U chystaného přístavu v Kroměříži postaví most, lidem to usnadní život

  16:24
Během veřejného projednání stavby přístavu v Kroměříži, která bezprostředně ovlivní především obyvatele místní části Trávnické Zahrady, lidé definovali pět bodů týkajících se především dopravy. Investor je přislíbil splnit.

„Na čem se tady dohodneme, to bude město vyžadovat po investorovi,“ uvedl na úvod starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. „Máme možnost stavbu ovlivnit tak, aby co nejlépe vyhovovala lidem, kteří tady žijí.“

Město je sice vázané memorandem o výstavbě, které zastupitelé schválili už v roce 2017, může ale ovlivnit reálnou podobu výsledného díla. Přístav i přístaviště, které vznikne o kus dál na Erbenově nábřeží, je podle Opatrného pro město žádoucí.

Změnit se kvůli němu musí územní plán, v současnosti je plocha budoucího přístavu vedená jako zemědělská půda. Obyvatelé města se nad plány sešli už letos v únoru, kdy se řešilo posouzení vlivu stavby na životní prostředí, takzvané šetření EIA.

„Tehdy zazněl požadavek udělat přemostění vjezdu do přístavu,“ připomněl Opatrný. „Teď se tedy pojďme dohodnout, jestli to má být most pro pěší a cyklisty, nebo i pro auta.“

Martin Vavřička, zástupce investora Ředitelství vodních cest (ŘVC), řekl, že z jejich pohledu jsou možné obě varianty.

„Přístav bude atraktivní, lidé tam budou zastavovat a dívat se. A když tam pustíme i auta, nebude to bezpečné,“ reagoval jeden z diskutujících. Jeho názor ale zůstal menšinový. Lidé, kterým přístav přetne trasu mezi domovem v Trávnických Zahradách a zbytkem města, lobbovali za co nejkratší silniční spojení. A to povede přes plánovaný most.

Výsledkem je dohoda, že na vjezdu do přístaviště bude most, na kterém bude odděleně vedená automobilová doprava a cyklostezka. „Můžeme se bavit i o tom, že na střeše kanceláří poříčního oddělení policie, které bude u vjezdu, uděláme pochůznou terasu s vyhlídkou,“ zamýšlel se Vavřička.

Po 85 letech na Baťově kanále staví plavební komoru, otevře cestu do Hodonína

Město na přístav naváže cyklostezkou, která bude zřejmě dokončená o něco dřív. Bude se pak muset dohlédnout na to, aby správně navazovala na komunikace uvnitř přístavu.

Na seznam se dostala také podmínka zajistit dopravní dostupnost místní části během celé stavby a zajištění obousměrného provozu s možností vjezdu hromadné dopravy do Trávnických Zahrad. Tu se do lokality dosud nedařilo přivést, především kvůli úzké příjezdové komunikaci. „To je další úkol k zamyšlení pro projektanty,“ reagoval místostarosta Karel Holík. „Bylo by pro nás zajímavé, kdyby se to podařilo.“

Dotaz padl i na další lokality, kde mohlo dílo vzniknout. ŘVC zvažovalo dvě, druhá byla na opačném konci města za Podzámeckou zahradou. Místo u Trávnických Zahrad ale vyhovuje lépe z technického hlediska, má větší plavební hloubku.

Po Baťově kanále se bude plout až do Kroměříže, stát dostal zelenou

Přístav v Kroměříži se plánuje řadu let. Stavba dostala reálné obrysy letos, když se ŘVC podařilo získat souhlasné stanovisko v rámci řízení EIA jak na přístav a přístaviště, tak především na plavební komoru u Bělovského jezu. To byla zásadní překážka, která bránila prodloužení Baťova kanálu až do Kroměříže, tedy o dalších 12 kilometrů.

„Výrazně se posílí přitažlivost severní části Baťova kanálu pro rekreační plavbu a cestovní ruch,“ reagoval tehdy ředitel ŘVC Lubomír Fojtů. „Věřím, že další povolovací řízení absolvují stavby úspěšně a v roce 2025 by mohly být zahájeny stavební práce.“

Přístav bude mít kapacitu osmdesát lodí, přístaviště na Erbenově nábřeží pojme šest lodí. I tady je potřeba dořešit dopravní situaci s ohledem na návštěvníky, majitele lodí i obyvatele města.