Úložiště teplárenského popílku jitří emoce, obec si zajistí rozbory

  12:32
Zastupitelé Nové Dědiny jednoznačně odmítli návrh na stavební úpravy odkaliště Teplárny Otrokovice, jež plochu ležící z větší části na katastru obce zaváží popelovou maltou Otosan. Výrobek obsahující rovněž těžký karcinogen arzen a také rtuť plní vysušené jezero již 50 let.

Nová Dědina (červen 2022) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Se souhlasem hejtmanství to má trvat ještě dalších osm let.

„Teplárna naváží popelovou maltu s obsahem popílku, strusky a dalších produktů, ale výsledky měření na zátěž životního prostředí k dispozici nejsou,“ upozornil starosta obce Roman Polášek s tím, že Nová Dědina si potřebné hodnoty zjistí sama.

Plánuje oslovit nezávislou laboratoř a následně předložit naměřené výsledky veřejnosti, teplárně a Krajskému úřadu ve Zlíně.

„Zkusit to musíme sami, neboť jinak se nedobereme pravdy o tom, co přesně a v jakém množství elektrárenský popílek prezentovaný teplárnou jako výrobek obsahuje,“ vysvětlil Polášek.

V malé obci se 430 obyvateli panují dlouhodobé obavy z možných zdravotních rizik, spousta domácností přestala preventivně čerpat vodu z vlastních studní.

„Vodu už používáme jen na zalévání zahrady, zeleninu jí nekropíme,“ říká šedesátník, který odmítl říct jméno.

Obavy lidí jsou podle mínění starosty oprávněné, spousta obyvatel má z popelové malty strach. Lidé z okolí jezera navíc upozorňují na těžký vzduch a zvýšenou prašnost. Popílek naváží do odkaliště desítky nákladních aut denně, často také o víkendech.

„Nemůžete se nikomu divit. Čím dříve vlastní měření uskutečníme, tím lépe,“ podotkl starosta. „Jakmile se zvedne vítr, oblaka stabilizátu vyletí do povětří a zamořené je rázem celé území. Chtěli bychom to už ukončit.“

Mluvčí teplárny Jana Burešová opakovaně uvedla, že všechny hygienické a ekologické limity se dlouhodobě plní a jsou v normě. Konkrétní hodnoty ale nesdělila.

Naproti tomu ekologové v minulosti několikrát zdůraznili, že Otosan obsahuje vysoký podíl toxických látek. „Osobně si myslím, že tento výrobek životní prostředí a lidské zdraví poškozuje,“ uvedl Jindřich Petrlík z organizace Arnika.

Kromě Petrlíka si na mimořádném jednání zastupitelstva vzal slovo i filmový režisér a dokumentarista Robert Sedláček, jenž v obci vlastní usedlost. Padesát let starý problém umělce inspiroval k natočení krátkého filmu s autobiografickými prvky.

„Půjde o takovou antitezi eseje Václava Havla Moc bezmocných,“ přibližuje Sedláček. „Akorát bude o bezmoci jednotlivce, v tomhle případě přímo mě, a to ve chvíli, když v demokratických poměrech dorazí zájmy korporací doslova před můj práh.“

Obce výsledky měření od teplárny nemají

Podle Burešové je odkaliště pod neustálou kontrolou a kromě prašnosti se pravidelně monitorují i odtékající vody.

„Všechny hygienické i ekologické normy plníme a s výsledky seznamujeme orgány ochrany životního prostředí, státní správy i dotčené obce,“ sdělila. Například prašnost se podle ní řeší důsledným postřikem ploch.

S tím ale vedení Nové Dědiny ani sousední obce Bělov, jíž se odkaliště rovněž dotýká, nesouhlasí. „Žádné výsledky měření k dispozici nemáme a prašnost je velká,“ prohlásil bělovský starosta Jiří Přecechtěl. Pokud se teplárna obrátí se žádostí o vyjádření k situaci rovněž na jeho obec, Bělov plány na další úpravu odkaliště také odmítne.

Polášek upozornil, že množství stabilizátu, které je potřebné pro nový návrh tvarování a utěsnění jezera, by jeho současný objem navýšilo o celkem 158 800 metrů krychlových - a to představuje zhruba 20 procent plochy navíc.

„Plocha rekultivace by se měla zvýšit o 12 654 metrů čtverečních, což jsou podle nás obrovská čísla,“ poznamenal.

Naproti tomu vedení teplárny tvrdí, že o zvětšování plochy se nejedná. Změna podle Burešové spočívá v úpravě tvaru v prostoru tří ukládacích kazet, které ještě zbývá dokončit.

„Rozhodně se nejedná o rozšíření plochy odkaliště,“ prohlásila mluvčí s odkazem na fakt, že chystaná změna je v souladu se závěry studie, jež zjišťovala způsob, jak dále omezit průtoky vod z odkaliště.

Vodohospodářským orgánem, který bude případné rozhodnutí o změně stavby vydávat, je Krajský úřad Zlínského kraje. Celý proces se bude řídit Stavebním zákonem, Zákonem o vodách a Správním řádem. Po zahájení řízení získá obec Nová Dědina možnost seznámit se s podklady pro zahájení řízení, právo nahlížet do spisu a podávat námitky k vydanému rozhodnutí.

„Teplárna dosud o žádnou změnu stavby nepožádala,“ shrnula náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Hana Ančincová.