Přetížené automobilové dopravě ve Žďáře uleví ještě jeden nový semafor

  15:44
Chytré semafory, které na počátku léta nahradily své dosluhující předchůdce na hlavních křižovatkách ve Žďáru nad Sázavou, mají za sebou zkušební provoz. Radnice nyní chystá několik změn, které mají dopravě ještě více ulevit.

Nejvíc problémů bývá ve špičce na křižovatce u obchodního centra Convent. Kolonám ve Smetanově ulici má zamezit i větší upřednostnění aut z tohoto směru. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Nová světla, s nimiž se však mnozí řidiči i nadále jen velmi těžko sžívají, sbírají díky svým kamerám data týkající se průjezdnosti města. A ačkoliv někteří motoristé při cestování Žďárem láteří na dlouhé kolony a dopravní zmatky, vyhodnocení počítačových dat hovoří jinak.

Přesto radnice chystá několik změn, které mají dopravě ještě více ulevit. „Průjezdnost jednotlivými křižovatkami se nám oproti starým semaforům zvýšila o jednu třetinu,“ informovala žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková o výsledcích kontrolního dne a ze setkání s dopravními experty, které proběhlo 7. října.

Podle vedení města se od léta ulevilo především křižovatce u kulturního domu. „Dříve, když tam auta přijížděla z Neumannovy ulice, projela pouze tři čtyři a potom hned naskočila červená. Dnes se tato ulice vyčistí velmi rychle,“ uvedl příklad žďárský starosta Martin Mrkos.

Na radnici však připouštějí, že hlavně v odpolední dopravní špičce se kolony tvoří. A ne zrovna malé.

Na vině jsou prý však nikoliv zánovní chytré semafory, ale hlavně stávající uzavírky.

„Je třeba si uvědomit, že se jich bohužel sešlo hned několik naráz. Neprůjezdná je nyní například Novoměstská ulice, přes město vede objízdná trasa způsobená zavřenou silnicí mezi obcí Simtamy a Havlíčkovým Brodem a donedávna působily komplikace také uzavírky a dopravní omezení související s budováním obchvatu Nového Veselí,“ vyjmenovala Ludmila Řezníčková. 

Nejvíce se tato omezení podepsala na křižovatce ulic Brněnská, Novoměstská, Horní a Smetanova u obchodního centra Convent. Podle bezpočtu zkušeností řidičů i fotografií na sociálních sítích se vozidla běžně „štosují“ od semaforů až k budově soudu, což je zhruba půl kilometru, nebo k ještě vzdálenějšímu obchodnímu domu u nádraží.

„Nevím, co si o tom mám myslet. Jezdím tudy každý den a od té doby, co jsou nové semafory, je to šílené. Průjezdnost je špatná, odpoledne bývá ucpaná nejen Smetanova ulice, ale táhne se to až ke Kauflandu,“ popsal na Facebooku své dojmy řidič Jiří Mašek.

Chytré semafory totiž preferují směr, ze kterého jezdí více automobilů. V době, kdy byla u Nového Veselí kvůli stavbě obchvatu doprava řízena semafory, pak přijelo ke křižovatce najednou větší množství vozidel, a stávalo se tak, že odbočování z vedlejších ulic, tedy i ze Smetanovy, bylo omezené.

„Například v odpolední špičce křižovatkou u Conventu projede 700 automobilů za hodinu jak z náměstí, tak z Brněnské ulice. To je 1 400 automobilů v obou směrech. Ze Smetanovy ulice je to zhruba 300 vozů za hodinu s tím, že na každý směr jede zhruba třetina aut. Kdyby semafor pustil další stovku aut za hodinu na náměstí i na Brněnskou ulici, mohlo by to zacpat celé město,“ přiblížil situaci mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

Z vedlejší silnice bude možné vyjet bez problémů

Aby město ulevilo dopravě, je v plánu hned několik opatření. „Vyhodnocována byla nejen takzvaně tvrdá data z kamer semaforů, ale právě i podněty od obyvatel či naše vlastní pozorování. Vše je konzultováno s dopravními inženýry, dodavatelskou firmou i dopravní policií,“ zdůraznila místostarostka.

Změna čeká hlavně zmiňovanou Smetanovu ulici, která bude nyní v dopravní špičce, tedy mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou, více upřednostňována a dostane se z ní tedy větší množství aut.

Zřejmě nejvýznamnější novinkou, o níž se ale v souvislosti se zefektivněním žďárské dopravy hovoří již léta, je umístění semaforů na křížení ulice Jihlavská a Chelčického. Pro vozidla, která jedou po Chelčického ulici, je totiž téměř nemožné z této vedlejší ulice na hlavní komunikaci – hlavní tah mezi Žďárem a Jihlavou – vyjet, zvláště pak odbočují-li vlevo.

„Je to názor nejen náš, ale i dopravních expertů. Chceme tam tuto problematickou situaci vyřešit co nejrychleji, nyní budeme zadávat výběrové řízení na dodavatele,“ sdělila Ludmila Řezníčková s tím, že nové světelné značení by mělo vyjít na přibližně půl milionu korun a zůstane na místě, dokud se nevybuduje plánovaná propojka mezi Brněnskou a Jihlavskou ulicí.

Jako nadbytečný se ukázal noční provoz světel na křižovatkách, jenž byl rovněž předmětem kritiky mnohých obyvatel města, kteří si uprostřed noci „užívali“ stání na pusté křižovatce. V době od desáté hodiny večer do pěti ráno bude teď tedy signalizace „odpočívat“.

Poslední změnou, k níž co nevidět dojde, je nové vodorovné dopravní značení, jež přibude na křižovatce u kulturního domu i u obchodního centra Convent.

„Zjistili jsme totiž, že někteří řidiči při odbočování vlevo do křižovatek špatně najíždějí, což také brzdí plynulost dopravy. Vyznačené čáry by jim to měly usnadnit,“ dodala místostarostka.

Systém zajistí i rychlejší průjezd nejen autobusů

Náklady na zřízení chytrých semaforů a celé dopravní telematiky činí 13 milionů korun, přičemž 9,4 milionu bude hrazeno z dotace, již se městu povedlo získat. Systém má mimo jiné zajistit i rychlejší průjezd autobusů MHD a vozidel integrovaného záchranného systému Žďárem.

Do dubna vznikne za necelé dva miliony korun také generel dopravy čili digitální model, jenž městu pomůže lépe řešit dopravní problémy.

Podle posledního sčítání dopravy z roku 2016, jež zadává Ředitelství silnic a dálnic, projede žďárským náměstím denně v průměru přes 12 400 vozidel, z toho přes 1 800 je nákladních. Žďárský generel zahrne individuální automobilovou dopravu, parkování, městskou hromadnou dopravu, cyklisty a chodce.

Vyhodnocována byla tvrdá data z kamer semaforů i podněty od obyvatel.