Neznámý Gustav Krum. Vedle ilustrací mayovek maloval i traktory a mlátičky

  9:12
Méně známou tvůrčí tvář významného malíře a jihlavského rodáka Gustava Kruma až do 8. září představuje tamní Dům Gustava Mahlera. Výstava sestavená ke sto letům od Krumova narození ukazuje i jeho nákresy a náčrty k obrazům z Jihlavy a okolí. Na některých se nečekaně objevují i traktory, mlátičky či trolejbusy.

Spolukurátorka výstavy Jana Součková u jednoho z dřevorytů Gustava Kruma, zachycujícího náměstí v Jihlavě. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Vystavená kolekce je unikátní v tom, že představuje i kresebnou stránku Gustava Kruma. Zaměřuje se nejen na historii, tedy například na motivy ze středověké Jihlavy, ale i na tvorbu z padesátých a šedesátých let, kdy mistr Krum trávil čas v okolí Jihlavy, takže jsou tady obrazy z okolních vesnic či třeba i jednotlivá stavení z Pístova, Sasova, Rantířova, Rančířova nebo Plander,“ přiblížila spolukurátorka výstavy Jana Součková.

Některé vystavené kresby unikátně zachycují i stavby dnes již zaniklé – například jihlavský zámeček šlechtické rodiny Bechinie. „K některým barevným obrazům máme od rodiny Gustava Kruma z jeho pozůstalosti skici, doplňující později vzniklý obraz – třeba Mikulášský trh před kostelem sv. Ignáce nebo Gotickou ulici, zachycující dnešní ústí Židovské ulice na náměstí vedle domu s podloubím,“ podotkla Součková.

Krum vycházel často z reálií a úzce spolupracoval s historikem a archivářem Františkem Hoffmannem, který v době vzniku populárních cyklů Krumových obrazů staré Jihlavy ve městě působil a jeho historii se do hloubky věnoval. „Krumovy obrazy doplňovaly Hoffmannovy knihy,“ upozornila Součková.

Lidé mohou na výstavě vidět například kresby a přípravné zákresy k obrazu již neexistujícího Dietrichštejnského domu na náměstí. Pro návštěvníky může být překvapivé a objevné, že Krum zachycoval i obyčejné hospodářské budovy včetně dobových traktorů či třeba mlátičky na výjevech z Branišova nebo Pístova.

„Zatímco většina lidí zná Krumovy ilustrace k dobrodružné literatuře nebo zobrazení historického města, tady mohou vidět, že uměl pracovat se zobrazováním města i nečekaným způsobem. Na některých obrazech by asi málokdo podle stylu poznal autora,“ řekla Součková. Doplnila, že bonusem výstavy v Domě Gustava Mahlera je i Krumův obraz rodného skladatelova domu v Kalištích u Humpolce.

Dosud nevystavená umělcova díla

Výstava však nabízí především dosud nikdy nevystavená Krumova díla. „To je třeba obraz Kostel sv. Ignáce s trolejbusem, dřevoryt Dolní náměstí s kostelem sv. Jakuba, Černý rybník, Bradlo, Stará havírna u Rančířova,“ naznačila Součková. „Výstava ukazuje i na Krumovy nečekaně intimní pohledy na Jihlavu a věže jejich kostelů nebo sugestivní obraz Modrá Jihlava,“ sečetla Součková některé své dílčí osobní vrcholy výstavy.

Gustav Krum a Jihlava

  • Akademický malíř Gustav Krum se narodil v česko-německé rodině 23. května 1924 v Jihlavě. Krumovi bydleli v nynější Vrchlického ulici.
  • Za války byl povolán do wehrmachtu, aby bojoval na východní frontě. Dobrovolně přešel do sovětského zajetí, s vojsky Ludvíka Svobody došel na Slovensko. Do Jihlavy se dostal roku 1947.
  • Od roku 1949 studoval AVU.
  • Od roku 1957 žil v Praze. Do Jihlavy se nastálo vrátil v roce 2009, zemřel zde 21. března 2011.
  • Proslul jako ilustrátor dobrodružných knih, ve svém díle se však stále vracel také na Jihlavsko.

Minulá výstava Gustava Kruma v Jihlavě byla před deseti lety, v roce 90. výročí malířova narození. Byla věnována Krumovým obrazům na téma Jihlavy coby městské pevnosti. Krum se v ní narodil 23. května 1924. V Jihlavě také 21. března 2011 zemřel. Převážně však žil v Praze. Do rodného města se vrátil až dva roky před smrtí.

„Ve spolupráci s rodinou Gustava Kruma jsme dostali z jeho pozůstalosti mnohem více prací, než jsme jich nyní mohli vystavit. Je to materiál na sestavení dvou až tří dalších výstav,“ pověděla Součková.

Turistický průvodce organizace Brána Jihlavy Marek Skřivánek připravuje na další týdny komentované vycházky po stopách jihlavských námětů, které Krum ztvárnil. Vizím středověké Jihlavy se malíř věnoval opakovaně: udělal cyklus čtyřiceti kreseb z dějin města, pětadvacet obrazů z vojenských dějin a stejně velkou sérii obrazů na objednávku města.

Pro šlechtický rod Bechinie na osmnácti obrazech zpracoval mezníky jeho historie.