Osvěžující zelený okruh Brodem bude delší, město ho nechá protáhnout k řece

  16:04
Takzvaný zelený okruh Havlíčkovým Brodem bude mít pokračování. Radnice ho nechá protáhnout od Ledečské ulice směrem k řece Sázavě. Souhlas s přípravou a projektováním dali zastupitelé města. Zelený okruh je pás zeleně, který opisuje pomyslnou kružnici okolo centra města.

Na severu je ohraničen kaskádou rybníků na Cihlářském potoce, Pivovarskými rybníky a parkem v areálu psychiatrické léčebny. Na východě parkem Budoucnost a na západě údolím bezejmenného potoka mezi nemocnicí a psychiatrií či Letnou a sídlištěm Rozkoš. Jižní hranici tvoří řeka Sázava.

Zelený okruh Havlíčkovým Brodem už před mnoha lety vedení města začalo připravovat jako nedotknutelný prstenec zeleně, vody a přírody. Jedná se vesměs o lokality uměle upravené do podoby volné přírody mezi zástavbou. Slouží jako relaxační zóna.

Zatím poslední úsek nechalo město připravit před pěti lety. Šlo o propojku mezi Havlíčkovou a Ledečskou ulicí podél v tu dobu nově rostoucího sídliště Rozkoš. Vznikla zde síť cest, byl instalován nový mobiliář a parkovými úpravami bylo přetvořeno území podél potoka a kolem rybníčků. Lidé tam nyní v hojné míře chodí na procházky.

Nyní by se tato relaxační zóna měla rozšířit i pod Ledečskou ulici. Lidé by na procházky mohli až k řece. „Navrhujeme pokračovat podél stejného potoka až k Sázavě. Na úpravy je momentálně možné získat dotace, které by pokryly podstatnou část nákladů,“ řekl zastupitel a vedoucí výboru pro životní prostředí Václav Hlaváč (Společně pro Brod).

U řeky se okruh dostane do slepého místa

Na tuto eventualitu už se Brod připravoval v minulosti. Pokračování okruhu až k řece umožnil nákup pozemků od církve. V součtu od Ledečské ulice až k řece šlo zhruba o 13 tisíc metrů čtverečních. Město za ně už dřív dalo sedm a půl milionu korun. Vesměs jde o pole, ve spodní části pak spíše mokřady.

„O tyto pozemky jsme usilovali dlouho, složitá byla zejména jednání o ceně,“ podotkl starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Otázkou však zatím zůstává, kam okruh povede dál. „Je to trochu problematická lokalita. U řeky se dostaneme do slepého místa. Pozemky vlevo i vpravo jsou soukromé a vlastníci dlouhodobě nesouhlasí s jejich prodejem. Pochybuji, že by se v brzké době něco změnilo,“ pokrčil rameny starosta.

Do budoucna je možné, byť trochu kostrbatě, zelený okruh napojit na nový sportovní areál, který u řeky hodlá stavět fotbalový klub FC Slovan. Půjde o tréninkový areál se dvěma hřišti. Protože k investici chce využít peníze získané z prodeje odchovance Tomáše Součka z pražské Slavie do klubu West Ham United, neřekne projektu nikdo jinak než „Součkova“ hřiště.

Na pozemky má město předkupní právo

Takzvaný zelený okruh se při svém vzniku roku 2008 jevil jako unikátní záměr, který široko daleko neměl obdoby. Měl zajistit, aby různými částmi města vedla a propojovala je nepřerušovaná relaxační a odpočinková zóna plná zeleně a vodních ploch. S nápadem přišel výbor pro životní prostředí. Zastupitelé ho v několika krocích během dalších let schválili.

Jenže s tím se objevily i jisté problémy. Dotkly se množství majitelů nemovitostí v oblasti, která byla do zeleného okruhu zařazena.

„Město si na veškeré pozemky dotčené zeleným okruhem uvalilo předkupní právo a plombu v katastru. Vlastníky o tom neinformovalo, pouze vydalo veřejnou vyhlášku. A přiznejme si, kdo takové věci čte. Námitku proto nikdo nepodal,“ vylíčil v září 2019 tehdejší opoziční zastupitel za KSČM Milan Plodík.

„Při schvalování územního plánu byly pozemky zeleného okruhu dány do takzvané ochrany. Není to vlastnické omezení, je to účelové opatření, aby s dotčenými pozemky nemohl nikdo spekulovat nebo na nich něco nevhodného postavit,“ vysvětloval místostarosta Libor Honzárek (TOP 09) s tím, že zákon takové opatření dodnes umožňuje.

Dosud ovšem město této ochrany využilo pouze v množství případů, jež by se daly spočítat na prstech jedné ruky. „Vždy jsme s vlastníky pozemků či nemovitostí individuálně jednali a dohodli se k oboustranné spokojenosti,“ poznamenal nyní místostarosta.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz