Tunel i vysoký most. Vysokorychlostní trať u Světlé zná svou trasu a podobu

  12:04
Úsek plánované vysokorychlostní trati ze středních Čech do Světlé nad Sázavou už má svou definitivní trasu. U města budou odbočky na konvenční trať, tunely i jeden z nejvyšších mostů. Součástí stavby bude i rekonstrukce dnešního nádraží. Zaznělo to na veřejné besedě se zástupci Správy železnic.

Světlá nad Sázavou tvoří samotný jižní konec projektu úseku vysokorychlostní trati (VRT) nazvaný Střední Čechy. K městu se šesti a půl tisíci obyvatel povedou nové koleje od severu. Světlá bude od Prahy po Praze-východ (u Nehvizd) a Bečvárech teprve třetím místem na trati, kde v rámci projektu vznikne nové nádraží.

„Za poslední tři roky doznal projekt v úseku kolem Světlé velkých změn. Musím uznat, že pozitivních. Původně počítal se zábory velkého množství půdy, to se výrazně zlepšilo,“ konstatoval světelský starosta František Aubrecht.

Kolem Světlé by „supertrať“ měla projít po severní straně. Od Leštiny u Světlé bude kopírovat současnou trať. Pak projde mezi Druhanovem a Josefodolem a mezi Služátky a Přísekou. Pokračovat bude dál jižním směrem na Jihlavu.

Hlavní neuralgický bod ale bude mít trať zhruba tři kilometry severně od světelského nádraží. U Josefodolu se z ní odpojí koleje na upravenou stávající konvenční trať. Tudy budou vlaky jezdit do stanice Světlá nad Sázavou a dále do „vnitrozemí“ kraje. A naopak, právě zde se budou napojovat ze severozápadní části Vysočiny na VRT.

Nad Sázavkou vyroste vysoký most

„U Světlé jsme posuzovali několik variant napojení konvenční tratě na VRT. Tato nakonec zvolená bude reagovat na velké výškové rozdíly v místě, ale zároveň se vyhneme hlubokým zářezům v krajině,“ vysvětlil Lukáš Tittl, zástupce Správy železnic (SŽ), který má přípravu VRT v celé republice na starosti.

Projektanti u Josefodolu přišli se zajímavým řešením, které slibuje atraktivní úsek. Těsně před obcí vyjede VRT z tunelu, aby posléze koleje zamířily na dva a půl kilometru dlouhý most nad říčkou Sázavkou.

Schéma vysokorychlostní trati z Prahy do Brna v úseku označovaném Střední Čechy.

„V nejvyšším bodě bude 42 metrů vysoký, půjde o jeden ze tří nejvyšších na celé trati mezi Prahou a Brnem,“ prozradil hlavní projektant trati Michal Mečl ze společnosti Sudop Praha. Protože půjde o výrazný a viditelný prvek v krajině, chce Správa železnic, aby podoba mostu vzešla z architektonické soutěže.

Odbočka na konvenční trať při tom bude od Kunemile klesat a zatáčkou kopírovat dnešní koleje pod zmíněný most. Upraveným obloukem pak vlaky přivede na světelské nádraží. To by těsně před budováním VRT mělo projít kompletní rekonstrukcí.

„Získá klasická vyvýšená dlážděná nástupiště a podchod. Počítáme i s otevřením nádraží směrem k Přísece, odkud by podchodem bylo přístupné. Zároveň ale chceme zachovat nynější historickou výpravní budovu,“ popsal Tittl.

U nádraží vznikne parkoviště pro 500 aut

Projektanti předpokládají, že se světelské nádraží stane jedním z uzlových bodů a po napojení na VRT o něj výrazně stoupne zájem. Proto jsou součástí projektu i další dílčí úpravy včetně třeba obnovy přednádražního prostoru, vybudování autobusového terminálu a zřízení parkoviště pro pět stovek aut.

„Pokud se ukáže, že to nebude stačit, bude v projektu rezerva pro parkovací dům,“ doplnil Lukáš Hanzlík, jenž má ve Správě železnic v gesci přípravu dílčího úseku VRT Střední Čechy.

Po zprovoznění vysokorychlostní trati by se dle propočtů Správy železnic měli cestující ze Světlé dostat na pražské hlavní nádraží za 46 minut. Do Brna by to ovšem mělo být téměř dvakrát tolik, výpočty uvádí čas hodina a 22 minut. Takový údaj vzbudil mezi zhruba pěti desítkami lidí na besedě údiv. Čekali méně.

„Napojení na VRT u Světlé bude sloužit jen pro směr na Prahu. Vlaky směrem na Brno projedou po konvenční trati celou Vysočinu a na VRT se napojí u Velké Bíteše. Na posouzení cestujících pak bude, zda při směru na Brno využít Světlou, nebo třeba dojet na terminál u Jihlavy a vysokorychlostním vlakem jet z něho,“ pravil Lukáš Tittl.

Klasické koleje s rychlostí 320 km/h

Podle posledních harmonogramů by se VRT do Světlé nad Sázavou mohla začít stavět na konci dvacátých let, úsek přes Vysočinu pak o něco později. Kolem roku 2035 by měla být zprovozněna. Koncipována bude pro rychlost 320 kilometrů v hodině. Cesta vlakem z Prahy do Brna by měla trvat rovnou hodinu.

Při tom půjde o klasickou dvoukolejnou železniční trať k nerozeznání do tratí současných. Po celé délce však bude oplocena a kvůli omezení hluku buď vedena zářezy nebo lemována protihlukovými stěnami. Bude určena pouze pro osobní vlaky, které pojedou minimálně 200 kilometrů v hodině. Počítá se s nočními přestávkami provozu mezi půlnocí a pátou hodinou ranní.