Holešov obnovil historický ovocný sad, novou dominantou je dřevěný altán

  16:46
Velkou proměnou prošla část zámeckého parku v Holešově. Město tu letos nechalo obnovit historicky cenný ovocný sad v centrální části. Stromy, které by byly velmi špatném stavu, nahradily nové dřeviny původních odrůd.

V rekonstruovaném zámeckém parku v Holešově vyrostl nový altán (prosinec 2021). | foto: Jan Salač MAFRA

Nově je v zámeckém parku vysázeno přes 160 stromů, porostou tu staré odrůdy jabloní, hrušní, slivoní či třešní.

„Naší snahou bylo umožnit nově zasazeným stromům zdravý a rychlý vývoj tak, aby se naše zámecká zahrada spolu s oborou stala živým, bezpečným a přirozeně se obnovujícím prostorem,“ sdělil místostarosta města Pavel Karhan.

Zámecký sad byl před zásahem dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Problémem byly časté infekce kmenů a větví, dutiny a výletové otvory narušující stabilitu dřevin. Odborníci upozorňovali i na jmelí, které bylo hrozbou pro ostatní dřeviny v parku.

„Pokud by se tyto zásahy neprovedly, sad by se postupně rozpadl a jeho architektonická, estetická a biologická hodnota by byla ztracena,“ upozornila už dříve krajinářská architektka Alena Vránová, která projekt na revitalizaci zpracovala. Některé stromy navíc hrozily pádem a mohly ohrožovat návštěvníky parku.

V Holešově obnovu začali už na začátku letošního roku, kácení stromů však na podnět ornitologů zastavila Česká inspekce životního prostředí. Město nakonec ponechalo 70 starých dřevin. Ty chce radnice postupně nahradit v dalších letech.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o památku a historický doklad vývoje zahradního umění a sad je součástí historické kompozice, muselo se postupovat jiným způsobem než při obnově produkčního sadu ve volné krajině,“ řekl Karhan.

V zámeckém parku letos přibyly také atraktivní prvky pro návštěvníky. Přímo v sadu vyrostl dřevěný altán určený k odpočinku a relaxaci, kousek opodál přibyla originální lavička s dřevěným srdcem.

Město v zámeckém parku zároveň dokončilo opravu části mlýnského náhonu, který napájí zdejší rybníky, pokračuje tu i obnova dalších sadů.

Autor: