Lidem, které po covidu dál trápí dušnost či ztráta čichu, pomáhá laser

  8:52
Po půlročním používání potvrdili lékaři v Luhačovicích, že speciální laser MLS velmi pomáhá lidem s postcovidovým syndromem. Vysoká účinnost se prokázala u téměř 150 pacientů. Lázeňské sanatorium Miramare, které přístroj zkoušelo, proto koupilo ještě modernější robotizovanou verzi.

„Nyní, když covid opět nabírá na síle a trápí v tomto období znovu mnoho lidí, máme k dispozici velmi dobře otestovanou efektivní odbornou léčbu jeho následků,“ upozornila primářka sanatoria Jana Mahdalíková.

„Díky ní dokážeme pacientům rychle pomoci navrátit se k jejich původní kondici a kvalitě života.“

Speciální léčba je určená pacientům, kteří s covidem bojují i po odeznění příznaků. Sledují u sebe zvýšenou únavu a slabost, přetrvávající dušnost, zadýchávání, kašel, bolesti hlavy a pohybového aparátu, otoky kloubů, ztrátu citlivosti, čichu a chuti, kožní onemocnění nebo zhoršení diabetu, vysokého krevního tlaku a dalších chronických potíží.

Speciální léčba pak vypadá tak, že jim lékaři pětkrát aplikují laserovou terapii ozařování plic v pěti po sobě jdoucích dnech. Pak jim také pomáhá fyzioterapie, individuální kinezioterapie, inhalace, vodoléčba a další lázeňské procedury. Celá léčebná kúra trvá 2–3 týdny.

Během téměř půlročního testovacího provozu provedli lékaři v Luhačovicích 715 aplikací. Přes 80 procent pacientů ihned zaznamenalo významné zlepšení svého zdravotního stavu. Dobré výsledky potvrdili pacienti, ale také hodnoty na pulzním oxymetru nebo nálezy rentgenu plic před léčbou a po ní.

„Zájem pacientů byl a je obrovský, výsledky jsou vynikající. Proto jsme se rozhodli si tento vysokovýkonný laser pořídit a zařadit tuto léčbu do našich standardních léčebných postupů,“ zhodnotil generální ředitel lázeňské skupiny Royal Spa Martin Plachý.

Lázeňské sanatorium Miramare Luhačovice zůstává v současnosti jediným rehabilitačním zařízením ve Zlínském kraji, které inovativní léčbu postcovidového syndromu pomocí MLS laserové terapie nabízí.

Autor: