Práce na Dlouhé řece vyjdou na 78 milionů, vznikne i speciální rybochod

  16:16
Ochránit obec před povodněmi a usnadnit migraci ryb má obnova koryta Dlouhé řeky v Nedakonicích na Uherskohradišťsku. Rozsáhlé a nákladné práce potrvají rok a půl a vyjdou na 78 milionů korun. V rámci revitalizace tu vzniknou mokřady i tůně.

Obnova potoka Dlouhá řeka v Nedakonicích pomůže obci i rybám. | foto: Povodí Moravy

Hlavním cílem je protáhnout potok, který bývá kvůli dříve nevhodně provedeným vodohospodářským úpravám často zanášen naplaveninami. Ty ucpávají odtok a brání průtoku vody do říčky Morávky.

„V zanášeném úseku Dlouhé řeky vytvoříme meandrující kynetu (prohloubená, trvale zatopená část ve dně koryta řeky, kde dochází k průtoku, pozn. red.) a celou lokalitu obohatíme o mokřady s mělkými tůněmi, dvěma ostrůvky a novou zelení,“ přiblížil ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Práce v Nedakonicích nebudou krátké ani levné. Potrvají až do konce příštího roku a Povodí Moravy za ně zaplatí 78 milionů korun. Jejich součástí bude i opatření, které usnadní migraci bezmála třiceti druhům ryb, převážně jelcům, ostroretkám a parmám.

„Migrační dostupnost přes nedakonický jez zajistí nový rybí přechod. Umístěn bude v lokalitě na hranici přechodu parmového a cejnového pásma,“ nastínil Gargulák. 

Jak si představit „lávku“, která rybám pomůže do náhonu Morávky a dále do jezu?

„Přechod vytvoří obtokové otevřené koryto s příčnými obtékanými kamennými přehrážkami. Výška hladiny v korytě rybochodu bude sahat maximálně do šedesáti centimetrů,“ popsal mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

V Nedakonicích přijali obnovu celého vodního uzlu s úlevou. Při deštích se totiž voda ze zanesené Dlouhé řeky stává pro obec velkou hrozbou, obzvlášť na dolním toku.

„Kvůli špatnému odtoku dochází pravidelně k rychlému stoupání hladiny a ohrožení obecního i soukromého majetku,“ řekl místostarosta Zdeněk Otrusina.

Stavba kromě ekologického přínosu přispěje rovněž k vylepšení protipovodňové ochrany. Povodňová pohotovost se kvůli špatnému stavu koryta opakuje téměř každoročně.

„Jedna z nejzávažnějších povodní se u nás odehrála v roce 1999, kdy došlo dokonce k natržení ochranné hráze u místních rybníků,“ připomněl Otrusina.

Díky nové úpravě koryta, jež bude mít přímé napojení na řeku Moravu, by se podobné problémy už neměly opakovat.

Stavba má rovněž snížit neustále vysokou hladinu Dlouhé řeky v místech vyústění čističky odpadních vod. Hladina se tam dlouhodobě drží o třicet centimetrů výš, což brání přirozenému odtoku vyčištěné vody.

Autor: