Dům na odpis ukrýval vzácnou raritu, domácí oltář zazděný do stěny

  10:44
Náhoda pomohla v obci Šumice k objevení domácího oltáře, tedy obřadního místa zazdívaného v 19. století přímo do domů na Slovácku. Unikátní předmět sloužil nemocným jako náhrada kostela. O jeho záchranu a přestěhování do místního muzea v Hasoňově chalupě se postarali sochaři a restaurátoři.

Domácí oltář v obci Šumice po rekonstrukci umístěný v Hasoňově chalupě (září 2022) | foto: Josef Jančář

Obec získala originální oltář darem od majitele domu. „Dostali jsme zprávu, že v jednom z místních neobydlených stavení se ukrývá oltář, jenž dříve sloužil nemocným nebo špatně pohyblivým lidem jako náhrada kostela,“ přiblížil starosta malé obce na Uherskobrodsku Josef Jančář.

Obnovu lidové památky jim následně zařídili sochaři a restaurátoři Jakub Kliment z nedalekého Pitína a Šimon Saňák z Lipové-Slavičína.

Obec držela nález bezmála dva roky v tajnosti. Než se podařilo oltář z původního domu přestěhovat a znovu vytvořit v místním raritním muzeu zasvěceném především zednictví v Hasoňově chalupě, musel projít náročnou obnovou, již navíc provázely potíže.

K záchraně přispěl i historik umění Pavel Konečný z Olomouce, jenž se v Šumicích už dřív podílel v roli kurátora na výstavě obrazů malířky Františky Kudelové.

„Jedná se o vskutku spontánně vzniklý a původní doklad lidové zbožnosti konce 19. století, vyhotovený podle historizujících stylových postupů svébytnou originální technologií,“ popisuje oltář Konečný, jenž obnovu drobného architektonického dílka označil za neobyčejně záslužný počin a magnet na turisty. „Oltář dokládá řemeslnou zručnost a vynalézavost dřívějších obyvatel Šumic,“ upozornil.

Náročný přesun zajistili sochaři

Původní oltář byl součástí zdi postavené z pálených cihel. Římsy a oblouky vyrobené z malty kotvily ve zdi na železných hřebech.

„Sejmout a nepoškodit jednotlivé prvky nebylo vůbec jednoduché, takže výsledek naší snahy byl zklamáním. Z oltáře byly rázem jen fragmenty, které skončily v bednách a na původním místě zůstala jen římsa,“ prozradil starosta Jančář.

Obrat k lepšímu nakonec nastal až na začátku letošního roku, kdy se torza ujali sochaři Kliment se Saňákem. Oba umělci, kteří se v Šumicích už dřív postarali o obnovu pískovcového smírčího kříže, nakonec sestavili do původní podoby a obnovili i oltář. Své nové místo získal v Hasoňově chalupě v pokoji se „svatým koutem“.