Ochránci přírody z Pavlova uvolnili prostor dobromysli či mateřídoušce

  9:28
Záchranná stanice v Pavlově u Ledče nad Sázavou se nevěnuje jen fauně. Mnoho sil v letošním roce vydali ochránci přírody i na úpravu biologicky hodnotných lokalit na Světelsku a Ledečsku. Proměnili k nepoznání oblasti Rašovec, Velká a Malá Amerika a lokalitu u Kunického rybníka.

Pracovníci pavlovské stanice v akci. Tři lokality na Světelsku a Ledečsku zbavili trnky obecné, ale také hlohu, šípků a šeříků. Na některých místech nebyla práce kvůli hůře přístupnému terénu snadná. | foto: Stanice Pavlov

Lidé ze stanice zbavili všechna tři území trnky obecné, ale také hlohu, šípků a šeříků. U Kunického rybníka nedaleko Leštiny pak i dalšího křoví a rákosu, které by se na územích nebezpečně rozrůstaly na úkor ostatních živých organismů. 

„Pokud by se trnka, šeřík, hlohy nebo rákos nadále rozšiřovaly, došlo by ke zničení biotopu vhodného pro řadu zajímavých rostlin. V lokalitách Rašovec a Velká a Malá Amerika, kde bývala motokrosová dráha, totiž roste například dobromysl obecná, mateřídouška obecná, hvozdíček prorostlý, hlaváč běložlutý, pupava bezlodyžná nebo řapík lékařský,“ vyjmenovala Petra Hulvová ze Záchranné stanice Pavlov.

V oblastech navíc žijí i vzácní a chránění drobní živočichové. „Najdeme tu různé druhy rovnokřídlého a blanokřídlého hmyzu, motýlů, brouků, mravenců i měkkýšů,“ dodává Hulvová.

Rašovec i Velkou a Malou Ameriku ochránci handicapovaných zvířat zbavili odpadků, v několika etapách vysekali náletové keře a veškeré travní porosty šetrně posekali takzvanou mozaikovou sečí. „Tento postup se doporučuje jako nejvhodnější pro udržení rostlin, hmyzu i celé řady dalších organismů,“ vysvětluje Petra Hulvová.

V bývalých sádkách pstruhů

Lokalita u Kunického rybníka, kde bývaly sádky se pstruhy, zase zarůstala rákosem a křovím. „To jsme odstranili, zprovoznili jsme přepady soustavy tůní tak, aby je zpátky naplnila voda, nezůstávaly suché a dařilo se tady obojživelníkům, jako skokanům nebo čolkům, a dále třeba ledňáčkovi říčnímu nebo ptákovi chřástalu vodnímu,“ upřesnil ředitel pavlovské záchranné stanice Zbyšek Karafiát.

Podle něho byla práce zejména v lokalitách u Ledče nad Sázavou kvůli složitému terénu velice náročná, namáhavá a vyčerpávající. Stejně tak ale byla pro přírodu přínosná.

Úpravu lokalit podpořil program péče o krajinu, který každoročně vypisuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. „Budeme doufat, že i v příštím roce bude vůle a prostředky, které by nám umožnily v práci pokračovat a vytvářet tak další místa, která se promění v oázy volné přírody,“ konstatoval Karafiát.

Zároveň k dalším podobným brigádám přizval dobrovolníky. Kdo by měl zájem ve svém volném čase přidat ruku k dílu a prořezávat a likvidovat křoviny, může se ozvat přímo pracovníkům záchranné stanice na e-mailovou adresu stanicepavlov@seznam.cz. „Rádi je přivítáme ve svém pracovním týmu,“ dodal Karafiát.