Kvůli chráněnému broukovi zůstane vytěžené dřevo v lesích Bílých Karpat

  12:50
Ochránci přírody rozhodli, že drtivá většina vytěženého dřeva, do něhož nakladl vajíčka tesařík alpský, bude muset zůstat na místě. Jde o více než 90 procent klád uložených v bukových lesích ve Vlárském průsmyku, který je součástí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Tesařík alpský (Rosalia alpina) je vzácným obyvatelem zachovalých bukových a lužních lesů, vyskytuje se především na Moravě, ale jednotlivé populace jsou známy i z Čech. | foto: David Král, PřF UK

Těžařské firmy mohou odvézt ke zpracování jen zbývající menší část dřeva, aby nebyl narušen vývoj tesaříka, jenž je na území Evropské unie chráněný.

„Ve Vlárském průsmyku je tesařík alpský téměř výhradně vázaný na buky. Odvezeno tedy může být dřevo, které není bukové, a ještě to, jenž je podměrečné,“ uvedl Tomáš Ernest Vondřejc z Agentury ochrany přírody a krajiny, pracoviště Bílé Karpaty.

Podle něj by kriticky ohrožený brouk mohl v menších kusech dřeva svůj vývoj dokončit jen obtížně.

Ani všechno zbývající dřevo však nezůstane na současných místech, protože někde brání další těžbě a manipulaci s kládami.

„Část dřeva se bude muset přemístit jinam, kde zůstane až do úplného rozkladu,“ vysvětlil Vondřejc.

„Larvy tesaříka alpského se vyvíjejí několik let, čímž dochází ke kontinuálnímu překrývání jednotlivých generací. V pokročilejším stadiu rozkladu pak začínají dřevo osidlovat další vzácné druhy živočichů,“ doplnil.

Dřevo je po těžbě třeba odvézt včas

Těžařské firmy si však musejí podat žádost o udělení výjimky pro nakládání s tímto dřevem, aby mohlo být odvezeno jinam.

Ochránci přírody vydali letos v červnu předběžné opatření, jímž se zakazovala manipulace s vytěženými stromy, aby v nich mohl tesařík dokončit svůj vývoj.

Nedávný průzkum navíc ukázal, že počty těchto brouků ve všech jeho vývojových stadiích se ve Vlárském průsmyku pohybují mezi šesti až devíti tisíci, což je pozitivní zjištění. Tesařík alpský se v Česku vyskytuje kromě Vlárského průsmyku už jen na Kokořínsku, v Chřibech a v lužních lesích na jižní Moravě.

„Těžit a odvážet dřevo lze z Vlárského průsmyku bez problémů několik měsíců v roce. Věříme, že v budoucích letech bude po zimní těžbě odvezeno v souladu s nastavenými pravidly včas,“ poznamenal Vondřejc.

Autor: