Obnovu zámeckého sadu zastavila inspekce, Holešov může přijít o miliony

  13:00
Skoro tři roky připravoval Holešov obnovu sadu v zámeckém parku. Když před nedávnem město začalo s kácením starých stromů, muselo s tím vzápětí přestat. Na podnět ornitologů zastavila práce Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Holešovu hrozí, že bude muset vrátit dvoumilionový dar, který na obnovu sadu dostal.

Obnovu ovocného sadu v zámeckém parku zastavila inspekce. Město věří, že se spor podaří zdárně vyřešit. | foto: Ondřej Holubec, MF DNES

„ČIŽP předběžným opatřením uložila městu zdržet se kácení dřevin rostoucích mimo les v zámeckém parku Holešov,“ uvedla mluvčí inspekce Radka Nastoupilová s tím, že je potřebné mít rozhodnutí o povolení ke kácení.

„Dále nebylo vyloučeno, že kácením dřevin nedojde k zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů,“ doplnila.

ČIŽP ve správním řízení mimo jiné zjišťuje, zda kácení nemůže mít nepovolený vliv na chráněné části přírody.

Podle holešovského místostarosty Pavla Karhana se však radnice obnovou sadu zabývá dlouhodobě, všechna potřebná povolení před zahájením prací vyřídila a získala souhlasy na realizaci projektu.

„Vytvořili jsme projektovou dokumentaci, s níž jsme obeslali všechny důležité orgány,“ poznamenal Karhan, který celou záležitost vnímá spíše jako formální právnický spor.

Přijde město o dvoumilionový dar od soukromé firmy?

Podnět k zastavení kácení podala jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické. Ornitologům vadí, že se před započetím prací nekonalo správní řízení, kterého by se mohli zúčastnit. Navíc upozorňují, že oblast, kde se má kácet, je významná z hlediska biodiverzity.

„Podle záznamů v NDOP (Nálezová databáze ochrany přírody – pozn. red.) je v prostoru sadu evidováno 22 záznamů zvláště chráněných druhů brouků a druhů z červeného seznamu,“ píší ve svém stanovisku ornitologové.

Odbor životního prostředí v Holešově, který zastupuje státní správu, však sdělil, že oznámení města o kácení splňuje všechny náležitosti a není třeba vést řízení.

„Dostáváme se tak do situace, kdy nám obnovu sadu zastavila bitva právních výkladů. Pokud se ale bude protahovat, nové stromky už v období vegetačního klidu nezasadíme,“ varuje Karhan.

ČIŽP totiž může rozhodnout až do devadesáti dnů od zahájení řízení. Pokud prokáže pochybení, může rozhodnout o omezení či úplném zákazu kácení a udělit pokutu až do výše milionu korun.

Městu kromě toho hrozí i další ztráta peněz, protože na obnovu čerpá dvoumilionový dar od soukromé společnosti. Pokud práce letos neprovede, bude muset částku vrátit.

„V tom úplně nejhorším případě můžeme přijít o peníze a v parku nám zůstane pláň s několika vytrhanými stromky,“ naznačil Karhan. „Ale pevně věřím, že k tomu nedojde,“ dodal.

Dotčený sad se táhne směrem k zadní části parku s hájenkou. Jeho historie sahá do poloviny 18. století, kdy byl spolu s dalšími ovocnými sady součástí zahrad u panského sídla. Poslední velkou obnovou prošel v 50. letech minulého století.

Bez zásahů se sad rozpadne, varuje architektka

Podle odborníků je nyní většina stromů ve velmi špatném zdravotním stavu, který už se nedá napravit ani arboristickými zásahy.

„Velmi časté jsou infekce kmenů a větví, dutiny a výletové otvory narušující stabilitu stromů. Velmi časté je jmelí, které představuje hrozbu také pro ostatní dřeviny v parku,“ uvedla krajinářská architektka Alena Vránová, která projekt na revitalizaci zpracovala.

Po konzultaci s Národním památkovým ústavem (NPÚ) v Kroměříži navrhla proměnu tak, aby respektovala historickou podobu sadu. Uprostřed sadu bude altán, přístupové travní pěšiny a lavičky.

Využít se tady mají původní odrůdy jabloní, hrušní, švestek či třešní, které se získaly odebráním roubů ze starých stromů v zahradě. Celkově tu má být vysazeno 167 stromů za použití 105 různých odrůd. 

„Pokud by se tyto zásahy neprovedly, sad by se postupně rozpadl a jeho architektonická, estetická a biologická hodnota by byla ztracena,“ upozornila Vránová.

Chystá se postupná obnova celého parku

S tím souhlasí i specialistka na památky zahradního umění Lenka Křesadlová z NPÚ v Kroměříži. Podle ní je způsob obnovy navržen v tradičním duchu tak, jak se dělával v minulosti.

„Dá se přitom řešit i ochrana vzácných druhů brouků. Nechávají se části kmenů, kam mohou brouci přelézt. V zadní části jsme záměrně staré stromy ponechali, mohou tam vzniknout broukoviště,“ nastínila Křesadlová.

Holešov chce postupně obnovovat celý zámecký park. V plánu jsou výsadby stromů i na dalších místech a také důležitá oprava mlýnského náhonu, který je ve špatném stavu. „Na tyto akce se nám podařilo sehnat peníze a počítáme s jejich brzkou realizací,“ konstatoval Karhan.