Papírová válka s ekologickými aktivisty brzdí dálnici z Hulína do Fryštáku

  16:20
Silničáři sice plynule pokračují ve výstavbě dálnice D49 z Hulína do Fryštáku, kde už stavějí druhou polovinu vysoké estakády, ovšem nejistota, zda ji do konce letošního roku otevřou, je stále větší. Ekologičtí aktivisté se totiž odvolali proti stavebním povolením na sjezd z dálnice ve Fryštáku.

Spolky Děti Země a Egeria se konkrétně odvolaly proti dvěma povolením, na jejichž základě mají cestáři postavit provizorní sjezd z dálnice. Ten je třeba vybudovat předtím, než vznikne její navazující část do Lípy.

Jedno odvolání se týká tří objektů a jde především o šestisetmetrové dočasné prodloužení dálnice. Po něm se mají auta dostat na cestu do Zlína.

„Může to mít ten dopad, že nezprovozníme úsek do Fryštáku do konce roku, ale pořád věříme, že ano. Doufáme, že bude v odvolacím řízení rozhodnuto rychle. Máme ještě tři čtvrtě roku na výstavbu,“ reagoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR Karel Chudárek.

Už dříve zmínil, že silničáři mají v záloze alternativní řešení, blíže však o něm nechce mluvit. Řidiči přitom věří, že by měli letos o Vánocích po dálnici do Fryštáku jezdit, což by ulevilo městům a obcím v jejím okolí. Termín je však stále více nejistý.

„Spolky Děti Země a Egeria proti stavebnímu povolení podaly blanketní odvolání, která již doplnily,“ potvrdil Martin Kozák, ředitel Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ), jenž povolení vydal. „Spolky v odvolání napadají některé procesní otázky a absenci územního rozhodnutí. Žádají přezkum některých závazných stanovisek a požadují doplnit podmínky stavebního povolení o otázky související s prováděním ekologického dozoru,“ vypočítal.

Hrozí, že z dostavěné dálnice D49 nebude možné sjet. Silničářům chybí povolení

Odvoláním (neboli rozkladem) se bude zabývat ministerstvo dopravy. Absence územního rozhodnutí, jež předchází stavebnímu povolení, je přitom velmi podstatná.

„Náš rozklad má kolem deseti bodů a hlavně v něm namítáme, že Krajský soud v Brně týden po vydání stavebního povolení zrušil pravomocné územní rozhodnutí, takže je nutné vyčkat na nové,“ uvedl předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.

Silničáři v reakci podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, který může verdikt krajského soudu zrušit. Podle Kozáka je ale stavební povolení bez územního rozhodnutí nezákonné. „Stavební povolení bude muset zrušit ministerstvo dopravy v rámci odvolání či přezkumu,“ upřesnil. Pak bude třeba vyčkat do doby, než bude opět v platnosti pravomocné územní rozhodnutí. Silničáři už zažádali rovnou o nové, aby zdržení nebylo tak velké, pokud by u soudu neuspěli.

Kromě podmínek ohledně provádění ekologického dozoru mají spolky ještě nové požadavky ke zmírnění zásahu do veřejného zdraví, povrchových vod a kolem vodotečí. Podle Patrika také silničáři staví některé objekty na dálnici bez povolení. „Úřad (DESÚ) provedl místní šetření a potvrdil, že nestavíme nic, na co nemáme stavební povolení,“ ohradil se Chudárek.

Stavba D55 potíže nemá

Druhé stavební povolení se týká jedenácti objektů, z nichž nejdůležitější je dvousetmetrová provizorní spojka a okružní křižovatka, která bude u hlavní cesty do Zlína poblíž fryštácké přehrady. V tomto případě spolky sice nejsou účastníky řízení, ale i tak proti němu podaly odvolání. Navíc se domáhají, aby účastníky řízení byly, o čemž rozhodne ministerstvo dopravy.

„Jde o logický požadavek,“ míní Patrik. „Účast spolků ve všech řízeních o dálnici D49 z Hulína do Fryštáku nám mají garantovat politické dohody mezi Českem a Evropskou komisí z roku 2016, nálezy Ústavního soudu z roku 2019 a 2023 a také zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, neboť dálnice získala souhlasné stanovisko EIA,“ tvrdí.

Dálnice z Vizovic nebude dálnicí. Podle ministerstva ale ostuda nehrozí

Podle DESÚ nebyly spolky účastníky, protože toto řízení nebylo navazujícím řízením ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. „Účastenství se přesto domáhaly, přičemž ministerstvo dopravy před koncem roku rozhodlo, že účastníky nejsou. Proti tomuto usnesení oba spolky podaly rozklad,“ zmínil Kozák.

Nepříliš tvrdá a dlouhá zima stavbařům přitom přála, takže nenabírají skluz, ale spíše naopak. Ani to však nemusí pro letošní otevření dálnice z Hulína do Fryštáku stačit.

Jistější to je v případě dvou úseků dálnice D55 z Babic do Starého Města a ze Starého Města do Moravského Písku, kde ŘSD s ekologickými spolky papírovou válku nevede. Po obou úsecích by měli řidiči jezdit do konce roku.

Silničáři také připravují další části dálnice D49 do Lípy, Vizovic a dál ke slovenské hranici. Měla by pak fungovat i jako dálniční obchvat Zlína, takže by částečně ulevila jeho centru od husté dopravy.

Autor: