Miliardovou modernizaci železnice přes Zlín brzdí spor o přejezd

  16:54
Plánovaná proměna železniční trati Otrokovice–Vizovice nabírá zpoždění. Důvodem je chybějící územní rozhodnutí, jemuž musí předcházet zrušení přejezdu ve zlínské části Příluky.

Půjde o zásadní změnu, která výrazně vylepší cestování vlakem do krajského města. Železniční trať mezi Otrokovicemi a Zlínem se rozšíří o druhou kolej a spoje mezi oběma městy mají jezdit každých 15 minut. V celém úseku až do Vizovic pak bude elektrifikovaná.

Jenže velké plány na modernizaci železnice dostávají trhlinu. Když na nedávné dopravní konferenci v Luhačovicích vystoupil generální ředitelSprávy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda, naznačil, že zahájení prací na elektrifikaci a částečném rozšíření tratě může přijít na řadu až v roce 2023 či 2024.

Důvodem je fakt, že stále nebylo vydáno územní rozhodnutí. Tomu musí předcházet zrušení železničního přejezdu u společnosti Euro Car ve zlínských Přílukách, který vede z hlavní silnice přes koleje do průmyslového areálu, kde sídlí několik firem. Ty však jeho zrušení odmítají, protože je to pro ně jediná příjezdová cesta.

„Zrušení stávajícího přejezdu je nutné vzhledem k jeho technickému stavu a poloze, která odporuje současné platné legislativě,“ uvedl Marek Illiaš z tiskového odboru SŽDC.

Právní bitva o přejezd trvá už několik let. Koncem loňského roku radnice na žádost SŽDC přejezd zrušila, po odvolání firem a majitelů pozemků ale krajský úřad toto rozhodnutí změnil.

Fotogalerie

„V rámci odvolacího řízení byla tato věc vrácena k novému projednání na příslušný silniční správní úřad. Nové správní řízení by mělo začít v průběhu října,“ sdělil Illiaš.

Zástupci SŽDC neuspěli ani s návrhem na úpravu přejezdu přes koleje, který leží o 500 metrů dál směrem od Zlína a slouží jako příjezd z hlavní cesty ke kynologickému klubu. Ten by mohly využívat firmy z areálu v Přílukách. Správa železnic ale narazila na nesouhlas majitele pozemků a problém byl také s napojením na hlavní silnici.

Propojení z Broučkovy ulice se prozatím odkládá

Informace o zpoždění je nepříjemná i pro město Zlín. Radní Michal Čížek zdůraznil, že na jednání, které svolalo Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury a konalo se koncem září, zazněl termín přelom roku 2021/22.

„Rušení přejezdu u Euro Caru je záležitost čistě SŽDC. Město žádný takový požadavek nevzneslo,“ líčí Čížek.

Magistrát v minulosti plánoval vybudovat v Přílukách dvě nové cesty, jež měly ústit na hlavní silnici v místě nově upraveného přejezdu přes koleje. Šlo by o propojení z Broučkovy ulice.

„Nakonec ale zůstalo jen u studie. Dále se projekt nerozvíjel. Připojení Broučkovy ulice na silnici I/49 by bylo velmi nákladné vzhledem k délkám připojovacích pruhů a rychlosti 70 kilometrů za hodinu, která je zde povolena,“ řekl Čížek.

Stát mezitím zpracovává dokumentaci pro stavební povolení a pokračuje ve výkupu pozemků. V současnosti má uzavřeno zhruba 650 smluv o smlouvách budoucích na výkupy pozemků či věcná břemena.

„K vlastním výkupům dojde po vydání platného územního rozhodnutí. Předpokládáme, že v případech, kdy nedojde k domluvě s vlastníkem pozemku, bude nutno zahájit vyvlastňovací řízení. Stavba je ve veřejném zájmu a k vyvlastňovacímu řízení lze v krajních případech zcela oprávněně přistoupit,“ naznačil Illiaš.

Zahájení stavby je podle něj momentálně plánováno nejdříve v závěru roku 2022. Časové prodlení však může být i delší, stát zatím nemá ani vysoutěženého zhotovitele stavby.

„U staveb takového rozsahu je navíc běžné, že k předání staveniště, během kterého už mohou být zahájeny i přípravné práce bez vlivu na dopravu, může dojít i půl roku před samotnou realizací stavby,“ vysvětlil mluvčí SŽDC.

„Tedy v tomto případě můžeme staveniště předat v závěru roku 2022 a práce na samotné elektrizaci mohou být zahájeny až později,“ doplnil.

Trať dlouhá přibližně 25 kilometrů se dočká také přestavby několika stanic. Počítá se rovněž s výstavbou tunelu pod křižovatkou v Otrokovicích a dalšími mimoúrovňovými kříženími železnice a silnic. Ve Zlíně vznikne navazující dopravní terminál.

Nebezpečný přejezd u průmyslového areálu ve Zlíně-Přílukách (červená šipka) se má zrušit, náhradou má být přejezd u kynologického klubu (zelená).

Nebezpečný přejezd u průmyslového areálu ve Zlíně-Přílukách (červená šipka) se má zrušit, náhradou má být přejezd u kynologického klubu (zelená).

Autor: