V kraji funguje sedmá magnetická rezonance, pacienti budou čekat kratší dobu

  12:48
Lékaři ji nutně potřebují k vyšetření mozku, srdce, prsou, prostaty, páteře, břicha a dalších orgánů. Magnetická rezonance patří ke špičkovým zobrazovacím diagnostickým přístrojům, bez kterých se současná medicína neobejde. Do Zlínského kraje teď přibyla další, pořídila ji EUC klinika ve Zlíně.

„Po magnetické rezonanci je stále větší hlad, protože se výrazným způsobem rozšiřuje spektrum výkonů, tedy chorob, které toto vyšetření potřebují. Ještě před patnácti lety jsme pacienty, kteří mají problémy s prostatou, na tomto přístroji nevyšetřovali. Dnes je to základní vyšetření,“ upozornil Jiří Tesař, vedoucí lékař nově vzniklého pracoviště magnetické rezonance na zlínské EUC klinice.

Dva lékaři a dva radiologičtí asistenti tady zvládnou vyšetřit patnáct pacientů denně. Klinika počítá i s případným provozem o víkendech. Rezonance bude sloužit hlavně pro ambulance a pro vyšetření mozku, páteře, kloubů, některá vyšetření břicha. Pro své mamografické centrum zde budou pořizovat také snímky prsou.

EUC klinika ve Zlíně otevřela nové pracoviště magnetické rezonance. Je sedmé ve Zlínském kraji. (březen 2024)

„Kromě superspecializovaných vyšetření, jako je například vyšetření srdce nebo funkční vyšetření mozku před neurochirurgickými operacemi, jsme tady schopni vyšetřit cokoliv,“ poukázal Tesař.

Dosud musela klinika posílat pacienty do jiných zdravotnických zařízení. „V Česku jsou dlouhé čekací doby na tato vyšetření, proto jsme usilovali o vznik pracoviště magnetické rezonance. Pacientům umožní výrazně zrychlit diagnostiku a řešení jejich problémů. U nás se teď prakticky vůbec nečeká, protože pracoviště teprve začíná,“ řekl ředitel EUC kliniky Tomáš Melichar.

Sedmou rezonancí se totiž Zlínský kraj dostal do menší skupiny regionů, kde je počet přístrojů na počet obyvatel příznivější, a tím pádem jsou i čekací lhůty kratší. Dva přístroje fungují ve zlínské nemocnici, po jednom v Uherském Hradišti, Vsetíně, Kroměříži a Valašském Meziříčí.

Až třicet vyšetření denně

Ve Vsetíně mají magnetickou rezonanci teprve čtyři měsíce a vyšetření už absolvovalo přes sedm set pacientů. Kromě diagnostiky mozku, páteře a kloubů tam lékaři vyšetřují břicho, pánev, prostatu nebo děložní hrdlo.

V Uherském Hradišti denně provedou až dvacet vyšetření, o víkendu asi deset během dopoledne. Především jde o zobrazení mozku, páteře, kloubů a prsou.„Čekací doba na vyšetření páteře či kloubů je přibližně šest týdnů, mozku až čtrnáct týdnů,“ doplnil vedoucí laborant radiodiagnostického oddělení František Bartoš.

Vytížené je také pracoviště v Kroměřížské nemocnici, které slouží dospělým pacientům i malým dětem. Vyšetřují mozek, páteř, cévní systém, břicho, pánev, ledviny, klouby a měkké tkáně.

V nemocnici ve Valašském Meziříčí je čekací doba neakutních případů dva měsíce. „Standardně objednáváme na den třináct vyšetření, navíc pak máme odpolední provoz v případě screeningového vyšetření prostaty,“ upřesnila Gabriela Lefenda, mluvčí společnosti Agel, která meziříčský špitál provozuje.

Hledá se radiologický asistent. Žádaný obor nabídne i zlínská univerzita

Největší počet pacientů, kolem třiceti, dokáže denně obsloužit Baťova nemocnice. Do budoucna plánují modernizaci jednoho ze dvou přístrojů, který pak poskytne detailnější a kvalitnější zobrazení. Spektrum vyšetření je podobné jako jinde, ale jako jediní v kraji přijímají i pacienty se srdečními potížemi.

Na standardní vyšetření se čeká dva až tři týdny, na složitější šest a více. Například u mozku a páteře trvá patnáct minut, vyšetření některých jiných orgánů vyžaduje i hodinu a u srdce zabere dvě až tři hodiny.

Všechna pracoviště přitom upozorňují na nedostatek odborníků. „Potřebujeme kvalifikované odborníky z řad lékařů - radiologů, a stejně tak i radiologických asistentů. Těchto konkrétních profesí je v nemocnici nedostatek,“ uvedl primář Oddělení zobrazovacích metod Baťovy nemocnice Jiří Palíšek.

Právě obor radiologický asistent by měl v budoucnu vzniknout na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Autor: