Ekologové napadli výjimku pro obchvat Zálešné. Obstrukce, zní ze Zlína

  12:16
Ministerstvo životního prostředí rozhoduje o další přípravě silničního obchvatu zlínské části Zálešná. Jestli se konečně rozběhne naplno, anebo se zasekne, což znamená posunutí termínu výstavby, bude jasné do konce listopadu. Klíčovou roli opět hrají chránění živočichové a ekologické spolky.

Plánovaná podoba obchvatu zlínské části Zálešná. | foto: Vizualizace: zlin.eu

Aktivistům se nelíbí, že město dostalo výjimku k tomu, aby mohlo stavět cestu v území, kde žije více než třicet zvláště chráněných živočichů. Výjimku vydal letos v květnu zlínský krajský úřad, odvolání podaly například Děti Země.

„Žádáme upřesnit uložené kompenzace za zásah do biotopů modrásků a také zajistit migraci pro drobné obratlovce pod silnicí,“ zmínil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

„Pokud by výjimka byla skutečně vydána, tak je nutné vypracovat plán kontrol jejího plnění krajským úřadem. Nejasnosti jsou i při dokládání převahy a naléhavosti veřejného zájmu pro stavbu obchvatu. Také chybějí doklady, zda skutečně neexistují jiné trasy obchvatu mimo cenné biotopy,“ vypočítal.

O odvolání by mělo do konce listopadu rozhodnout ministerstvo životního prostředí. „Právě důvodnost přednesených námitek je předmětem vedeného řízení,“ nastínila mluvčí resortu Dominika Pospíšilová.

Součástí přípravy stavby byl geologický průzkum, podle něhož na Zálešné žijí chránění čmeláci, kudlanky, mravenci, ropuchy, slepýši, ale i ryby jako jelci, mníci či střevle. Dále hlodavci plch nebo veverka a ptáci bramborníček, krutihlav nebo ťuhýk. Také vydry a netopýři.

„Chceme, aby se důsledně chránily cenné biotopy tří desítek druhů živočichů a aby se rozhodovalo podle zákona,“ vzkázal Patrik.

Podle něho musí město doložit, že je obchvat skutečně potřebný.

„My se soustřeďujeme na to, když už má být, aby byly jeho škodlivé vlivy na živočichy nízké. A aby uložená zmírňující a kompenzační opatření byla reálná, kvalitní a kontrolovatelná,“ zmínil Patrik.

„Nikdo neprojektuje tak, aby se k přírodě choval nezodpovědně. Musíme dodržovat legislativu, jinak bychom to neměli schváleno státní správou či samosprávou,“ reagoval vedoucí odboru dopravy zlínské radnice David Neulinger. „Jestliže chtějí ekologické spolky obstruovat, budou obstruovat vždycky. Hledají nějaké formální pochybení,“ je přesvědčený.

Problémy se opakují

Podobná situace se opakuje v případě obchvatu Zálešné už podruhé. Krajský úřad vydal výjimku už jednou, po odvolání spolků ji však ministerstvo životního prostředí zrušilo. Město podání doplnilo tak, aby vše bylo už v pořádku.

Mapa plánovaného obchvatu zlínské čtvrti Zálešná.

„Uděláme všechno pro to, abychom pro chráněné živočichy vytvořili nové vhodné prostředí,“ prohlásil před časem náměstek primátora Michal Čížek, který má v kompetenci oblast dopravy. „Obchvat Zálešné uvolní Sokolskou ulici a uleví centru města,“ zdůraznil jeho smysl.

Město obchvat chystá jako součást dálničního přivaděče dálnice D49, která povede z Hulína do Fryštáku. Silničáři ji začali i kvůli námitkám a odvoláním ekologických spolků stavět před koncem loňského roku po více než deseti letech příprav. Jezdit by se po ní mohlo za dva roky.

Spolky se však ještě obrátily na soud, který může výstavbu zastavit. Pokud se tak nestane, dostanou se řidiči po dálnici D49 do Fryštáku, odkud ale musejí vést další silnice. První část dálničního přivaděče je na státních silničářích, další úsek do Zlína na krajských, navazující obchvat Zálešné na městě.

Cesty navazující na dálnici budou chybět

Pokud ministerstvo výjimku potvrdí, může opět začít územní řízení, které je dnes přerušené. Město o jeho vydání zažádalo už v roce 2019, zatím se ale příliš nepohnulo z místa.

„Snažíme se, ale jsme bržděni legislativou a teď obstrukcemi rádoby ekologů,“ tvrdí Neulinger. „Když budeme mít územní rozhodnutí, budeme pokračovat v přípravě. Město by mělo okamžitě vypsat výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení,“ nastínil vedoucí odboru dopravy.

Město také potřebuje získat všechny potřebné pozemky, zatím jich má kolem 60 procent. Tomu, kdo bude proti, bude moci majetek vyvlastnit, protože jde o veřejně prospěšnou stavbu.

Nejbližší možný termín zahájení přípravných prací na obchvatu je rok 2024, reálnější je však rok následující. Záležet bude i na finančních možnostech radnice, která by na obchvat použila i peníze z úvěru na strategické investice. Bude také chtít získat evropské dotace. Náklady jsou zhruba 500 milionů korun. Hotovo by mohlo být do tří let od zahájení výstavby.

Příprava se prodlužuje také kraji s jeho částí a státním silničářům, kteří mají v kompetenci úsek, jenž přímo navazuje na dálnici. Jisté je tedy to, že pokud se dálnice za dva roky dotáhne do Fryštáku, navazující nové silnice budou chybět. To zkomplikuje dopravu hlavně ve Fryštáku při sjezdu z dálnice.

Mapy poskytuje freytag & berndt. © freytag & berndt, SHOCart, přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost také vytváří knižní sérii Toulavá kamera s tipy na výlety po celém Česku, která je ideálním dárkem pro obdivovatele krás naší vlasti.

Autor: