Nejprve hasil požáry v Jihlavě německý sbor, před 100 lety vznikl český

  9:22
Ke stému výročí založení jihlavského sboru dobrovolných hasičů vyšla kniha mapující jeho historii od roku 1924. „Zároveň byla k této příležitosti vydána pamětní medaile na stuze,“ uvedl autor knihy Martin Herzán.

Společná fotka jihlavských hasičů kolem roku 1929 | foto: SDH Jihlava

Šlo o první jihlavský sbor zaměřený na požáry. Dnes jej kromě profesionálních hasičů doplňují i jejich dobrovolní kolegové z Bedřichova. „Sbor dobrovolných hasičů Jihlava v současné době tvoří tým sedmi členů. Úzce však spolupracují s o něco početnějším sborem v Bedřichově, který kromě pomoci profesionálním hasičům a pravidelných cvičení také vychovává mládež a účastní se hasičských soutěží,“ uvedla mluvčí magistrátu Aneta Hrdličková.

Vznik prvních organizovaných snah o boj s požáry v Jihlavě se datuje do středověku, kdy se město muselo vyrovnávat s riziky spojenými s těžbou stříbra a hustou zástavbou. První katastrofický požár, který v roce 1353 pustošil Jihlavu, přiměl obyvatele k zamyšlení nad lepší požární ochranou.

„V roce 1866 vznikl první německý hasičský sbor, a požární ochrana se tak stala organizovanou. Město přesto toužilo i po českém dobrovolném sboru, který by při politickém a národním napětí té doby odrážel rostoucí národní uvědomění a touhu po samostatnosti,“ doplnila Hrdličková.

Zlom nastal právě v roce 1924. Jen za druhé světové války byla jeho činnosti přerušena. Následně po roce 1948 prošel různými proměnami. „Přes to všechno si ale udržel svoji základní úlohu – ochranu obyvatel a majetku před požáry,“ doplnila mluvčí.

Po roce 1989 se u hasičů klade větší důraz na dobrovolnictví a také mezinárodní spolupráci. „V posledních třech desetiletích se hasiči zapojili do řady mezinárodních výměnných programů, získávali nové technologie a vědomosti, které jim umožňovaly efektivněji reagovat,“ dodala Aneta Hrdličková.

Medaile in memoriam

V rámci připomínky stého výročí sboru byl oceněn medailí sv. Floriána in memoriam Jan Šimánek, který žil v letech 1914–1993. „Za druhé světové války byl odbojář proti nacismu a partyzán. Po roce 1945 byl oceněn za své hrdinské zásluhy. Ve Sboru dobrovolných hasičů Jihlava působil dlouhá léta. Postupně zastával různé řídící funkce. V roce 1950 se stal nejvyšším představitelem jihlavských dobrovolných hasičů. Když pak v roce 1952 vznikl v Jihlavě profesionální hasičský sbor, ujal se jeho řízení a velel mu až do roku 1959,“ uvedl Martin Herzán.

Autor: