Změna plánu. Nový pavilon ve zlínské nemocnici má stát za bustou Bati

  12:18
Krajští radní, vedení Baťovy nemocnice a zlínští radní se shodli na novém umístění centrálního pavilonu za zhruba tři miliardy korun. Kvůli výšce plánované budovy musí město změnit územní plán. Má ale několik podmínek, které se týkají obchvatu Zálešné nebo úpravy Havlíčkova nábřeží.

Nové místo pro centrální pavilon za zhruba tři miliardy korun se nachází v zadní části největší souvislé plochy zeleně v areálu Baťovy nemocnice. Konkrétně za odpočinkovým místem s bustou zakladatele nemocnice Tomáše Bati. Prostor v blízkosti hlavní brány, někdy označovaný jako Gahurův prospekt, je dobře viditelný přes průhlednou stěnu s nápisem Baťa–Albert–Gahura.

„Z našeho pohledu je to velmi vhodná plocha,“ naznačil ředitel nemocnice Jan Hrdý.

Dlouhé roky se plánovala stavba nového pavilonu s internou, urgentním příjmem a dalšími odděleními na místě bývalé prádelny v blízkosti současného urgentního příjmu. Počítalo se s tím ještě před několika měsíci. Změnu doporučilo sdružení firem DOMY a JIKA-CZ, které vyhrálo veřejnou soutěž na projektanta a zpracovalo první studii. Z několika možných variant umístění pavilonu se projektanti nejvíce přiklonili právě ke Gahurově prospektu.

Po dvou měsících zvažování s tím souhlasí vedení nemocnice, zdravotní výbor, komise pro rozvoj Baťovy nemocnice i radní Zlínského kraje.

„Toto umístění umožňuje zachování provozu nemocnice bez výraznějších omezení po dobu výstavby. Výhodou je koncové umístění v areálu bez nutnosti velkých přeložek a provizorií na infrastruktuře, výborná dostupnost MHD, zachování stávající areálové páteřní komunikace bez toho, abychom museli stavět objízdné obslužné komunikace ve svahu,“ přiblížil Hrdý.

„Varianta také umožní vytvoření nového urgentního jádra bez technických a logistických kompromisů, realizace všech částí urgentního příjmu by byla v jedné etapě.“

Kromě shody se zřejmě podařilo vyřešit i jedinou překážku, která by stavbě na novém místě mohla bránit, tedy změnu územního plánu města Zlína. Nezbytně nutná je proto, že plán v těchto místech nepovoluje vyšší stavby. Nejbližší okolní pavilony mají maximálně tři podlaží, ale nový pavilon byl plánovaný jako vícepatrový.

„Vnímáme jako prioritu, aby kraj investoval do zdravotnictví ve Zlíně. Proto když se rozhodli jít touto cestou, tak jim v tom nechceme bránit,“ vysvětlil rozhodnutí zlínské rady primátor města Jiří Korec. „Jen máme několik podmínek,“ dodal.

Město chce souhlas s proměnou nábřeží

Město například požaduje, aby se při rozvoji areálu nemocnice zachovaly hodnoty dané architektem Františkem Lydie Gahurou, který byl jedním z autorů návrhu areálu. Stavba také nesmí ohrozit chystaný obchvat Zálešné, v jehož rámci se řeší i dopravní napojení na nemocnici a nábřeží.

„Také chceme, aby byl v nemocnici dostatek parkovacích míst pro pacienty i personál,“ upozornil Korec. „Další podmínkou je vydání souhlasu nemocnice s projektem města na revitalizaci Havlíčkova nábřeží, protože město má ambici tento prostor významně změnit,“ zmínil.

Zástupci kraje i nemocnice tvrdí, že s dodržením podmínek nemají žádný problém. „My to ani nepovažujeme za podmínky,“ reagoval Hrdý. „ S městem jsme zajedno ve všem, co z toho vyplývá. Zlín je pro nás partnerem, kterému na nemocnici záleží,“ dodal.

Změnu územního plánu v textové části, která se bude týkat navýšení patrovosti v lokalitě u hlavní brány, musí schválit zlínské zastupitelstvo. První krok by měli zastupitelé udělat už 8. září na svém zasedání. Tam budou schvalovat podnět ke změně územního plánu, což jim doporučila rada. Samotný zápis změny do územního plánu by měl nastat na jaře příštího roku.

„Pokud zastupitelé Zlína schválí první krok, nemocnice valné hromadě oznámí změnu umístění pavilonu. Až poté se znovu rozběhnou práce na studii. Pak budeme upravovat investiční záměr,“ popsal hejtman Radim Holiš.

Krajští zastupitelé by se o změnách v přípravě stavby centrálního pavilonu měli dovědět na zasedání 12. září.

Autor: