Mši za zesnulé sloužil kněz v malém kostele jen za svitu svíček a luceren

  14:14
Brtnický kněz Petr Balát sloužil v pondělí večer netradiční mši svatou za zesnulé v malém kostele svatého Petra a Pavla v Petrovicích u Puklic na Jihlavsku. Bývalý poutní renesanční kostelík nebyl nikdy modernizován, a tak do něj dodnes nebyla zavedena elektřina. Mše se proto odehrávala za svitu svíček a luceren, které donesli věřící.

Petrovice, 4.11.2019, mše svatá tridentská, kostel sv. Petra Pavla, Petr Balát, kněz, Foto: MAFRA - Tomáš Blažek, Tomas Blazek | foto: MAFRA

„V kostele není před hlavním oltářem obětní stůl, za kterým stojí kněz, jak to bylo zavedeno v církvi po reformách liturgie v 60. letech minulého století. Tohoto kostelíka se reformy nedotkly, a proto jsem v něm sloužil takzvanou tridentskou mši, při kterém stojí kněz zády k lidem a čelem k východu. Tak se sloužíval obřad kdysi,“ řekl Balát. 

Kostel v Petrovicích patří pod farnost Luka nad Jihlavou, uspořádání této mše svaté však iniciovali farníci z Brtnice. Jeden z nich, stavební historik Jiří Niesyt, měl po mši přednášku o historii Petrovic.

Fotogalerie

Petrovický kostel svatého Petra a Pavla byl postaven ve 14. Století, v roce 1616 byl přestavěn. Na jeho přestavbu byl použit kámen z tehdy už opuštěné zdejší tvrze. Dnes takřka nevyužívaný kostelík sloužil jakou poutní chrám. a až do roku 1948 byl kostelem pro Puklice, které do té doby vlastní kostel neměly. 

Nové varhany získal kostel v roce 1903, o sedm let později zde byla položena nová dlažba. Až do loňské instalace nové věžní báně to byla od té doby poslední úprava tohoto kostela, který si podržel až dodnes svůj původní charakter z časů renesance. 

Petrovice měly v roce 2011 pouhých osm obyvatel, v roce 1869 zde však žilo 134 lidí.

V malém kostele svatého Petra a Pavla v Petrovicích u Puklic na Jihlavsku sloužil v pondělí večer brtnický kněz Petr Balát netradiční mši svatou za zesnulé.

V malém kostele svatého Petra a Pavla v Petrovicích u Puklic na Jihlavsku sloužil v pondělí večer brtnický kněz Petr Balát netradiční mši svatou za zesnulé.