Kočku divokou měli za vyhubený druh, teď se znovu objevuje v lesích

  16:18
Už dlouhé roky mapují ochránci přírody v Beskydech, Javorníkách i Bílých Karpatech výskyt medvědů, rysů a vlků. Nově však svou pozornost zaměřili na dalšího tvora – kočku. Přesněji řečeno na kočku divokou, jeden z nejvzácnějších druhů žijících v české přírodě.

Kočka divoká vyhledává úkryty před vyvrácenými stromy, ve skalních rozsedlinách či opuštěných norách. | foto: Muzeum regionu Valašsko

V tuzemsku byla desítky let považována za vyhubenou. Ovšem stopování velkých šelem přineslo důkazy o tom, že tento skrytě žijící druh ze zdejší přírody zcela nevymizel.

„Máme záznamy z fotopastí, kterými ochránci přírody monitorují především rysy. Na fotkách se však občas objeví i kočka divoká,“ poukázal zoolog Muzea regionu Valašsko Zdeněk Tyller. „Dnes máme záznamy nejen z Bílých Karpat a Beskyd, ale také z Chřibů či Hostýnských vrchů,“ doplnil odborník, který odhaduje, že na československém pomezí se vyskytují desítky kusů koček divokých.

Muzeum se spolu s Hnutím Duha a zoologickou zahradou ve slovenské Bojnici letos pustilo do rozsáhlého monitoringu těchto přísně chráněných zvířat.

„Cílem je mít lepší přehled o rozšíření koček divokých, o jejich pohybu, ale i o tom, jak se kříží s kočkami domácími,“ vysvětlil Tyller.

Takzvaná hybridizace je totiž jedním z faktorů, který populaci kočky divoké v evropském prostředí významně ohrožuje.

„Ztráta genetické čistoty kvůli křížení s kočkou domácí může způsobit ztrátu některých lokálních adaptací nebo zvýšit přítomnost škodlivých mutací, které se ve vyšší míře vyskytují u přešlechtěných domácích koček,“ uvedla zooložka Jarmila Krojerová z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, která se dlouhodobě věnuje genetickým analýzám u kočky divoké i rysa ostrovida.

Odborníci v rámci přeshraničního monitoringu žádají o pomoc i veřejnost. Zároveň ale upozorňují, že tento druh nebude snadné odlišit od koček domácích. Jde o zhruba šestikilovou šelmu s typickým mourovatým zbarvením a huňatým ocasem, která žije především v zalesněných oblastech.

„V některých případech ji rozeznáte, jindy to dělá problém i odborníkům,“ upozornil Tyller.

Ochránci přírody uvítají informace i snímky živých či mrtvých koček, které mohou lidé zasílat na e-mail stopy@selmy.cz.

„Z uhynulých jedinců odebereme vzorek tkáně a odešleme jej na genetickou analýzu do Ústavu biologie obratlovců v Brně, kde zjistí, zda se jedná o kočku divokou, křížence, anebo kočku domácí,“ popsal zoolog.

Získaná data pak odborníkům umožní lépe nastavit metody dalšího monitoringu a pomohou jim při zavádění ochranných opatření pro tento druh v Česku i na Slovensku.