Oprava oblíbené zříceniny hradu Lukov se komplikuje, spolek nedostal dotaci

  8:58
Letos je to čtyřicet let, co rozsypanou ruinu v lesích nad Lukovem začali zachraňovat dobrovolníci. Za tu dobu se jim podařilo zachránit cenný kus historie a zříceninu obnovit. Teď však spolek, který se o hrad stará, řeší nečekaný problém. Po skoro dvaceti letech památkáři nedoporučili ke schválení žádost o dotaci, z níž správa hradu pravidelně čerpá.

„Je to nemilé překvapení. Za celou dobu jsme vždy všechno vzorně vyúčtovávali, práce prováděli kvalitně, všechny připomínky jsme okamžitě řešili,“ uvedl šéf hradního spolku Jiří Holík. „V této těžké době dynamického růstu cen se jedná téměř o existenční problém,“ upozornil.

Zřícenina hradu Lukov (duben 2023)

Lukov žádal o dotaci 350 tisíc korun. Spolu s příspěvkem od obce, který by ji doplnil, mohl získat asi 400 tisíc korun, což tvoří polovinu plánovaného letošního rozpočtu.

Situace je o to komplikovanější, že hradní spolek už zaplatil a nechal nainstalovat lešení okolo vstupní věže, na jejíž obnovu chtěl peníze použít.

„Počítali jsme s tím, že se dvě strany věže přespárují, opraví se velká trhlina na jihozápadním nároží, natřou se dřevěné konstrukce a zakonzervují historické omítky,“ vyjmenoval Holík. Nyní však hrozí, že práce nebude z čeho uhradit, což může obnovu hradu přibrzdit.

Žádostí o dotace přišlo extrémně moc

Žádost o dotaci z Havarijního programu Ministerstva kultury posuzuje a doporučuje odborná komise Národního památkového ústavu (NPÚ). Řeší přitom soulad s veřejným zájmem na zachování památek a naléhavost obnov. Památkáři argumentují, že výše příspěvku je závislá na finanční kvótě, kterou ministerstvo přiděluje danému kraji. A objem peněz určený pro Zlínský kraj je v rámci republiky jeden z nejnižších.

„V letošním roce byl k posouzení doručen extrémní počet osmnácti žádostí, v nichž celková požadovaná částka dotace čtyřnásobně převyšovala přidělenou finanční kvótu,“ sdělila mluvčí kroměřížského pracoviště NPÚ Petra Zelinková. „Komise musela proto pečlivě a objektivně posuzovat míru havarijního stavu památek požadující dotaci. Bohužel nebylo možné vyhovět všem, byť oprávněným žádostem.“

Hrad lidi spojuje, ale nechci tu mít Disneyland, říká kastelán Lukova

Památkový ústav také zdůrazňuje, že žádosti se vyhodnocují za každý ročník jednotlivě. Proto při posuzování nemohl mít vliv fakt, že hrad Lukov v minulosti pravidelně dotaci získával.

Holík se však domnívá, že mohli být o tom, že letos peníze nedostanou, informování s předstihem. „S památkáři se pravidelně potkáváme, pravidelně děláme kontrolní dny, máme korektní vztahy. Kdybych dopředu věděl, že peníze nebudou, mohli jsme se tomu přizpůsobit,“ povzdychl si.

Lukovu pravidelně přispívá na obnovu i Zlínský kraj, od roku 2016 poslal na záchranné práce přes dva miliony korun. „Žádost spolku v rámci Programu na obnovu kulturních památek a památek místního významu jsme přijali také letos. Aktuálně všechny žádosti vyhodnocujeme,“ informovala radní Zuzana Fišerová, který má kulturu a památkovou péči na starosti.

„Pomoc hradu v případě jeho existenčních problémů je otázkou jednání se všemi zainteresovanými,“ naznačila.

Zřícenina hradu je přitom po letech prací prakticky zachráněná a zbývá už jen několik málo posledních větších zásahů. „Za tři čtyři roky budeme mít hotovo a pak už se můžeme starat jen o běžnou údržbu. I proto si myslím, že by bylo možné Lukov podpořit nyní a potom zůstanou peníze na další památky,“ uvažuje Holík.

Pomáhají dárci i platící návštěvníci

Spolek má totiž omezené možnosti, kde další peníze získat. Na památce sice pořádá množství kulturních akcí, ale ty jsou vzhledem k žádnému či dobrovolnému vstupnému nevýdělečné. Na začátku letošního roku přišlo na zříceninu kvůli špatnému počasí méně návštěvníků, takže příjmy z klasického vstupného také poklesly.

„Obec nás podporuje, ale má teď zásadnější priority jako dostavba školy či cyklostezka, takže nemůžeme očekávat vyšší částky,“ zmínil Holík, který je také lukovským zastupitelem. Vzhledem k situaci se rozhodl požádat o finanční podporu veřejnost. A zatím ho těší pozitivní ohlasy.

V hromadě kamenů ze starého hřbitova ležel náhrobek pána ze Šternberka

„Nejvíce mě překvapila paní z Prahy, která nám na účet poslala částku v desítkách tisíc. Nemohl jsem věřit vlastním očím. Je to velké povzbuzení. Zatím sice nevím, kde všechny peníze seženeme, ale vím, že letos naplánované práce dokončíme,“ dodal s optimismem. Za prvních čtrnáct dní, co se hradní spolek obrátil na veřejnost, získal necelých 70 tisíc. Kromě poslání peněz pomůže i návštěva hradu a zakoupení vstupenky.

Památkáři navíc zmínili další možnosti, jak peníze získat. Do října lze zažádat o dotaci z rezervy Havarijního programu, případně zkusit jiné programy, které ministerstvo nabízí. Dále je možné o stejnou dotaci žádat i v následujících letech.

„Vždy jsme se snažili práci na hradě podporovat a ocenit. Mrzí nás proto, že letos jsme tuto možnost neměli, i fakt, že někdo může vnímat tuto skutečnost jako náš nezájem a negativní postoj k práci spolku,“ doplnila Zelinková.