Se stávkou souhlasí, zavírat školy ale ředitelé ve Zlínském kraji nechtějí

Školy napříč Zlínským krajem se 27. listopadu zapojí do celorepublikové stávky. Většina ale jen symbolicky, protože si nechtějí brát žáky jako rukojmí. Vedení škol ovšem upozorňuje na to, že hrozí zhoršení kvality výuky a obávají se nevyřešeného financování.

S důvody stávky souhlasíme, ale neumíme i představit, že bychom zavřeli školu. Takové jsou první reakce vedení škol ve Zlínském kraji po oznámení školských odborů, že 27. listopadu bude celodenní stávka. Akce má upozornit na plánované škrty ve školství.

„Je ale potřeba říct, že tady nejde o platy učitelů, jak to některá média zjednodušují. Jde o zachování kvality výuky,“ upozornil ředitel Střední průmyslové školy polytechnické ve Zlíně Jiří Charvát.

„Reálně hrozí, že nebudeme smět dělit hodiny nebo nabízet volitelné předměty, které zvyšují odbornost žáků,“ dodal.

Tuto možnost v podobě takzvaného PHmax školám dala dlouho očekávaná reforma regionálního školství teprve před pár lety. Zjednodušeně řečeno, školy už nebyly placené od počtu žáků, ale podle odučených hodin. To jim umožnilo třídy rozdělit na dvě skupiny a v menším počtu učit třeba matematiku. Nebo mohly nabídnout další hodinu matematiky nebo třeba odborného semináře.

Obava z financování škol

Vládní škrty mají právě do nastavení PHmax zasáhnout, a to se ředitelům nelíbí. Ve hře je však i financování platů nepedagogických pracovníků jako jsou uklízečky či kuchařky.

„Určitě je tady obava z toho, jakým způsobem budou financováni. Mají se zrušit neobsazená místa, jenomže z těchto peněz školy vyplácely třeba odměny,“ vysvětlila zlínská radní odpovědná za školství Martina Hladíková.

Pro představu, pokud měla škola ze tří míst pro uklízečky obsazená jen dvě, musely zvládnout větší objem práce. Na neobsazené místo ale škola dostala peníze a z nich mohla práci navíc odměnit.

„Předpokládám, že se naše školy připojí, zavírat ale nebudou,“ tipla si Hladíková. Přesně to nyní vědět nemůže, školy mají povinnost nahlásit připojení ke stávce a formu, jakou to udělají, tři dny předem.

Protest se týká všech stupňů škol v regionech, od mateřských po střední. „Chápeme jako svou povinnost zajistit péči o děti, nesouhlas vyjádříme jinou formou, než je zavření školy,“ reagoval ředitel zlínské mateřské školy Luční David Bělůnek.

Situaci probereme s rodiči, říká ředitel

Naopak ředitel základní školy Luh ve Vsetíně, Petr Kořenek, by o uzavření školy uvažoval, chce o tom ale diskutovat s rodiči.

„Byl bych rád, kdyby se za nás rodiče postavili. Takový chaos a tak neodborně řízené ministerstvo jsem za svou éru ještě nezažil,“ řekl. „Chápu, že ministr regionálnímu školství nerozumí, ale vadí mi, že nevidím aspoň snahu do té problematiky proniknout. Chybí mu odborná argumentace,“ dodal Kořenek.

Finanční rezervy v systému vidí, třeba v podobě „věčných“ středoškoláků, kteří přecházejí z jednoho oboru na druhý, aniž by některý dokončili.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak to bude se školskou stávkou? Dostanou rodiče dovolenou?

Odbory mají s vládou domluvená další jednání a část ředitelů do nich vkládá naděje. Například ředitel kroměřížského gymnázia Josef Havela, který je zároveň členem rady Asociace ředitelů gymnázií, by v tuto chvíli do stávky nešel. „Nějaké přísliby od ministerstva máme, stále se jedná,“ upozornil.

„Nelíbí se mi věci, které překotně zasahují do organizace výuky, ale také nejsem zastáncem nápadu, aby si školy braly žáky jako rukojmí. Věřím, že jednání mají větší sílu,“ řekl ředitel Integrované střední školy – Centra odborné přípravy ve Valašském Meziříčí Petr Pavlůsek.

Vycházet musí i z toho, že žáci střední školy chodí na odborné praxe a firmy, s nimiž mají školy partnerské vazby, s nimi počítají.

Kraj žádná doporučení nechystá

Některé odborové organizace, například Kovo, se už během středy rozhodly školy podpořit a připojit se ke stávce. V jejich režii bude mít zřejmě podobu hodinové výluky v práci. I oni mají zájem na kvalitním vzdělávání mladých lidí a konkrétně ve Zlínském kraji je propojení firem a odborných středních škol velmi silné. Ostatně co nejužší spolupráce se tady cíleně buduje řadu let.

„Máme ve škole dvoje odbory, jak školské, tak i oborové. Jejich požadavky na průběh stávky zatím neznám, ale jistě se k ní připojíme,“ dodal Charvát.

Střední školy otáčejí kormidlo ke všeobecnému vzdělávání, otevřou lycea

Jiné školy, například Střední odborná škola Josefa Sousedíka ve Vsetíně, odbory nemá. „To neznamená, že v žádném případě stávku nepodpoříme. Zatím s tím ale nikdo z kolegů nepřišel, takže nemohu říct, jak to dopadne,“ zmínil ředitel Marek Wandrol.

Zlínský kraj, který zřizuje střední školy, právo na stávku respektuje a žádné konkrétní doporučení pro ředitele škol nechystá.

„Ředitelé sami vyhodnotí, podle počtu stávkujících pracovníků, jestli školu mohou nechat otevřenou a v jakém rozsahu. Musí být zajištěný alespoň minimální standard z pohledu bezpečnosti,“ řekla krajská radní odpovědná za školství Zuzana Fišerová. „Je pravda, že státní rozpočet v oblasti školství tak, jak je nyní navržený, dopady do regionálního školství mít bude,“ dodala.

30. října 2023