Milovský rybník na léto napustí, další opravy počkají do podzimu

  15:18
Oblíbený sedmihektarový rybník ve Žďárských vrších se pod dohledem ochranářů výrazně mění. Revitalizace za více než 19 milionů korun je zhruba v polovině. Podnikatelé v cestovním ruchu v osadě Milovy na Žďársku však o letní sezonu nepřijdou, další práce budou pokračovat až na podzim.

„V létě budou práce přerušeny a je v plánu napustit rybník tak, aby mohl být přes letní sezonu využit i ke koupání,“ uvedla Renata Dvořáková, starostka městyse Sněžné, kterému rybník patří.

Že nepřijdou o hlavní sezonu, potěšilo především majitele penzionů a restaurací.

„Bojovali jsme za to loni na podzim, měli jsme jednání se všemi dotčenými orgány,“ připomněla Hana Nováková z milovského penzionu Poslední míle. „Ztratit po dvou covidových letech ještě letní sezonu… I když jsou tu i jiná lákadla, asi třetina volajících se ptala, zda se vůbec bude kde koupat,“ zdůrazňuje, že rybník je hlavním tahákem Milov.

Předpokládaný termín ukončení stavby je duben 2023. Revitalizaci rybníka financuje z deseti procent městys Sněžné s pomocí evropské dotace z operačního programu Životní prostředí. Zakázku vysoutěžila společnost Ekostavby Brno.

Zlepšení ekologické funkce

Podle starostky Dvořákové revitalizace probíhá velmi citlivě v úzké spolupráci s CHKO Žďárské vrchy. „Tři roky po dokončení revitalizace bude zakázán chov ryb, poté nastane řízená obsádka pod taktovkou ochranářů. Voda by tedy měla být průzračná a bez přerybnění,“ zmiňuje starostka.

Rybáři do loňského výlovu vyhledávali Milovský rybník kvůli až dvacetikilovým trofejním kaprům, líčili také na jesetery, štiky či sumce.

Původní záměr počítal podle ochranářů pouze s odbahněním rybníka a opravou hráze. Nakonec byl díky spolupráci městyse s Agenturou ochrany přírody a krajiny přehodnocen a po úpravách by mělo dojít ke zlepšení ekologické funkce rybníka.

„Práce započaly již v loňském roce, kdy byl rybník odbahněn a bylo vybudováno mělké litorální pásmo pro rozvoj vodní vegetace s oddělenými tůněmi pomocí kamenné hrázky u břehu lemovaného lesem. Tyto dvě tůně jsou plánovány bez ryb a jsou vybaveny stavidly pro případné vypuštění, pokud by došlo k jejich ‚zaplevelení‘ rybami, jako je například invazní střevlička východní,“ vysvětluje Petra Doležalová z regionálního pracoviště Správy CHKO Žďárské vrchy, kde má na starosti vodní hospodářství.

„Přes letní sezonu se počítá s napuštěním rybníka. Na podzim bude opět vypuštěn a dojde převážně na opravu hráze. Revitalizace zahrnuje i rozšíření obtoku rybníka a vytvoření tří tůní, které by měly zajistit dobré životní podmínky pro populaci (vzácného a chráněného, pozn. red.) rdesta alpského. Pod rybníkem na louce, která směřuje k přírodní rezervaci Meandry Svratky u Milov, bylo vytvořeno dalších pět tůní,“ představila Doležalová další zásahy.

Vznik pobřežního pásma v rybníku bude svědčit rostlinám i obojživelníkům. „Celkově dojde také k většímu zadržení vody v krajině, což je jedna z výzev, kterou si Agentura ochrany přírody a krajiny uložila jako jednu ze svých priorit,“ připomíná Petra Doležalová.

Podobnými zásahy aktuálně prochází například i rybník v nedaleké Svratce.

Také Doležalová zmiňuje, že Milovský rybník bude po dokončení revitalizace první tři roky bez ryb, aby se nastartoval vývoj rybničního společenstva. „Následné hospodaření by mělo být upraveno tak, aby byly upřednostněny ekologické funkce rybníka. To určitě ocení i místní občané a rekreanti, protože zde bude čistá voda pro koupání,“ dodává ochranářka.

Milovský rybník byl založen roku 1610 Vilémem Dubským z Třebomyslic na okraji osady Milovy. Napájí jej Černý potok a několik dalších, menších přítoků pramenících ve vrcholové části Žďárských vrchů.

U rybníka vyrostl v roce 1935 hotel, který byl později přestavěn do dnešní podoby. Na břehu funguje také kemp a další rekreační zařízení.

Autor: