Sedm relativně nových tůní u Odrance už obývají čolci, skokani i potápníci

  16:36
Pastviska, zhruba tříhektarová plocha poblíž vesnice Odranec, místní části Věcova na Žďársku, už ukazují první výsledky, které přináší jejich aktivní obhospodařování. O podmáčenou lokalitu jižně od vsi se třetím rokem stará Sdružení Krajina z Počítek, jež má louky propachtované od obce. Za tu dobu se povedlo zarostlou oblast zbavit mnoha náletových dřevin, vybudovat v ní sedm tůní a vrátit tam také pastvu.

Lokalitu Pastviska si na komentované vycházce prohlédlo zhruba třicet zájemců. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Ta na Pastviska, jak už ostatně jejich název sám napovídá, historicky patří. V minulosti se však od ní z různých důvodů ustoupilo, například kvůli kolektivizaci nebo úředním komplikacím.

Návrat k tradičním způsobům péče o krajinu však lučním porostům, jak se ukazuje, velmi prospívá. „První dva roky se tady pásly ovce, letos to bylo pět shetlandských poníků. Zvířata přirozeným způsobem narušují drny, což dává více životního prostoru rostlinám, jež by jinak v konkurenci dalších druhů neměly šanci uspět,“ přiblížila Dagmar Kafková ze Sdružení Krajina.

Díky tomu se na Pastviskách hojně rozšířily například plochy suchopýru úzkolistého a vzrostl rovněž výskyt zdrojovky hladkosemenné potoční, kriticky ohrožené rostliny typické pro luční prameniště. „Najít zde můžeme i ohrožené prstnatce májové,“ zmínila zářivě fialové ozdoby podmáčených luk Dagmar Kafková.

Tůně, ačkoliv jsou relativně nové, si už rychle zabydleli obojživelníci, například čolci horší, skokani hnědí nebo ropuchy, dále jsou domovem například pro potápníky vroubené a mnohé další druhy vodního hmyzu.

Velmi cenné jsou ale rovněž lokality, které na Pastviska navazují. Jedná se především o louku s výskytem ohrožené vachty trojlisté a masožravé rosnatky okrouhlolisté. Té se na místě daří mimo jiné i díky dlouhodobé péči spolku Walda z Odrance, který plochu pravidelně seče a kosí.

13. září 2021