Méně domů, více parkovacích míst. Zlín chce změny v návrhu na novou čtvrť

  17:18
Zlínská městská rada by chtěla upravit vítězný návrh, který vzešel z urbanistické soutěže na zastavění prostoru pod sportovní halou. Město chce, aby tam vyrostla nová čtvrť s byty a obchody. Vedení radnice by si ale přálo, aby prostor nebyl zahlcený dopravou, zejména při kulturních a sportovních akcích.

Pod sportovní halou ve Zlíně by měla vyrůst nová čtvrť s byty, sportovišti či administrativními budovami. | foto: Vizualizace: AXXI

Příliš hustá zástavba s velkým množstvím bytů, kterých může být v šesti navržených domech až 300. Z toho můžou plynout potíže s parkováním. Proto by bylo dobré zvážit dílčí úpravy návrhu.

Například změnu jednoho objektu na parkovací dům, úplné vypuštění jednoho či dvou v zájmu provzdušnění prostoru, případně snížení výšky všech budov.

Tak by se daly ve stručnosti shrnout připomínky městské rady ve Zlíně k návrhu na proměnu lukrativního prostoru pod sportovní halou, kde by měla vzniknout nová samostatná čtvrť.

Vítězný návrh brněnské architektonické kanceláře AXXI vybrala v rámci soutěže porota, v níž byli odborníci i politici. Při následném představení záměru radním pak od některých vzešly připomínky, zejména z hnutí STAN a ANO.

„Celý prostor je příliš zahuštěný zástavbou, příliš vytěžený,“ míní náměstek primátora Pavel Stojar (STAN), který má územní plánování v kompetenci. „Bytovou výstavbu jsme vnímali jako doplňkovou, nikoli dominantní funkci, abychom nezvyšovali nároky na dopravu a parkovací kapacity v lokalitě, která je při konání sportovních a kulturních akcí mimořádně zatížená.“

Nad sportovní halou stojí zimní stadion. A když se v nich občas konají akce současně, okolí je přeplněné auty. Špatné to bývá i v situacích, kdy se hraje jen hokej.

„Chceme také zachovat otevřenou a rozvolněnou strukturu zástavby typickou pro urbanismus této části Zlína,“ upozornil Stojar.

Primátor by si přál parkovací dům

Proto by podle něho stálo za zvážení, jestli by se jeden či dva domy nedaly prostě vypustit v zájmu veřejného prostranství, případně zda by nebylo možné snížit výšku všech budov, čímž by klesly i počty bytů, které v nich mají být.

Zlínský primátor Jiří Korec zase přišel s připomínkou, že by se jedna navržená budova s byty mohla změnit v parkovací dům. „V lokalitě je špatná situace s parkováním. Vnímáme tam poptávku po parkovacích místech,“ nastínil Korec.

Architekti navrhli celkem deset objektů, které stojí po dvou v pěti řadách nad sebou. Spodní dvě mají sloužit hlavně kancelářím, střední tři řady budov pro byty, v jedné horní má být muzeum veteránů, ve druhé nová sportovní hala s podzemním parkovištěm.

Kdo budovy postaví, zatím není jasné

To může mít kapacitu 500 míst a mělo by sloužit veřejnosti. Dalších 400 stání má vzniknout pod dalšími budovami, vázané budou ale na obyvatele bytů či firmy, které tady budou působit. Podle Korce bylo dobré, kdyby přibylo ještě 500 míst pro veřejnost.

„Je to pro nás zásadní prostor a neměli bychom ho vytěžit na maximum. Na druhou stranu víme, jak je to ve Zlíně s bydlením,“ naznačil Korec. Město se v poslední době orientuje na výstavbu družstevních bytů.

Zlínský podnikatel Ladislav Samohýl vlastní unikátní sbírku téměř 300 historických automobilů a 150 motorek.

Zlínský podnikatel Ladislav Samohýl vlastní unikátní sbírku téměř 300 historických automobilů a 150 motorek.

Pokud jde o to, kdo by jednotlivé budovy stavěl, není to jasné. Nějaké zřejmě město, jiné soukromí investoři. Muzeum veteránů chce vybudovat podnikatel Ladislav Samohýl, který vlastní vzácnou sbírku historických vozů. Podle radních nejdou připomínky proti výsledkům soutěže, jen její výsledek zpřesňují.

Podle architekta Pavla Šimoníka z kanceláře AXXI jde o univerzální návrh, který je možné upravovat. Navíc se další podrobnosti, které se budou týkat počtů bytů či parkovacích stání, dopracují v urbanistické studii a potom v projektu. „Musíme si návrhy na změny od města podrobně projít,“ nastínil Šimoník.

Dává nám to smysl, hájí návrh architekt

Upozornil ale na to, že není – minimálně z ekonomického hlediska – vhodné stavět pouze parkovací domy. „Pokud ale město vznese požadavek na více parkování, budeme se s tím muset poprat,“ tuší Šimoník.

Současně si nemyslí, že by bylo území příliš zastavěné domy. „Vycházíme z potřeb města. Navrhli jsme to tak, jak to podle nás dává smysl,“ upozornil Šimoník.

„Prostor vypadá zahuštěně, ale jsme schopni na příkladech ze světa ukázat, že je to ještě velmi řídká zástavba. Budeme se to snažit vyargumentovat.“

Zlín chce proměnit pozemek pod sportovní halou v moderní městskou čtvrť.

Zlín chce proměnit pozemek pod sportovní halou v moderní městskou čtvrť.

Urbanistický návrh možná dozná ještě dalších změn. Město si totiž už není jisté, jestli tam chce mít novou sportovní halu, protože ta by mohla vyrůst v tréninkovém areálu na Vršavě, který se má modernizovat a rozšířit.

Navržené řešení se převážně líbí zlínské opozici na radnici. „Výstavbu bytů podporuji dlouhodobě, přimlouval bych se proto za to, aby místo kanceláří vznikly další byty. Je jich nedostatek a ceny jsou vysoké,“ řekl opoziční zastupitel Pavel Sekula (SPD). Připustil ale, že to můžou provázet potíže s dopravou.

„Otázka dopravní obslužnosti je určitě téma i ve spojení se zimním stadionem a sportovní halou. Nároky na toto území při realizaci těchto staveb a jejich provozu by byly veliké, snad je to dobře zváženo,“ podotkl zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Autor: