První hrad ve Zlíně měl stát na záhadném kopci. Legenda nebyla vymyšlená

  10:08
Měl dvě kulaté věže, zdi tlusté na dva sáhy a tři poschodí. Tak zřejmě vypadal hrad, který před staletími údajně stával na návrší zvaném Hradisko. Nachází se asi kilometr od centra Zlína u Hradské ulice směrem k místní části Kudlov.

Možná podoba zlínského hradu ve 13. století podle kresby Miroslava Černého. (červen 2024) | foto: Miroslav Černý

„Aj padací mozd mjél a býl obrněný dělama. A myslím, že aj tú haldomornňu měl, tož ba, istěže ju mjél, gde by ty ocúzence házali,“ píše nářečím Karel Pekárek v knize Starozlínské pověsti o hradu prošpikovaném podzemními chodbami, z nichž jedna vedla až do tři hodiny vzdálené obce Provodov.

„Tam vyšli dycky ti páni, dyž ich pronásledovál nepřítel. Z Hradiščka něma šli a vylézli až na Provodovje,“ líčí Pekárek.

Na hradě údajně vládl tajemný rytíř Miloš, který podle zlínských pověstí ve hněvu uťal hlavu mladé dívce, jež odmítla jeho námluvy. A smutně to dopadlo i s hradem. „On se propadl. Propadl se aj z lidima, sakum pikum ze všeckým,“ tvrdí Pekárek.

Barvitě podaná legenda přitom nebyla úplně vymyšlená. „Takové představy, tradováním z pokolení na pokolení silně přehnané, v sobě nesly jakési reálné jádro,“ upozornil historik Zdeněk Pokluda v knize Sedm století zlínských dějin. „Archeologický průzkum provedený na Hradisku v roce 1940 sice učinil konec představám o rozsáhlejším kamenném sídle, avšak prokázal, že na tomto místě kdysi stával opevněný objekt (hrad, tvrz).“

Hrad museli vykopat ze země. Po 40 letech hlavní práce na Lukově skončily

I publikace Dějiny města Zlína zmiňuje existenci relativně skromně opevněné stavby, která zde stála patrně již od 12. století. První spolehlivá zmínka o existenci Zlína přitom pochází až z roku 1322, kdy jej bratři Fricek a Vilém z Egerberka prodali královně Elišce Rejčce. Jenže vyvodit z toho nic nejde.

„Skutečnost, že v bezprostřední blízkosti dnešního centra stála drobnější fortifikace, automaticky neznamená, že město již v té době existovalo,“ uvedl ve zmíněné knize historik Tomáš Somer. „Osada Zlín i podle archeologů vznikla patrně před rokem 1250 a po polovině 13. století se z ní stává centrum zdejšího panství Viléma z Hustopečí.“

Stopy po sídle na Hradisku jsou patrné dodnes. „Jádro hradu mělo nepravidelný, snad polygonální (mnohoúhelníkový) půdorys o rozměrech asi 40 krát 40 metrů a ze všech stran bylo obklopeno příkopem a valem, který má přibližně kruhový tvar a kopíruje terén jádra,“ poznamenal Somer, podle něhož je doloženo, že se zde nacházela zděná kamenná architektura. Předhradí sice schází, je však možné, že zaniklo.

Zlínský kraj je plný skvostných hradů, většinu se daří zachraňovat citlivě

Až někdy v polovině 15. století se sídlo místních pánů přesunulo z návrší na Hradisku dolů do dnešního města. Právě na konci stejného století pak vzniklo panské sídlo v podobě tvrze zbudované na místě nynějšího zámku.

Historii bájemi opředeného Hradiska připomene nedělní akce nazvaná Putování za tajemným zlínským hradem. Konala se už dříve, letos bude znovu po pětileté pauze. „O tom, že existoval zlínský hrad, vědí jen milovníci historie, což je velká škoda. Touto akcí chceme ukázat cestu k zapomenutému místu,“ řekla organizátorka Věra Stojarová.

Účastníci si prohlédnou pozůstatky opevněného objektu, které jsou patrné ještě dnes. Na místě také vznikne dřevěná socha draka, která doplní stávající sochu rytíře Miloše. Nebude chybět výklad o historii zlínského hradu, šermířské vystoupení, dobové občerstvení či ukázky středověkých řemesel.

Autor: