Tři klíčové projekty pro Baťovu nemocnici zajistí jedno sdružení firem

  8:48
Sdružení firem Domy a Jika-CZ vyhrálo tři důležité zakázky dohromady za více než 180 milionů korun. Připraví generel zlínské nemocnice i projekty na centrální pavilon urgentní medicíny a gynekologicko-porodnický pavilon. Všechny představují pro největší nemocnici v kraji zásadní posun.

„Sdružení bylo úspěšné ve všech třech zakázkách, protože podalo ekonomicky výhodnější nabídku než ostatní,“ vysvětlila mluvčí Baťovy nemocnice Dana Lipovská.

Sdružení tak v současné době zpracovává klíčový projekt nového centrálního pavilonu urgentního příjmu, který prakticky položí základy „nové“ nemocnice. Před několika měsíci odborníci ze stejné firmy začali pracovat na projektu nového gynekologicko-porodnického pavilonu, který bude vůbec první novou velkou stavbou v proměně areálu. A po ukončení poslední soutěže je také jasné, že stejní lidé vytvoří i generel, tedy vizi nemocnice na dalších roky.

„Uvítali jsme, že jsme před dvěma roky vyhráli zakázku na projekt centrálního pavilonu. Díky tomu teď můžeme využít svůj koncept, známe stav budov, jejich potřeby, inženýrské sítě,“ přiblížil výhody architekt Jan Topinka z ateliéru Domy architects.

Firma tak vlastně navrhuje „novou“ nemocnici. Sice v původním areálu, ale částečně s novými budovami, uspořádáním i propojením.

„Když se podíváte zpět, nebyla v České republice postavena nová nemocnice posledních padesát let,“ upozornil Topinka. „Mám za sebou pětatřicet let praxe a pro mne znamená tato zakázka vrchol kariéry.“

Baťovu nemocnici má zachránit šest miliard, starou prádelnu nahradí porodnice

Obě společnosti existují více než dvacet let. Pražská firma Domy má za sebou stovky projektů po celé zemi, často jde o zdravotnická zařízení. Jika-CZ z Hradce Králové projektuje zdravotnické, výzkumné, sportovní stavby, průmyslové i občanské stavby. Mají za sebou návrhy nových pavilonů i rekonstrukce současných.

Nemocnice je s výsledkem všech tří výběrových řízení spokojená. „Možnou výhodou je fakt, že náš technický a projektový tým komunikuje s jedním partnerem, který navrhuje technická a provozní řešení, jež musí být kompatibilní se stávající infrastrukturou nemocnice,“ upřesnila Lipovská. „Naopak nevýhodou může být, že pokud by byl autor generelu a klíčových investic odlišný, mohl by vnést jiný pohled na věc.“

Zástupci kraje s výběrem jediného sdružení problém nemají. „Pokud tato firma poskytla nejlepší nabídku, tak to respektuji a neznepokojuje mne, že vyhrála všechny tři zakázky,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Zásadní výhrady nemají ani opoziční zastupitelé. A to přesto, že firma Jika-CZ před několika lety napadla u antimonopolního úřadu výběr vítězné firmy na zpracování investičního záměru nemocnice v Malenovicích. Úřad její stížnosti nakonec nevyhověl.

„Myslím si, že jako první měl vzniknout generel a až na jeho základě se měly projektovat stavby,“ upozornil opoziční zastupitel Michal Dvouletý. „Proto chci věřit, že generel nemocnice se teď nebude křížit s tím, na čem se už pracuje.“

Generel bude stát 5,9 milionu korun a má být hotový zhruba v červnu letošního roku. V nejbližších týdnech by sdružení mělo odevzdat studii proveditelnosti ke gynekologicko-porodnickému pavilonu. Celá projektová dokumentace bude stát 47 milionů korun, u centrálního pavilonu je to 130 milionů.

Autor: