Počasí letošní zimy hrabošům vyhovuje, zemědělci čekají na polích kalamitu

  15:48
Ačkoliv už bylo letos několik dní mrazivých, průběh zimy je stále velmi mírný. To má zásadní dopad na přemnoženou populaci hrabošů. Zemědělci doufali, že přijdou dlouhodobější mrazy, které počty hlodavců sníží, ale zatím to tak nevypadá. Spíše naopak.

„Kraje polí jsou prochozené od hrabošů důkladně,“ všiml si ekonom společnosti Zámoraví Martin Gabrhelík, který je předsedou Agrární komory Zlínského kraje.

Na konci ledna bylo v průměru na hektaru polí v Česku 823 aktivních hraboších děr. To je trojnásobek prahu škodlivosti a nejvíce za leden v posledních čtyřech letech.

V lednu 2020 jich bylo přes tisíc, tehdy ale vrcholila kalamita. Loni v lednu 661 a v květnu dokonce jen 127.

Zlínský kraj patřil přitom vždy mezi nejvíce postižené. „Zde se počty nor na hektar mezi podzimem a lednem významně navýšily. Populace hraboše zimní počasí spojené s oblevou nijak neomezilo, spíše naopak,“ řekla mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Ivana Kršková.

Na Kroměřížsku je místy dokonce sedm tisíc nor na jednom hektaru, zejména v obilí a řepce olejce. „I v ostatních okresech v rámci kraje četnost až na výjimky neklesá pod práh škodlivosti,“ upozornila Kršková.

„Tato čísla představují vysoké ohrožení především pro krmné plodiny, ale i porosty ozimých plodin, především řepky,“ dodala.

Pokud nepřijdou souvislejší mrazy, obávají se zemědělci na jaře další hraboší kalamity, jež jim může v dalších měsících zlikvidovat velkou část úrody. „Kalamita může přijít, ostatně byla už loni, ale ne na tak rozsáhlém území jako v letech 2019 a 2020,“ zmínil Gabrhelík.

Zemědělci mohou používat hubicí prostředky, například Stutox II. Moc jich k tomu však nepřistupuje. Aplikace je pracná, protože se nemůže dělat plošně, ale jenom do děr. A také je k tomu třeba suché počasí, které v posledních dnech není.

Hraboši jsou mimo kontrolu. Zemědělci chtějí přitvrdit s množstvím jedu

„S vlhkem se návnada rozpadne. A nemáme tolik proškolených lidí na roznášení,“ uvedl Gabrhelík.

Loni aplikovali Stutox II. například v Ratajích. Populaci hraboše sice částečně snížili, ale úplně nezlikvidovali. ÚKZÚZ by měl v nejbližších dnech povolit aplikaci zvýšených dávek této látky. Otázkou ovšem je, kolik zemědělců této možnosti využije.

Autor: