Kroměřížská nemocnice se modernizuje, proměna potrvá deset let

  12:30
Zásadní proměna areálu Kroměřížské nemocnice, která v těchto dnech začala, je rozdělená na čtyři etapy a odehraje se v následujících deseti letech. Na jejím konci bude stát modernizovaný špitál zasazený v zeleni a příznivý pro personál i pacienty. Nyní se připravuje nultá fáze projektu.

Vizualizace plánované přístavby budovy, v níž být soustředěná akutní péče (srpen 2022) | foto: vizualizace nemocnice Kroměříž

Půjde o hlavní stavební investiční akci na několik let dopředu. Jejím cílem je soustředit akutní péči do budovy A a následnou do budovy B. Veškeré práce by se měly konat se zachováním provozu na většině oddělení.

„V tuto chvíli zpracováváme projektovou dokumentaci. Půjde o severní přístavbu východního křídla budovy A, v níž získají v přízemí prostory chirurgické ambulance včetně urgentního příjmu a do prvního patra se přemístí oční oddělení, které zde získá i vlastní operační sál,“ přiblížila provozní náměstkyně Hana Příleská.

Přístavba vznikne vedle současné magnetické rezonance, která byla dokončena v roce 2019. Poté začnou stavebníci postupně rekonstruovat západní křídlo budovy A jeho přístavbou.

„Tím dojde v úvodních etapách hlavně k řešení nejpalčivějšího problému nemocnice, kterým je stav a kapacita centrálních operačních sálů a navazujících provozů,“ upozornila Příleská.

Spolu s touto výstavbou řeší Kroměřížská nemocnice také umístění souvisejícího provozního zázemí. Pro tyto účely plánuje výstavbu budovy R.

„Tím vyřešíme především definitivní umístění serverovny jakožto důležitého a citlivého bodu nemocnice,“ vysvětlila ředitelka nemocnice Lenka Mergenthalová.

„To zvýší kybernetickou bezpečnost a umožní efektivní napojování rekonstruovaných zdravotnických provozů na nemocniční síť.“

Díky tomu přijde na řadu i demolice budovy C, která je v havarijním stavu. Dosud je zde umístěna zaměstnanecká jídelna, několik ambulancí, knihovna, část administrativy a zejména serverovny. Pro stavbu budovy R v současné době nemocnice žádá Zlínský kraj o odkoupení pozemku.

Autor: