upozornila Vítková.

Pedagogická škola spolupracuje se všemi mateřskými školami a školními družinami v Kroměříži, zároveň ale mohou studentky absolvovat povinnou praxi, která trvá několik týdnů, v místě svého bydliště. Pak se spolupráce rozšiřuje i na další organizace, třeba střediska volného času.

Přesné informace o konání náborových akcí najdou zájemci na webových stránkách škol. Prvotní výběr a přehled o tom, jaké školy jsou v kraji k dispozici, ale nejlépe nabídne portál www.zkola.cz. Na něm je virtuální Burza škol, v níž se dá vyhledávat podle oborů nebo i podle jednotlivých okresů.

„Součástí portálu je také brožura Kam na školu, kde jsou k dispozici garantované informace o nabídce oborů, přijímacím řízení, podpoře řemesel a kalendář dnů otevřených dveří,“ doplnila radní Fišerová.

zpět na článek